Selecteer een pagina

Introductie Integrale Zorg

GROEPSPROGRAMMA LEER LEVEN & ZO NA BORSTKANKER

Groepsprogramma Leer Leven & Zo Na Borstkanker

Nog enkele laatste plekken vrij voor de nieuwe groep, eenmalig ook aangeboden aan patiënten buiten het Alexander Monro Ziekenhuis:

Eerste bijeenkomst 8 februari 2024

Tweede bijeenkomst 29 februari 2024

Derde bijeenkomst 28 maart 2024

Meld je nu aan via integraal@alexandermonro.nl 

Kijk hier voor meer informatie over eigen bijdrage en aanmelding.

INTEGRAAL ZORGPLEIN AMZ

Borstkanker en andere borstaandoeningen kunnen een enorme impact hebben op u, uw familie, uw werk en uw dagelijks leven. Wij ervaren dagelijks bij onze patiënten dat er veel behoefte is aan aanvullende ondersteuning voor, tijdens én na de diagnose- en behandeltrajecten. Hierbij is het van groot belang om betrouwbare informatie te verstrekken over aanvullende mogelijkheden en in hoeverre deze veilig te combineren zijn met de behandeling(en). Na het opdoen van ruime ervaring heeft dit geleid tot het concreet inrichten van het Integraal Zorgplein AMZ.

Onze ambitie is het verhogen van de kwaliteit van leven voor alle borst(kanker)patiënten. Met het Integraal Zorgplein AMZ voorziet het Alexander Monro Ziekenhuis in de behoefte aan optimale aanvullende zorg voor, tijdens en na uw behandeling.

‘DE JUISTE VOORZORG IS DE BESTE NAZORG’ 

Optimale aanvullende zorg bij borstkanker en overige borstaandoeningen is gericht op het (vroeg)tijdig signaleren, begeleiden en behandelen van klachten voor, tijdens en na een behandeling. Dit kan bijdragen aan het herstel, de kwaliteit van leven, de vitaliteit en het welbevinden. Onze visie “De juiste Voorzorg is de beste Nazorg” onderschrijft het belang om hier tijdig én de juiste aandacht aan te geven.

DOELSTELLINGEN  INTEGRAAL ZORGPLEIN AMZ

 • Verhogen van de kwaliteit van leven
 • Verbeteren algehele gezondheid voor, tijdens en na de behandeling
 • Verminderen van bijwerkingen van borst(kanker)behandelingen
 • Inperken van late gevolgen ten gevolge van borstkanker(behandelingen) o.a.: overgangsklachten, osteoporose (botontkalking) en hart- en vaatziekten
 • Adviezen ten aanzien van gewichtsveranderingen en overgewicht
 • Stimuleren gezonde voeding en lichaamsbeweging
 • Begeleiding m.b.t psychosociale problemen en ziekteverwerking
 • Begeleiding van klachten op het gebied van seksualiteit en intimiteit
 • (Vroeg)tijdige signalering en behandeling van pijn
 • Stimuleren voldoende slaap en ontspanning

INTEGRAAL ZORGTEAM

Het AMZ heeft binnen het Integraal Zorgplein AMZ de kennis en expertise in huis om de noodzakelijke verbinding naar deze aanvullende zorg goed en veilig te maken. Het AMZ heeft een Integraal Zorgteam bestaande uit medisch specialisten en andere professionals. Zij dragen zorg voor een goede afstemming tussen de patiëntbehoefte, de wetenschappelijke inzichten en de invulling daarvan voor u binnen het Integraal Zorgplein AMZ of daarbuiten.

 

Word vriend van het Integraal Zorgteam AMZ

Met uw steun kan het Integraal Zorgteam haar diensten binnen het Integraal Zorgplein AMZ verder optimaliseren en ontwikkelen. Helpt u mee?

U kunt via onderstaande vignet “Vriend van Integraal Zorgteam” een donatie doen via Stichting Breast Care Foundation o.v.v. ‘Vriend van Integraal Zorgteam’:

 

WAT BIEDEN WIJ?
Tijdens uw behandeltraject of de follow up vindt er een screening plaats op uw persoonlijke wensen en behoeften in een ‘basisconsult’. Naast aandacht voor de eventuele (late) gevolgen van de behandeling komen daarbij ook leefstijlfactoren en het algeheel welzijn aan bod.

Om een zo compleet mogelijk beeld van uw persoonlijke situatie te krijgen, vragen we u om voorafgaand een vragenlijst in te vullen. Deze wordt digitaal naar u verstuurd via het Zorgportaal. Daarnaast verzoeken wij u om een overzicht van uw medicatie en supplementen mee te nemen naar het consult. 

Door deze werkwijze krijgt iedereen een advies op maat. Veelal geven de bevindingen met een eventueel bijbehorend advies voldoende handvatten om zelf mee aan de slag te gaan.

DOOR WIE

De ‘basisconsulten’ worden o.a. gedaan door de volgende collega:

 • Sissi Grosfeld, verpleegkundig specialist. Sissi is lid van het Integraal Zorgteam en daarnaast leefstijlcoach en orthomoleculair therapeut.

EXTRA ZORG NODIG?

Soms is extra ondersteuning gewenst. In dat geval worden met u de mogelijkheden besproken voor aanvullende ondersteuning binnen het Integraal Zorgplein AMZ of daarbuiten. Tijdens uw traject krijgt u een overzicht met de mogelijkheden aangeboden. Samen met u wordt bekeken wat uw behoefte hierin is. Daarbij kunt u denken aan onder andere de mogelijkheid tot aanvullende ondersteuning met betrekking tot leefstijl, hormoonbalans, botgezondheid, pijn, slaap of smaak. Ook is gerichte verwijzing naar externe, gespecialiseerde partijen mogelijk, zowel binnen als buiten het Zorgplein AMZ. Te denken valt aan een psycholoog, een seksuoloog, een (online) coachingsprogramma of een re-integratiecoach. In sommige gevallen valt dit aanbod binnen vergoede zorg en in andere gevallen komt dit voor eigen rekening. Wij informeren u hier duidelijk over.

Patiëntervaringen
We meten op structurele wijze de ervaringen van de patiënten met onderdelen van deze aanvullende nazorg.

Voor mij als partner was het ook zwaar. Natuurlijk staat mijn vrouw centraal, maar het was prettig dat ook aan mij werd gevraagd hoe het met me gaat.
Patiënt van het Alexander Monro Ziekenhuis

Zo goed en zo kwaad als het gaat, wil ik blijven werken. Fijn dat ik direct met Re-turn in contact werd gebracht. Ik weet zeker dat het met hun hulp gaat lukken.
Patiënt van het Alexander Monro Ziekenhuis

Ik werd niet louter gezien als een patiënt met een ziek lijf. Wij spraken ook over hoe ik in het leven sta en hoe ik met deze ziekte omga. Er werd nooit om de hete brij heen gedraaid, ook niet in moeilijke gesprekken.
Patiënt van het Alexander Monro Ziekenhuis

Laatste nieuws

Vanaf nu is het vernieuwde patiëntportaal live!

Vanaf nu is het vernieuwde patiëntportaal live!

Het vernieuwde Patiëntportaal bevat een aantal extra functionaliteiten. Via 'Bestanden' worden onder andere bestanden ter inzage van externe zorgverleners toegevoegd aan het dossier. Meer gegevens...

Een mooie columnreeks; ervaringen van een patiënt en van enkele van onze specialisten. Leest u hier de eerste columns.