Selecteer een pagina

Na tien jaar voltooide een nationale onderzoeksgroep, geleid door het UMC Utrecht, een belangrijk onderzoek, de DENSE-trial. Zij onderzochten het nut van aanvullend MRI-onderzoek in het bevolkingsonderzoek borstkanker, voor de jaarlijks 80.000 vrouwen die met zeer dicht borstweefsel naar de screening gaan.

Deze vrouwen hebben niet alleen een verhoogde kans op het krijgen van borstkanker, maar eventuele tumoren zijn door het compacte borstweefsel ook niet of nauwelijks te zien op een standaard mammografie. De Kamervragen die hier in 2011 over werden gesteld gaven mede vorm aan het bovengenoemde DENSE onderzoek.

Het volledige onderzoeksrapport leest u hier:
https://www.juliuscenter.com/dense/nl-nl/publicaties/dense_studie

Het aanvullende MRI-onderzoek is bewezen effectief, uitvoerbaar en betaalbaar
De DENSE-trial heeft eenduidig laten zien dat aanvullend MRI-onderzoek een grote meerwaarde heeft bij het diagnosticeren van borstkanker in een vroeg stadium bij vrouwen met zeer dicht borstweefsel waarmee de borstkankersterfte in deze groep gereduceerd kan worden. Daarnaast is aangetoond dat dit praktisch uitvoerbaar (RIVM) en betaalbaar is en dat er nog geen bewezen alternatieve methoden zijn die deze taak op dit moment kunnen overnemen.

Ondanks het feit dat de Gezondheidsraad de overlevingswinst, kosteneffectiviteit en uitvoerbaarheid heeft bevestigd, gaf ze toch een negatief advies over het aanbieden van MRI aan deze grote groep van jaarlijks 80.000 Nederlandse vrouwen. Dit tot grote schrik en ontsteltenis van vele medisch professionals (inclusief de onderzoeksgroep en de Vereniging van Radiologie).

De argumenten die de Gezondheidsraad voert zijn:

  • Vals positieven en ‘overdiagnose’ bij de MRI
  • Mogelijk alternatief aanvullend onderzoek beschikbaar over een aantal jaren: CEM

Vals positieven en overdiagnose
De Gezondheidsraad concludeert in haar eigen advies dat het bestaan van vals positieven en overdiagnoses met bijbehorende consequenties (o.a. kortdurende onrust, fysiek ongemak, kans op overbehandeling) – overigens ook aanwezig zijn bij de standaard mammografie screening – niet in verhouding staan tot de borstkanker gerelateerde sterfte. ‘De nut-risico-verhouding is positief’.

 Mogelijk alternatief aanvullend onderzoek beschikbaar over een aantal jaren: CEM
Uiteraard moeten toekomstige, mogelijke methoden worden onderzocht. Echter van CEM bestaat nog geen enkel bewijs van effectiviteit in een screeningssetting zoals het bevolkingsonderzoek borstkanker. Hiermee wordt de grote groep vrouwen met zeer dense klierweefsel veroordeeld tot nog eens vele jaren wachten (De DENSE trial duurde 10 jaar) – op een onderzoek met onzekere uitkomst terwijl er op dit moment een bewezen effectief aanvullend onderzoek beschikbaar is.

Aangezien er momenteel nog geen gelijkwaardig (of bij voorkeur nog beter) alternatief beschikbaar is, hopen wij dat het bewezen effectieve en voorhanden zijnde aanvullende MRI-onderzoek voor deze groep van jaarlijks 80,000 vrouwen wel beschikbaar wordt gesteld.

Hartelijk dank voor uw aandacht voor dit belangrijke onderwerp dat zo’n grote groep Nederlandse vrouwen raakt.


Aan de rechterkant een voorbeeld van een dense borst met zeer dicht borstweefsel en aan de linkerkant een borst met veel minder dicht borstweefsel.