Selecteer een pagina

Bijna 1 miljoen mensen leven met de gevolgen van kanker. De juiste voorzorg is de beste nazorg. Het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) introduceert het Integraal Zorgplein AMZ.

Bilthoven – Bijna 1 miljoen mensen leven met de gevolgen van kanker. Toch ontbreekt het patiënten in Nederland aan voldoende en concrete nazorg. Ook als het gaat om aandacht voor leefstijl, welzijn en preventie is nog veel winst te behalen. Hierin is de juiste voorzorg de beste nazorg. ‘Wij ervaren dagelijks bij onze patiënten dat er veel behoefte is aan aanvullende ondersteuning voor, tijdens én na de diagnose- en behandeltrajecten. Hierbij is het van groot belang om betrouwbare informatie te verstrekken over aanvullende mogelijkheden en in hoeverre deze veilig te combineren zijn met de behandeling(en). Met het Integraal Zorgplein AMZ slaan we een noodzakelijke brug voor de patiënt naar deze belangrijke gewenste aanvullende zorg’, zegt Marjolein de Jong, bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis.

Miranda Ernst, medisch manager en oncologisch chirurg in het AMZ: ‘Het AMZ heeft de kennis en expertise in huis om die noodzakelijke verbinding goed en veilig te maken. Het ziekenhuis beschikt over een Integraal Zorgteam bestaande uit medisch specialisten en andere professionals. Zij dragen zorg voor een goede afstemming tussen de patiëntbehoefte, de wetenschappelijke inzichten en de invulling daarvan voor de patiënt binnen het Integraal Zorgplein AMZ of daarbuiten. Door het opdoen van ruime ervaring hebben we het Integraal Zorgplein AMZ concreet kunnen inrichten.’

Het Integraal Zorgplein AMZ krijgt invulling door in de bestaande follow up een gestandaardiseerde screening te doen op persoonlijke wensen en behoeften. Deze werkwijze leidt ertoe dat iedere patiënt een advies op maat krijgt. Veelal geeft dit voldoende handvatten om er zelf verder mee aan de slag te gaan en regie te nemen in het eigen herstel. Indien nodig kan een beroep worden gedaan op aanvullende diensten van het Integraal Zorgplein AMZ of daarbuiten; hierbij valt te denken aan een pijnconsult, een osteoporoseconsult of een smaaktest.

De Jong: ‘Optimale aanvullende zorg bij borstkanker en overige borstaandoeningen is gericht op het (vroeg)tijdig signaleren, begeleiden en behandelen van klachten voor, tijdens en na een behandeling. Dit kan bijdragen aan het herstel, de kwaliteit van leven, de vitaliteit en het welbevinden. Onze visie ‘De juiste Voorzorg is de beste Nazorg’ onderschrijft het belang om hier tijdig én de juiste aandacht aan te geven. Het ultieme doel is gezondheidswinst en verbetering van kwaliteit van leven voor de individuele patiënt. Dit zal naar verwachting ook het maatschappelijk belang dienen. Een deel van het aanbod valt binnen de vergoede zorg. Voor het deel waar dit nog niet voor geldt, hebben we de ambitie de meerwaarde naar de toekomst toe te bewijzen zodat we met zorgverzekeraars in gesprek kunnen gaan. Dit is reden om de uitkomsten en waarderingen van deze aanvullende zorg goed te monitoren.’

Over borstkanker
De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd ruim 3.000 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag.

Over het Alexander Monro Ziekenhuis
Het AMZ is hét gespecialiseerde ziekenhuis voor het diagnosticeren en behandelen van borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke aanleg, familiair verhoogd risico, second opinions en vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek.