Selecteer een pagina

Informatie

Informatie

U heeft recht op informatie in begrijpelijke taal. Alleen als u goed geïnformeerd bent, kunt u meedenken en meebeslissen over de behandeling. U heeft recht op informatie over:

  • Uw ziekte
  • Aard en doel van de behandeling of het onderzoek en van de uit te voeren verrichtingen
  • Gevolgen en risico’s daarvan
  • Andere methoden van behandeling of onderzoek die in aanmerking komen
  • Gevolgen van niet behandelen of niet onderzoeken
  • De nazorg

Zo weet u wat er gaat gebeuren en kunt u samen met de zorgverlener een goed besluit nemen. Begrijpt u iets niet? Of bent u iets vergeten? Vraag dan vooral om uitleg.

Recht op niet-weten

Als u bepaalde informatie over uw ziekte en behandeling niet wilt weten, dan zal de hulpverlener dit in beginsel respecteren. Stel dat u bijvoorbeeld niet wilt weten of u een verhoogd risico heeft op een erfelijke aandoening, dan hebt u het recht om die informatie te weigeren. Alleen als de zorgverlener denkt dat het voor u of voor anderen ernstig nadeel oplevert, kan hij de informatie toch geven.

Toestemming geven

De zorgverlener heeft de toestemming van u nodig om te starten met een behandeling. Deze toestemming wordt meestal niet expliciet gevraagd. Als u naar ons ziekenhuis komt voor een onderzoek, ingreep of opname, gaan wij ervan uit dat u het eens bent met wat er gaat gebeuren. Voor bepaalde onderdelen vraagt de zorgverlener wél apart toestemming. Bijvoorbeeld voor:

  • Een operatie
  • Intensieve behandelingen zoals chemotherapie
  • Een bloedtransfusie

Als u toestemming geeft, dan verwacht de zorgverlener dat u meewerkt aan de behandeling. Bijvoorbeeld door adviezen op te volgen.

Stoppen met behandeling

U kunt een behandeling, zorg of medicijnen weigeren. Dat mag ook nog als u eerst wel toestemming heeft gegeven. Bespreek uw twijfel met uw zorgverlener. De zorgverlener moet u vertellen wat de gevolgen zijn van uw besluit. Bespreek het op tijd als u wil stoppen met de behandeling, anders kunnen er toch kosten bij u in rekening worden gebracht. De zorgverlener zal uw beslissing respecteren.

Afname en gebruik van lichaamsmateriaal

Voor uw onderzoek of behandeling is het soms nodig om bloed, urine of lichaamsweefsel af te nemen. Nadat u bent onderzocht, behandeld of geopereerd blijft er vaak wat van dit materiaal over. Het gaat dan om bloed, urine of lichaamsweefsel dat voor uw onderzoek of behandeling niet direct meer nodig is. Dit noemen we restmateriaal. Op grond van de WGBO mag dit restmateriaal worden gebruikt voor onderzoek, tenzij u daartegen bezwaar heeft gemaakt. In deze folder kunt u lezen waar wij dit restmateriaal voor gebruiken en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken.

Laatste nieuws

Medisch Multidisciplinair Lustrumsymposium

Medisch Multidisciplinair Lustrumsymposium

Medisch multidisciplinair Lustrumsymposium Alexander Monro Ziekenhuis: Highlights borstkanker en 10 jaar gespecialiseerde zorg PROGRAMMA 08:45 Ontvangst, koffie en registratie09:15 Aanvang...

Een mooie columnreeks; ervaringen van een patiënt en van enkele van onze specialisten. Leest u hier de eerste columns.