Selecteer een pagina
Alexander Monro Ziekenhuis sluit zich aan bij Nederlandse Vereniging voor Radiologie: Geen begrip voor besluit Blokhuis

BILTHOVEN – Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft besloten om de uitkomsten van het tien jaar durende nationale onderzoek naar aanvullend MRI-onderzoek bij vrouwen met zeer dicht borstweefsel (de DENSE-trial) naast zich neer te leggen. Hij wil zijn pijlen de komende jaren te richten op onderzoek naar een andere methode, namelijk een mammografie met contrastvloeistof; een techniek die nog in de kinderschoenen staat. Voor de jaarlijks 80.000 vrouwen met dicht klierweefsel betekent dit opnieuw een jarenlang uitstel. Het is schrijnend dat deze grote groep vrouwen, bij wie bij het huidige bevolkingsonderzoek 4 op de 10 tumoren niet zichtbaar zijn, hiermee een bewezen kans op vroegdetectie wordt onthouden.

Het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) reageert geschokt op dit besluit. Vrouwen zouden zélf de keuze moeten kunnen maken wel of niet een aanvullende MRI te ondergaan: MRI is wel beschikbaar en bewezen effectief. Het besluit ontneemt vrouwen deze keuze. Het AMZ sluit daarmee aan bij de Nederlandse Vereniging voor Radiologie en bij de onderzoeksgroep van de DENSE-trial en overige wetenschappers die eerder aan de bel trokken en aangaven ‘verbijsterd’ te zijn over het besluit van Blokhuis. Het AMZ schaart zich dan ook achter de motie van Jan-Willem Renkema om dit onderzoek zo snel mogelijk beschikbaar te maken.

Marjolein de Jong, bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis: ‘Er is na 10 jaar werk nu een bewezen effectieve en beschikbare methode. Nieuw onderzoek naar een eventuele andere methode duurt weer jaren. Het besluit om hier zo lang op te wachten en ieder jaar 80.000 vrouwen met zeer dicht borstweefsel in het ongewisse te laten is onbegrijpelijk en kost onnodig levens. Onze energie zou beter uit kunnen gaan naar het coördineren van deze aanvullende MRI-onderzoeken. Vrouwen zouden zelf in de gelegenheid moeten worden gesteld om op basis van goed gefundeerde en eerlijke informatie een keuze te maken. Als medisch professional zou ik zelf kiezen voor een aanvullend MRI-onderzoek als ik tot deze groep zou behoren.’

Radioloog Ritse Mann (Radboud UMC/AvL): ‘De beroepsgroep is inderdaad verbijsterd. Het aanbieden van MRI-screening wordt breed gedragen. Het is onbegrijpelijk dat deze groep vrouwen zo aan hun lot wordt overgelaten terwijl voor hen een bewezen effectief aanvullend MRI-onderzoek beschikbaar is dat levensreddend kan zijn. Dit niet aanbieden kan ik aan mijn patiënten niet uitleggen.’

De Jong vult aan: ‘Daarnaast hebben we al te maken met ‘multi-problematiek’ en grote achterstanden in de borstkankerzorg en de screening. Laten we de problemen alsjeblieft niet verder opstapelen. Zeker niet problemen die niet nodig zijn en waarvoor een goede oplossing voorhanden is.’

Jaarlijks gaan zo’n 80.000 vrouwen met zeer dicht borstweefsel naar de screening. Deze vrouwen hebben niet alleen een verhoogde kans op het krijgen van borstkanker, maar eventuele tumoren zijn door het compacte borstweefsel ook niet of nauwelijks te zien op een standaard mammografie. Deze vrouwen zijn dus dubbelop de dupe. Zij worden na de mammografie ook niet standaard op de hoogte gesteld van het feit dat ze zeer dicht borstweefsel hebben. Uit de DENSE-trial bleek dat bij 17 van de 1.000 vrouwen met heel dicht borstklierweefsel borstkanker werd opgespoord met een aanvullend MRI-onderzoek. Bij de gewone mammografie werd geen afwijking gezien in deze groep. Dit aanvullende MRI-onderzoek is bovendien bewezen effectief en uitvoerbaar geacht (door het RIVM en ook nog bewezen betaalbaar. Desondanks heeft de Staatssecretaris voor al deze vrouwen in Nederland besloten dat hen dit aanvullende MRI-onderzoek niet zal worden aangeboden. Er lopen dan zo’n 1.360 vrouwen met borstkanker rond bij wie de tijdige detectie van de tumor afhankelijk is van dit MRI-onderzoek. Deze vrouwen wanen zich na het standaard bevolkingsonderzoek dus ten onrechte ‘veilig’.

Over borstkanker
De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd 3.200 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag.

Over het Alexander Monro Ziekenhuis
Het AMZ is hét gespecialiseerde ziekenhuis voor het diagnosticeren en behandelen van borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke aanleg, familiair verhoogd risico, second opinions en vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek.