Selecteer een pagina
Alexander Monro Ziekenhuis: Verlenging interval screening en niet inzetten bewezen effectief aanvullend MRI-onderzoek leiden tot schrijnende consequenties

Bilthoven – De intervaltijd van de screening borstkanker gaat nu landelijk van één keer in de twee jaar naar één keer in de drie jaar door een tekort aan screeningslaboranten. Alleen al het formeel aanpassen van beleid voor dit reeds lange tijd bestaande probleem levert vanaf dit jaar tot en met 2028 naar inschatting van het RIVM 57 extra borstkanker sterfgevallen per jaar op. Naar verwachting van het RIVM zal dit verlengde interval ten minste tot 2028 bestaan. Van 2020 tot en met 2028 kan dit in totaal (9 x 57) meer dan 500 extra borstkanker sterfgevallen tot gevolg hebben.

Hiermee zijn de problemen en gevolgen nog erger dan het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) in juni van dit jaar al communiceerde naar aanleiding van de bestaande achterstanden en de Coronacrisis. Ook de effecten van de Coronacrisis moeten nog worden meegerekend: Minder vrouwen met een klacht van de borst gingen naar de huisarts en er werd minder snel doorverwezen naar het ziekenhuis (gedurende de eerste golf zijn ruim 2.000 minder borstkanker diagnoses gesteld). Ook tijdens deze tweede Coronagolf is er sprake van een daling van het aantal diagnoses.

Marjolein de Jong, bestuurder van het in borstkanker gespecialiseerde Alexander Monro Ziekenhuis: ‘Wat een ongelofelijk zorgelijke situatie waarin we nu zijn beland. Dit kan en moet anders. Naast alle gevolgen van de achterstanden en de Coronacrisis die we nog niet geheel kunnen overzien, is er ook nog de parallel lopende problematiek met betrekking tot het niet inzetten van bewezen effectief aanvullend MRI-onderzoek voor 80.000 vrouwen met zeer dicht borstweefsel in de screening.’

Uit het tien jaar durende nationale DENSE-trial onderzoek bleek dat bij 17 per 1000 vrouwen met heel dicht borstklierweefsel borstkanker werd opgespoord met een aanvullend MRI-onderzoek. Bij de gewone mammografie werd geen afwijking gezien in deze groep. Het aanvullende MRI-onderzoek is bewezen effectief, uitvoerbaar (RIVM) en betaalbaar. Toch werd besloten voor al deze vrouwen in Nederland dat hen dit aanvullende MRI-onderzoek niet zal worden aangeboden. Hierdoor lopen zo’n 1.360 vrouwen (17 x 80) met borstkanker ongediagnostiseerd rond per jaar.

‘Alles bij elkaar opgeteld hebben we te maken met grote problemen in de borstkankerzorg die leiden tot schrijnende consequenties. Ik vind het opmerkelijk dat er landelijk veel aandacht lijkt te zijn voor het belang van preventie, echter ervaren we een tegengestelde beweging in de borstkankerzorg als het erop aankomt. Wij vinden het belangrijk dat vrouwen in al deze gevallen weten dat ze zelf ook kunnen kiezen om het anders aan te pakken. Zo hoeven vrouwen niet drie jaar te wachten tot een volgende oproep van het bevolkingsonderzoek. Zij kunnen, met een verwijzing van de huisarts en met het in acht nemen van het eigen risico, ook terecht voor een screening in het ziekenhuis. Hierbij moeten we voorkomen dat mensen die zich het eigen risico niet kunnen permitteren, achterblijven. Hiervoor zijn zeker oplossingen voorhanden. Het zou goed zijn als de Minister van Volksgezondheid met passende oplossingen en alternatieven komt in plaats van het bevestigen van bestaande problematiek met aangepast beleid. Uiteraard zijn wij, net als vele partijen met ons, bereid om hierover in gesprek te gaan’, aldus De Jong.  

Over borstkanker
De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd ruim 3.000 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag.  

Over het Alexander Monro Ziekenhuis
Het AMZ is hét gespecialiseerde ziekenhuis voor het diagnosticeren en behandelen van borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke aanleg, familiair verhoogd risico, second opinions en vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek.