Selecteer een pagina

Nieuws

Het laatste Alexander Monro Ziekenhuis nieuws

Nieuws

 

Het laatste Alexander Monro Ziekenhuis nieuws

Prostaatzorg en borst(kanker)zorg in Bilthoven op één locatie

Prostaatzorg en borst(kanker)zorg in Bilthoven op één locatie

Siemens Healthineers zorgt voor uitbreiding Alexander Monro Ziekenhuis en komst prostaatcentrum onder hetzelfde dak

Bilthoven – Siemens Healthineers Nederland en het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) hebben een overeenkomst getekend voor de verbouwing en uitbreiding van het borst(kanker)ziekenhuis in Bilthoven. Onderdeel van de plannen is dat Siemens de opening van een prostaatcentrum in hetzelfde pand zal faciliteren. Dat is bekend gemaakt in deze Movembermaand, waarin prostaatkanker centraal staat. Naar verwachting kunnen de uitbreiding van het AMZ en het prostaatcentrum eind zomer 2021 in gebruik worden genomen.  

Siemens Healthineers was al betrokken bij het in borstkanker gespecialiseerde AMZ en gaat de samenwerking nu intensiveren. Als hoofdaannemer en partner voor zowel de bouw, als de high end medisch diagnostische apparatuur – inclusief beeldbewerking en tijdelijke beeldopslag, – en voor een hybride OK voor beeldgeleide ingrepen, maakt Siemens Healthineers het mogelijk dat straks patiënten met een verdenking op borstkanker nog sneller en effectiever kunnen worden gediagnosticeerd en behandeld. Dezelfde apparatuur zal ook ter beschikking staan voor een nieuw te openen prostaatcentrum.

Kees Smaling, algemeen directeur Siemens Healthineers: ‘Het is onze ambitie om zowel gespecialiseerde prostaatzorg als borst(kanker)zorg op één locatie te faciliteren waarbij de expertise en patiëntvriendelijkheid van het AMZ wordt geboden, in combinatie met specifieke kennis en diensten van andere zorgprofessionals. Aan de snelle, effectieve diagnostiek en behandeling van prostaatproblemen willen we graag een bijdrage leveren. Zeker als die ook nog eens patiëntvriendelijk is en met minder bijwerkingen. Dat kan bijvoorbeeld door prostaat arterie embolisatie toe te passen. Het Alexander Monro Ziekenhuis biedt, naast haar expertise in borstkanker, nog voldoende extra ruimte in een uiterst geschikte locatie, centraal in het land. We werken zo samen aan innovatieve oplossingen die verder gaan dan het leveren van zorg. Namelijk het denken in nieuwe en duurzame gezondheidszorgmodellen; van diagnose en behandeling tot en met monitoring en nazorg.’

Marjolein de Jong, bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis: ‘We groeien uit onze jas dus deze uitbreiding is noodzakelijk om onze groei te kunnen opvangen. We krijgen straks een nieuwe ontvangstruimte en 11 extra poli-kamers. Daarnaast blijven we beschikken over de allernieuwste apparatuur. Met Siemens Healthineers als partner blijven we in staat om continu met de beste medisch specialisten en state-of-the-art-apparatuur, de meest zorgvuldige diagnose te stellen. De beste borstkankerzorg begint met de meest zorgvuldige diagnose en zorgt vervolgens voor het beste behandelplan en daarmee voor de beste kans op overleven. Het is momenteel een onzekere tijd voor iedereen, ook voor borstkankerpatiënten. Zij gaan minder snel naar de huisarts. Daarnaast bestaat er ook al geruime tijd een achterstand in het bevolkingsonderzoek borstkanker. We vinden het daarom juist nu heel belangrijk dat we deze essentiële stap maken om de noodzakelijke borstkankerzorg zo goed mogelijk en op een zo hoog mogelijk niveau aan te kunnen blijven bieden.

Dezelfde onzekerheid geldt voor mannen met prostaatklachten. Dus helpen we onze collega-zorgprofessionals van de prostaatzorg graag om te komen tot een met onze zorg vergelijkbaar aanbod. Dat we straks met elkaar onder één dak werken is een logische stap en maakt dat we, zij het in gescheiden werelden, nog sneller, efficiënter en professioneler kunnen schakelen, zowel op het vlak van de borst(kanker)zorg als op het vlak van de prostaatzorg.’

Over Siemens Healthineers
Siemens Healthineers stelt zorgaanbieders wereldwijd in staat meer toegevoegde waarde te leveren. Dit doet Siemens Healthineers door hen te ondersteunen in hun ambities precisiegeneeskunde uit te breiden, zorgtransformaties te realiseren, patiëntervaringen te verbeteren en de gezondheidszorg te digitaliseren. Als toonaangevend pionier op het gebied van medische technologie, vernieuwt Siemens Healthineers voortdurend haar portfolio van producten en diensten. Dit gebeurt op de kerngebieden van beeldvorming voor diagnostiek en therapie en in laboratoriumdiagnostiek en moleculaire geneeskunde. Daarnaast ontwikkelt Siemens Healthineers dienstverlening op het gebied van digitale zorg en haar aanbod op het gebied van ziekenhuismanagement. Meer informatie: www.siemens-healthineers.nl

Over het AMZ en de kracht van specialisatie
Het AMZ in Bilthoven is het eerste landelijke gespecialiseerde ziekenhuis voor borstkanker, borstaandoeningen en erfelijke aanleg en is opgericht om kwaliteitswinst te bereiken door specialisatie en concentratie van de borst(kanker)zorg. Focus en specialisatie leidt tot de beste kans op overleven. Het AMZ is recent met gemiddeld een 9.4 uitgeroepen tot de 10 best gewaardeerde zorginstellingen door ZorgkaartNederland.


Over borstkanker
De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd ruim 3.000 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag. 

Over prostaatkanker
De 5-jaarsoverleving van prostaatkanker is de afgelopen 60 jaar, mede dankzij onderzoek, flink verbeterd: van 57% in 1955 naar 89% in 2017. Maar het is nog steeds de meest voorkomende kankersoort bij mannen. In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 13.500 mannen prostaatkanker.

MEMO Noodzaak MRI-onderzoek in screening borstkanker bij zeer dicht borstweefsel

MEMO Noodzaak MRI-onderzoek in screening borstkanker bij zeer dicht borstweefsel

Na tien jaar voltooide een nationale onderzoeksgroep, geleid door het UMC Utrecht, een belangrijk onderzoek, de DENSE-trial. Zij onderzochten het nut van aanvullend MRI-onderzoek in het bevolkingsonderzoek borstkanker, voor de jaarlijks 80.000 vrouwen die met zeer dicht borstweefsel naar de screening gaan.

Deze vrouwen hebben niet alleen een verhoogde kans op het krijgen van borstkanker, maar eventuele tumoren zijn door het compacte borstweefsel ook niet of nauwelijks te zien op een standaard mammografie. De Kamervragen die hier in 2011 over werden gesteld gaven mede vorm aan het bovengenoemde DENSE onderzoek.

Het volledige onderzoeksrapport leest u hier:
https://www.juliuscenter.com/dense/nl-nl/publicaties/dense_studie

Het aanvullende MRI-onderzoek is bewezen effectief, uitvoerbaar en betaalbaar
De DENSE-trial heeft eenduidig laten zien dat aanvullend MRI-onderzoek een grote meerwaarde heeft bij het diagnosticeren van borstkanker in een vroeg stadium bij vrouwen met zeer dicht borstweefsel waarmee de borstkankersterfte in deze groep gereduceerd kan worden. Daarnaast is aangetoond dat dit praktisch uitvoerbaar (RIVM) en betaalbaar is en dat er nog geen bewezen alternatieve methoden zijn die deze taak op dit moment kunnen overnemen.

Ondanks het feit dat de Gezondheidsraad de overlevingswinst, kosteneffectiviteit en uitvoerbaarheid heeft bevestigd, gaf ze toch een negatief advies over het aanbieden van MRI aan deze grote groep van jaarlijks 80.000 Nederlandse vrouwen. Dit tot grote schrik en ontsteltenis van vele medisch professionals (inclusief de onderzoeksgroep en de Vereniging van Radiologie).

De argumenten die de Gezondheidsraad voert zijn:

 • Vals positieven en ‘overdiagnose’ bij de MRI
 • Mogelijk alternatief aanvullend onderzoek beschikbaar over een aantal jaren: CEM

Vals positieven en overdiagnose
De Gezondheidsraad concludeert in haar eigen advies dat het bestaan van vals positieven en overdiagnoses met bijbehorende consequenties (o.a. kortdurende onrust, fysiek ongemak, kans op overbehandeling) – overigens ook aanwezig zijn bij de standaard mammografie screening – niet in verhouding staan tot de borstkanker gerelateerde sterfte. ‘De nut-risico-verhouding is positief’.

 Mogelijk alternatief aanvullend onderzoek beschikbaar over een aantal jaren: CEM
Uiteraard moeten toekomstige, mogelijke methoden worden onderzocht. Echter van CEM bestaat nog geen enkel bewijs van effectiviteit in een screeningssetting zoals het bevolkingsonderzoek borstkanker. Hiermee wordt de grote groep vrouwen met zeer dense klierweefsel veroordeeld tot nog eens vele jaren wachten (De DENSE trial duurde 10 jaar) – op een onderzoek met onzekere uitkomst terwijl er op dit moment een bewezen effectief aanvullend onderzoek beschikbaar is.

Aangezien er momenteel nog geen gelijkwaardig (of bij voorkeur nog beter) alternatief beschikbaar is, hopen wij dat het bewezen effectieve en voorhanden zijnde aanvullende MRI-onderzoek voor deze groep van jaarlijks 80,000 vrouwen wel beschikbaar wordt gesteld.

Hartelijk dank voor uw aandacht voor dit belangrijke onderwerp dat zo’n grote groep Nederlandse vrouwen raakt.


Aan de rechterkant een voorbeeld van een dense borst met zeer dicht borstweefsel en aan de linkerkant een borst met veel minder dicht borstweefsel.

 

 

Jaarlijks lopen 80.000 vrouwen noodzakelijk aanvullend borstonderzoek mis

Jaarlijks lopen 80.000 vrouwen noodzakelijk aanvullend borstonderzoek mis

Gezondheidsraad beslist: Tienduizenden vrouwen met verhoogd risico op borstkanker krijgen geen aanvullend borstonderzoek aangeboden ondanks bewezen nut en noodzaak

Alexander Monro Ziekenhuis luidt noodklok: vrouwen met dicht borstklierweefsel in screening krijgen geen MRI, ondanks bewezen nut en noodzaak

Bilthoven – Eerder werd bekend gemaakt dat vrouwen met zeer dicht borstklierweefsel baat hebben bij een aanvullend MRI-onderzoek na de landelijke borstscreening met een standaard mammografie (de DENSE-trial). Van deze groep is bekend dat ze niet alleen een verhoogde kans heeft op borstkanker maar dat eventuele tumoren door het compacte borstweefsel ook moeilijker tot niet te zien zijn. De eerste resultaten van de tien jaar lopende DENSE-trial lieten zien dat bij 17 per 1.000 vrouwen met zeer dicht borstweefsel, borstkanker werd opgespoord met een aanvullend MRI-onderzoek. Bij de gewone mammografie werd geen afwijking gezien in deze groep. Jaarlijks gaan 80.000 vrouwen met dicht borstweefsel naar het bevolkingsonderzoek. Het aanvullende MRI-onderzoek is bewezen effectief, uitvoerbaar en betaalbaar. Toch besloot de gezondheidsraad voor al deze vrouwen in Nederland dat hen dit aanvullende MRI-onderzoek niet zal worden aangeboden. Hierdoor lopen honderden vrouwen met borstkanker per jaar ongediagnostiseerd rond. Het Alexander Monro Ziekenhuis luidt de noodklok.

Tien jaar geleden waren Kamervragen over dicht borstweefsel de aanleiding voor de DENSE-trial. Nu de conclusies van deze studie bekend zijn – en ook de kosteneffectiviteit van de inzet van de MRI voor deze groep vrouwen is bewezen – wilde de Staatssecretaris van Volksgezondheid verder geen tijd verliezen. Hij vroeg de Gezondheidsraad én het RIVM om advies, zodat op korte termijn een oplossing kon worden aangeboden aan deze groep vrouwen. De adviezen bevestigen dat screenen met MRI voor deze categorie vrouwen bewezen effectief, praktisch uitvoerbaar en kostenefficiënt is. Desondanks werd geadviseerd om deze screening niet aan te bieden aan deze groep vrouwen. Als argument wordt aangevoerd dat er in de toekomst mogelijk een alternatief komt dat goedkoper en minder belastend zou zijn. Een dergelijk alternatief – als het al wordt gerealiseerd – laat echter nog jaren op zich wachten. De gezondheidsraad beslist hiermee voor al die tienduizenden vrouwen dat zij moeten blijven rondlopen met een verhoogd risico op -en een verminderde kans op vroegtijdige ontdekking van borstkanker. Zo blijven er jaarlijks op basis van de resultaten ruim 1.300 vrouwen met borstkanker ongediagnostiseerd. Dit alles terwijl dit met de inzet van een MRI de borstkanker wel gedetecteerd had kunnen worden.

Ritse Mann, radioloog Radboud UMC/AvL: ‘Het is onbegrijpelijk: we laten zien dat er een techniek is met een fantastische overlevingswinst die ook nog kosteneffectief is. De hele discussie over vals positieven, overbehandeling en kosten valt dan in het niet bij deze meerwaarde.’

Marjolein de Jong, bestuurder Alexander Monro Ziekenhuis: ‘Er zijn momenteel eigenlijk geen argumenten om het niet te doen. Wat we hadden moeten doen met de kennis van alle resultaten is: het onderzoek aanbieden aan alle vrouwen met zeer dicht borstklierweefsel, deze vrouwen goed informeren over eventuele consequenties en vervolgens de vrouwen zelf laten kiezen. Hiertoe zijn zij prima in staat.’

‘Natuurlijk moet alles onderzocht worden, maar het is geen reden om deze vrouwen een bewezen effectieve, haalbare, betaalbare en voldoende veilige oplossing jarenlang te onthouden. Tot die tijd dat een mogelijke ‘droommethode’ komt, kunnen we ze een optimale kans bieden om in een zo vroeg mogelijk stadium gediagnostiseerd te worden. Het Alexander Monro Ziekenhuis doet dan ook een dringend beroep op de staatssecretaris om de afwegingen van de gezondheidsraad naast zich neer te leggen en op te komen voor alle vrouwen met zeer dicht borstweefsel’, aldus De Jong.

Over borstkanker
De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd ruim 3.000 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag.  

Over het Alexander Monro Ziekenhuis
Het AMZ is hét gespecialiseerde ziekenhuis voor het diagnosticeren en behandelen van borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke aanleg, familiair verhoogd risico, second opinions en vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek.

Alexander Monro Ziekenhuis introduceert Integraal Zorgplein AMZ

Alexander Monro Ziekenhuis introduceert Integraal Zorgplein AMZ

Bijna 1 miljoen mensen leven met de gevolgen van kanker. De juiste voorzorg is de beste nazorg. Het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) introduceert het Integraal Zorgplein AMZ.

Bilthoven – Bijna 1 miljoen mensen leven met de gevolgen van kanker. Toch ontbreekt het patiënten in Nederland aan voldoende en concrete nazorg. Ook als het gaat om aandacht voor leefstijl, welzijn en preventie is nog veel winst te behalen. Hierin is de juiste voorzorg de beste nazorg. ‘Wij ervaren dagelijks bij onze patiënten dat er veel behoefte is aan aanvullende ondersteuning voor, tijdens én na de diagnose- en behandeltrajecten. Hierbij is het van groot belang om betrouwbare informatie te verstrekken over aanvullende mogelijkheden en in hoeverre deze veilig te combineren zijn met de behandeling(en). Met het Integraal Zorgplein AMZ slaan we een noodzakelijke brug voor de patiënt naar deze belangrijke gewenste aanvullende zorg’, zegt Marjolein de Jong, bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis.

Miranda Ernst, medisch manager en oncologisch chirurg in het AMZ: ‘Het AMZ heeft de kennis en expertise in huis om die noodzakelijke verbinding goed en veilig te maken. Het ziekenhuis beschikt over een Integraal Zorgteam bestaande uit medisch specialisten en andere professionals. Zij dragen zorg voor een goede afstemming tussen de patiëntbehoefte, de wetenschappelijke inzichten en de invulling daarvan voor de patiënt binnen het Integraal Zorgplein AMZ of daarbuiten. Door het opdoen van ruime ervaring hebben we het Integraal Zorgplein AMZ concreet kunnen inrichten.’

Het Integraal Zorgplein AMZ krijgt invulling door in de bestaande follow up een gestandaardiseerde screening te doen op persoonlijke wensen en behoeften. Deze werkwijze leidt ertoe dat iedere patiënt een advies op maat krijgt. Veelal geeft dit voldoende handvatten om er zelf verder mee aan de slag te gaan en regie te nemen in het eigen herstel. Indien nodig kan een beroep worden gedaan op aanvullende diensten van het Integraal Zorgplein AMZ of daarbuiten; hierbij valt te denken aan een pijnconsult, een osteoporoseconsult of een smaaktest.

De Jong: ‘Optimale aanvullende zorg bij borstkanker en overige borstaandoeningen is gericht op het (vroeg)tijdig signaleren, begeleiden en behandelen van klachten voor, tijdens en na een behandeling. Dit kan bijdragen aan het herstel, de kwaliteit van leven, de vitaliteit en het welbevinden. Onze visie ‘De juiste Voorzorg is de beste Nazorg’ onderschrijft het belang om hier tijdig én de juiste aandacht aan te geven. Het ultieme doel is gezondheidswinst en verbetering van kwaliteit van leven voor de individuele patiënt. Dit zal naar verwachting ook het maatschappelijk belang dienen. Een deel van het aanbod valt binnen de vergoede zorg. Voor het deel waar dit nog niet voor geldt, hebben we de ambitie de meerwaarde naar de toekomst toe te bewijzen zodat we met zorgverzekeraars in gesprek kunnen gaan. Dit is reden om de uitkomsten en waarderingen van deze aanvullende zorg goed te monitoren.’

Over borstkanker
De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd ruim 3.000 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag.

Over het Alexander Monro Ziekenhuis
Het AMZ is hét gespecialiseerde ziekenhuis voor het diagnosticeren en behandelen van borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke aanleg, familiair verhoogd risico, second opinions en vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek.

 

 

Bekende Nederlanders staan model voor bekendheid rondom signalen borstkanker

Bekende Nederlanders staan model voor bekendheid rondom signalen borstkanker

BCF en AMZ lanceren KEN JE BORSTEN Campagnekalender waarop bekende Nederlanders als Dionne Slagter (OnneDi), Tjitske Reidinga en Tom Coronel, aandacht vragen voor de campagne KEN JE BORSTEN

 

Bilthoven – Ter afsluiting van de Borstkankermaand lanceert de Breast Care Foundation (BCF) in samenwerking met het Alexander Monro Borstkanker Ziekenhuis (AMZ) de campagnekalender KEN JE BORSTEN. Op de kalender staan bekende Nederlanders, onder andere Floortje Dessing, Dionne Slagter (OnneDi), Tjitske Reidinga en Tom Coronel, om aandacht te vragen voor de campagne KEN JE BORSTEN. Dat is nodig want ruim 65% kent de signalen van borstkanker niet of nauwelijks terwijl vroege herkenning bijdraagt aan een betere overlevingskans.

Naast bovengenoemden werkten nog 11 andere bekende Nederlanders mee aan de totstandkoming van de awareness kalender: Edwin Alofs, Yvon Jaspers, Patricia van Haastrecht, Karin Bloemen, Esther Vergeer, Geert-Jan Knoops, Fockeline Ouwerkerk, Rachel Hazes, Jörgen Raymann, Erik van Loo en Freek Vonk. De wijze van poseren, kwetsbaar maar daadkrachtig, staat symbool voor de kwetsbaarheid die veel patiënten ervaren wanneer ze te maken krijgen met onderzoeken en/of behandelingen.

‘Vaak hoor je alleen over het bekende knobbeltje in de borst als signaal van borstkanker. Dat er daarnaast nog 11 signalen zijn, weet niet iedereen en dat is zo ontzettend belangrijk. Iedere dag overlijden in Nederland ongeveer 9 vrouwen aan de gevolgen van borstkanker. Dat is veel en dat aantal moet en kan omlaag. Dat begint met bewustwording. Dus dames en heren, ja, ook mannen kunnen borstkanker krijgen, KEN JE BORSTEN, weet op welke signalen je moet letten en wacht niet met een klacht ook niet in deze Coronatijd’, aldus BCF-ambassadeur Floortje Dessing.

‘Naast het feit dat mannen ook borstkanker kunnen krijgen, zijn er meerdere redenen waarom ook mannen bijdragen aan de KEN JE BORSTEN kalender. Mannen spelen ook een rol in de overdracht van eventuele erfelijke aanleg voor borstkanker én merken geregeld een verandering in de borst op bij hun partner. Een belangrijke signaleringsfunctie dus’, zegt Karen Verstraete, bestuurder van BCF.

Het aantal borstkankerdiagnoses daalde in de eerste weken van de Coronacrisis in maart al met een 25%, later zelfs tijdelijk met 50%. Vrouwen met een borstklacht gingen minder snel naar de huisarts of werden minder snel doorverwezen naar het ziekenhuis. Marjolein de Jong, bestuurder van het AMZ: ‘Alle problematiek en stagnatie bij elkaar, inclusief de tijdelijke stop en de bestaande achterstand van het bevolkingsonderzoek borstkanker, leidt hoe dan ook tot een stuwmeer: er zijn niet minder nieuwe borstkankergevallen, maar er is wel minder kans op vroegtijdige ontdekking. Daarom is het juist nu belangrijk dat iedereen weet op welke 12 signalen je zelf kunt letten. Met de campagne KEN JE BORSTEN helpen we deze kennis te verspreiden en het hele jaar actueel te houden.’ ‘Juist ook in de spreekkamer ervaren wij dagelijks de urgentie van deze belangrijke boodschap’, aldus Miranda Ernst, oncologisch chirurg AMZ.

Uit onderzoek van het ziekenhuis onder een paar honderd vrouwen blijkt dat ruim 65% van de vrouwen weinig tot geen van deze 12 symptomen kent. En dat terwijl ruim 70% van de vrouwen zich wel eens zorgen maakt over haar borsten. ‘Hoe eerder borstkanker ontdekt wordt, hoe beter de overlevingskans. Daarom vraagt de Breast Care Foundation met de campagne KEN JE BORSTEN aandacht voor de 12 signalen van borstkanker die je vooral kunt zien en niet altijd kunt voelen. Met de campagne verwijst BCF voor de visualisatie van de signalen naar de in Amerika ontwikkelde campagne ‘Know Your Lemons’. Deze Amerikaanse campagne heeft heel treffend de 12 signalen weergegeven op citroenen’, aldus De Jong.

Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen (en mannen) de diagnose borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkeld. 20 tot 25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Iedere dag overlijden in Nederland circa 9 vrouwen aan de gevolgen van borstkanker, dat zijn er ruim 3.000 per jaar.

Met de aanschaf van deze campagnekalender worden nog meer vrouwen en mannen op de hoogte gebracht van de 12 signalen van borstkanker. Meer informatie over de campagne en het bestellen van de kalender: https://stichtingbreastcarefoundation.com/kalender/.

Borstkankermaand gestart: KEN JE BORSTEN juist nu!

Borstkankermaand gestart: KEN JE BORSTEN juist nu!


Ruim 65% van de vrouwen in Nederland kent de symptomen van borstkanker niet terwijl ruim 70% zich wel eens zorgen maakt over haar borsten. 

Bilthoven – Tijdens deze oktober Borstkankermaand, beleeft Nederland een tweede Coronagolf. De druk op de zorgcapaciteit loopt flink op. Juist nu is de boodschap van het in borstkanker gespecialiseerde Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ): KEN JE BORSTEN en wacht niet met een klacht.

Het aantal borstkankerdiagnoses daalde in de eerste weken van de Coronacrisis in maart met een schrikbarende 25%. Vrouwen met een borstklacht gingen minder snel naar de huisarts of werden minder snel doorverwezen naar het ziekenhuis. ‘Alle problematiek en stagnatie bij elkaar, inclusief de tijdelijke stop van het bevolkingsonderzoek borstkanker, leidt hoe dan ook tot een stuwmeer: er zijn niet minder nieuwe borstkankergevallen, maar er is wel minder kans op vroegtijdige ontdekking. Daarom is het juist nu belangrijk dat iedereen weet op welke 12 symptomen je zelf kunt letten. Met de campagne KEN JE BORSTEN helpen we deze kennis te verspreiden’, zegt bestuurder van het AMZ Marjolein de Jong. Deze campagne is hard nodig. Uit onderzoek van het ziekenhuis onder een paar honderd vrouwen blijkt dat ruim 65% van de vrouwen weinig tot geen van deze 12 symptomen kent. Ook al maakt ruim 70% van de vrouwen zich wel eens zorgen over haar borsten.

‘Dit zijn cijfers waar we mee aan de slag moeten’, geeft De Jong aan. ‘Het is juist nu heel belangrijk dat mensen hun borsten goed kennen, niet wachten met een klacht, en zich via de huisarts of behandelend arts door laten verwijzen. Ook kunnen vrouwen waarbij het bevolkingsonderzoek borstkanker is uitgesteld en die zich ongerust maken via een verwijzing van de huisarts op een andere plek terecht, zoals in het Alexander Monro Ziekenhuis. Via deze route telt het onderzoek mee met het eigen risico. Uiteraard worden hierbij strikt alle richtlijnen volgens het RIVM en andere regelgevende instanties gevolgd om zo veilig mogelijk voor iedereen de borst(kanker)zorg te kunnen verlenen. De knelpunten in de zorg die ontstaan door Corona of door een tekort aan screeningspersoneel, moeten we met elkaar het hoofd bieden zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen helpen’, aldus De Jong.

Met de campagne ‘KEN JE BORSTEN’ vraagt het AMZ extra aandacht voor vroege detectie van borstkanker. ’Kijken is hierbij veel belangrijker dan voelen’, zegt De Jong. ‘Vorig jaar bleek uit een onderzoek van het Alexander Monro Ziekenhuis dat 70% van de vrouwen niet weet dat het bekijken van de borsten belangrijker is dan het bevoelen van de borsten. Daar schrik ik van en dan denk ik: We hebben met elkaar een hele belangrijke boodschap te vertellen. Voelen mag natuurlijk wel, want zo leer je je borsten kennen. Maar zorg er vooral voor dat je weet hoe je borsten er normaal gesproken uitzien. Het is onze missie dat álle vrouwen en mannen weten op welke twaalf veranderingen ze moeten letten, en niet alleen op het knobbeltje. Neem bij twijfel contact op met je huisarts. De noodzakelijke borstkankerzorg gaat in Nederland gewoon door en ook bij ons in het AMZ. Wij hebben hiervoor de capaciteit’.

KEN JE BORSTEN
Met de campagne ‘KEN JE BORSTEN’ verwijst het ziekenhuis naar de in Amerika ontwikkelde campagne ‘Know your lemons’. Vroege herkenning en diagnose helpen aanzienlijk in de overlevingskansen en kunnen de sterfte door borstkanker laten dalen.

Over borstkanker
De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd 3.200 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag.

Vanaf 2 oktober draagt iedereen in het Alexander Monro Ziekenhuis een mond-neusmasker

Vanaf 2 oktober draagt iedereen in het Alexander Monro Ziekenhuis een mond-neusmasker

Bilthoven – Wij verzoeken patiënten, bezoekers en medewerkers om vanaf vrijdag 2 oktober een mond-neusmasker te dragen. Dat geldt ook voor mensen die geen klachten hebben. Mensen die geen mondmasker bij zich hebben, krijgen er één uitgereikt bij de entree.
Met dit nieuwe beleid volgt het Alexander Monro Ziekenhuis het dringende, landelijke advies van de overheid om in publieke ruimtes een mond-neusmasker te dragen. Iedereen draagt het mond-neusmasker gedurende het gehele verblijf in het ziekenhuis. Alleen patiënten die opgenomen zijn op een verpleegafdeling hoeven geen mond-neusmasker te dragen.

Deze nieuwe maatregel is een aanvulling op de reeds eerder aangekondigde maatregelen van het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ). Het AMZ benadrukt dat deze eerder aangekondigde maatregelen en richtlijnen ook van kracht blijven en vraagt iedereen met Corona of Corona-achtige klachten niet naar het ziekenhuis te komen.

10.000ste nieuwe patiënt voor het Alexander Monro Ziekenhuis

10.000ste nieuwe patiënt voor het Alexander Monro Ziekenhuis

Expertisecentrum borst(kanker)zorg voor iedereen toegankelijk

Bilthoven – Het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven heeft deze week haar 10.000ste unieke nieuwe patiënt ontvangen. Sinds de opening in 2013 weten patiënten, niet alleen uit de regio Utrecht maar vanuit alle provincies in het land, dit eerste gespecialiseerde ziekenhuis voor borstkanker, borstaandoeningen en erfelijke aanleg goed te vinden. Patiënten hebben vertrouwen in de expertise die in het ziekenhuis is opgebouwd door te focussen op deze zorg. Om volledige expertise te bereiken is focus nodig en dat is wat er in het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) gebeurt.

Marjolein de Jong, directeur van het Alexander Monro Ziekenhuis: “Wij zijn alle patiënten en hun dierbaren en verwijzers dankbaar voor het vertrouwen in onze expertise. We zien dat focus en specialisatie echt werkt in het belang van de patiënt.”

In het AMZ werken artsen en verpleegkundigen nauw met elkaar samen in een multidisciplinair zorgteam en zo zijn zij steeds op de hoogte van iedere situatie. Daarbij staat de patiënt centraal, niet alleen als patiënt maar ook als mens. Patiënten waarderen deze excellente, mensgerichte zorg: het AMZ behoort bij de waarderingen van ZorgkaartNederland tot de top 10 hoogst gewaardeerde ziekenhuizen en klinieken met een cijfergemiddelde van 9,4 in 2019.

Froukje Hofma, een patiënt, over wat zij zo bijzonder vindt aan het AMZ: “Het eerste wat ik altijd vertel is de roze omslagdoek die de patiënt krijgt aangereikt tijdens het borstonderzoek. Ik ben een mens bij het Monro, pas daarna patiënt. Nooit meer met blote borsten een gesprek hoeven te voeren. Klein dingetje maar het raakt me bij ieder bezoek. Geen lange wachttijden, de informele sfeer, de dokter die je persoonlijk ophaalt. De liefde voor het vak die de medewerkers uitstralen, de dokter die de tijd neemt. De eerlijkheid. Ik ben zoveel sneller hersteld. De juiste zorg doet mentaal zoveel voor een mens. Ik ben zo dankbaar dat ik naar het Monro ziekenhuis ben gegaan”.

Om expertise te bereiken is focus nodig, juist ook in de borstkankerzorg

Marjolein de Jong: “Focus is heel belangrijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Naast vroege herkenning is een zorgvuldige diagnose cruciaal voor betere overlevingskansen. Er zijn veel verschillende vormen van borstkanker en elke behandeling is afhankelijk van de soort, grootte en de kenmerken van de tumor, en ook van je eigen ideeën omtrent je behandeling. Om hierin expertise te bereiken is focus nodig. De expertise begint bij het stellen van de meest zorgvuldige en complete diagnose”.

Juist vanwege de expertise van het AMZ op het gebied van borstkanker, borstaandoeningen en erfelijke aanleg, komen patiënten naar het AMZ, al dan niet voor een second opinion. Van alle nieuwe patiënten in het AMZ betreft tussen 30 à 40% een second opinion. 65% van deze second opinions komt in aanmerking voor extra (relevante) diagnostiek. In 12% van de gevallen wordt een andere (relevante) diagnose gesteld en bij 28% leidt een second opinion tot een ander behandelplan.

Ank Louwes, voorzitter clientenraad AMZ: “Al zeven jaar zetten alle medewerkers van het Alexander Monro Ziekenhuis zich met hart en ziel in voor patiënten met (mogelijk verdenking op) borstkanker. Als Cliëntenraad onderstrepen wij van harte het belang van dit unieke expertisecentrum in Nederland, wat met recht telkens gemiddeld een dik verdiende 9,4 of hoger scoort in alle tevredenheidsonderzoeken. Nog steeds overlijden er helaas dagelijks circa 9 vrouwen aan de gevolgen van borstkanker. Door Corona is veel van de reguliere zorg in Nederland vertraagd of uitgesteld. Als Cliëntenraad roepen we iedereen met enige vorm van onzekerheid op niet langer te wachten, op bijvoorbeeld het bevolkingsonderzoek of een bezoek aan de huisarts uit angst voor Corona, maar een afspraak te maken bij het AMZ. Je bent er in goede handen”.

Alexander Monro Regio Zuidoost in SJG Weert en samenwerking

Met de opening van de locatie Alexander Monro Regio Zuidoost in SJG Weert in april van dit jaar, is deze gespecialiseerde, excellente borst(kanker)zorg ook dichtbij huis mogelijk voor patiënten uit de regio Zuidoost Nederland. Met de bestaande samenwerkingspartner UMC Utrecht en de samenwerking van de tweede locatie in SJG Weert met andere regionale (academische) zorgverleners, hebben patiënten en verwijzers direct toegang tot gespecialiseerde borstkankerzorg, waarbij in alle zorgbehoeften tot en met eventueel noodzakelijke academische zorg kan worden voorzien. Een unieke organisatie waarbij alle in borstkankerzorg gespecialiseerde zorgprofessionals dagelijks intensief met elkaar samenwerken om de borst(kanker)zorg continue te verbeteren. Ook krijgen alle patiënten hiermee optimale toegang tot innovatieve zorg en de laatste wetenschappelijke inzichten.

Over borstkanker

De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Ook mannen kunnen borstkanker krijgen. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd circa 3.200 vrouwen aan borstkanker. Naast een zorgvuldige diagnose is vroege herkenning cruciaal, hoe eerder borstkanker wordt ontdekt, hoe groter de overlevingskansen.

Maatregelen Coronavirus Alexander Monro Ziekenhuis

Maatregelen Coronavirus Alexander Monro Ziekenhuis

Maatregelen per november 2021

Binnenkort een afspraak?

Hebt u binnenkort een afspraak in het AMZ, en kunt u één van deze vragen met JA beantwoorden? Neemt u dan vóór uw afspraak contact op met het secretariaat  030 – 72 10 104 of uw mamacare verpleegkundige: 

 • Bent u de afgelopen 14 dagen positief getest op corona?
 • Hebt u klachten die passen bij corona? Heeft u thuis al een sneltest gedaan en/of een PCR test bij de GGD?
 • Bent u de afgelopen 10 dagen in contact geweest met iemand die corona heeft? Heeft u thuis al een sneltest of een PCR test bij de GGD gedaan?
 • Hebt u een huisgenoot die nu corona heeft, of in de afgelopen 10 dagen hersteld is van corona? Heeft u al een sneltest en/of PCR test gedaan?

Voorbereidingen coronavirus – Alexander Monro Ziekenhuis

Het Alexander Monro Ziekenhuis heeft extra verscherpte maatregelen genomen om de zorg voor u en de medewerkers zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Tegelijkertijd nemen we allemaal onze verantwoordelijkheid om de kans op verspreiding zo laag mogelijk te maken. De volgende coronamaatregelen gelden in het Alexander Monro ziekenhuis.

Wij vragen u het ziekenhuis NIET te betreden indien u:

 1. positief getest bent op COVID-19.
 2. COVID-19 gerelateerde klachten heeft zoals luchtwegklachten, koorts, verlies van reuk en/of smaak.
 3. in contact bent geweest met een persoon besmet met COVID-19.
 4. in een zeer hoog risico gebied bent geweest en in quarantaine moet conform beleid van het ministerie van buitenlandse zaken.

Heeft u vragen, neem dan telefonisch contact met ons op via 030-7210104.

Houd 1,5 meter afstand en draag een mondmasker als dat niet kan.

Houd zoveel als mogelijk afstand (minimaal 1,5 meter) van medewerkers en overige bezoekers. Alle patiënten, bezoekers en medewerkers worden verzocht om een mond-neusmasker te dragen als de 1,5 meter afstand niet gehouden kan worden. Dat geldt ook voor mensen die geen klachten hebben. Mensen die geen mondmasker bij zich hebben, krijgen er één uitgereikt bij de entree.

Desinfecteer uw handen

Desinfecteer uw handen vóór het betreden van het ziekenhuis met de opgestelde desinfectie pompen.

Geen begeleider mee tijdens:
– Uw reguliere controle
– Uw bezoek aan de Dagbehandeling 
– Uw bezoek aan de afdeling Chemotherapie (tenzij het de eerste chemokuur betreft, dan mag maximaal 1 begeleider een half uur mee naar binnen).

Maximaal 1 begeleider mee tijdens:
– Uw afspraak op de polikliniek voor het bespreken van de uitslagen van onderzoeken en het behandelplan.
– Uw bezoek aan de afdeling Kort Verblijf. De begeleider gaat mee naar uw kamer voor de intake. Daarna wacht de begeleider in de kamer of buiten (niet in de ontvangstruimte). 
– Bij een eerste keer chemotherapie wordt een uitzondering gemaakt en mag de begeleider een halfuur mee.

WIJ DANKEN U VOOR UW BEGRIP

Meer informatie over Coronavirus voorbereidingen leest u hier

Corona en borstkankerzorg(en)

Corona en borstkankerzorg(en)

Het AMZ heeft bij benadering gekeken wat de impact van het Coronacrisis zou zijn op de lange termijn op de borstkankerzorg en vroeg aandacht voor alle problemen. De problemen samengevat..

Corona en borstkankerzorg(en); aandacht voor bevolkingsonderzoek en vrouwen met een borstklacht

Het belang van het bevolkingsonderzoek borstkanker

Bilthoven – De afgelopen weken is door het Alexander Monro Ziekenhuis aandacht gevraagd voor de gevolgen van de Coronacrisis op de borstkankerzorg op de lange termijn. Er kwamen wat geluiden van mensen die vraagtekens stelden bij het precieze getal. Wat bij ons voorop staat is dat er aandacht is voor alle problemen die aanwezig of te verwachten zijn bij de screening en borstkankerzorg.

De Coronacrisis bezorgt de wereld veel problemen en zorgen. Ook de niet-Coronazorg heeft er wereldwijd onder te lijden zoals we overal kunnen lezen.

Door de Coronacrisis ging op bepaalde momenten bijna de helft van de reguliere zorg niet door. Dat leidt tot oplopende wachtlijsten en daardoor mogelijk tot gezondheidsrisico’s voor patiënten. Zo ook in de borstkankerzorg. Daar komt nog bij dat de borstkankerscreening al langer kampt met achterstanden in de uitnodigingen. Het Alexander Monro Ziekenhuis heeft bij benadering gekeken wat de impact van al deze problemen zou zijn op de lange termijn, zoals aangegeven in haar persbericht, en vraagt aandacht voor de volgende zaken:

 • Vrouwen oproepen om bij twijfel of klacht naar huisarts te gaan.
 • Screening zo spoedig mogelijk volledig herstarten om grotere achterstanden te voorkomen en alles op alles zetten om bestaande achterstanden in te lopen en daarmee de kans op onnodige sterfgevallen te verminderen.

De problemen samengevat:

 • Het bevolkingsonderzoek borstkanker is sinds 16 maart stopgezet voor tenminste 3 maanden.
 • Vóór de coronacrisis hadden 7 van de 12 provincies te maken met wachttijden van gemiddeld 4 maanden in het midden van het land en 2 maanden in het zuiden van het land (zie ook de brief van staatssecretaris Blokhuis eind vorig jaar aan de Tweede Kamer waarin hij zijn zorgen hierover uit).
 • Vanaf half juni wordt gestart met een pilot van het bevolkingsonderzoek borstkanker.
 • Op zijn vroegst start de screening mondjesmaat/gedeeltelijk vanaf half juli.
 • Ongeveer 10.000 nieuwe borstkanker gevallen per jaar worden geïdentificeerd doordat vrouwen met een klacht naar de huisarts gaan. Minder vrouwen met een klacht aan de borst gingen naar de huisarts tijdens de Coronacrisis. Dit kan er ook toe leiden dat deze zogenaamde intervalcarcinomen later worden ontdekt.
 • Vrouwen met een klacht werden minder snel doorverwezen naar het ziekenhuis.
 • De capaciteit van ziekenhuizen was ten tijde van de Coronacrisis beperkt.
 • Rekening dient te worden gehouden met een 2de Corona golf. Dat kan mogelijk weer leiden tot afschaling van reguliere screenings- en zorgactiviteiten.

Oplossingen die wij zien om erger te voorkomen:

 • Ten eerste roepen wij iedereen op om zelf goed de borsten te blijven checken (waarbij kijken belangrijker is dan voelen) en bij een verandering of twijfel naar de huisarts te gaan voor een verwijzing.
 • Ten tweede het verzoek aan het RIVM om zo spoedig mogelijk de borstkankerscreening te hervatten en uitbreiden waar mogelijk. Graag vernemen we daarbij een goede inschatting van de capaciteit die wordt geboden en de plannen van aanpak voor het inhalen van de achterstanden, ook die er al vóór de coronacrisis waren.
 • Ten derde zullen we met de ziekenhuizen extra capaciteit moeten creëren om het stuwmeer, of de te verwachten piek, het hoofd te kunnen bieden. Zo nodig zullen we een beroep doen op elkaar om voor de patiënt de beste en meest tijdige zorg te kunnen bieden.
 • Ten vierde moet bovenstaande worden gefaciliteerd door zorgverzekeraars.

Deel van de beschikbare bronnen:

Brief staatssecretaris Blokhuis

Trouw:
Beginnende borstkanker mogelijk te laat ontdekt door tekort aan borstkanker-onderzoekers.
Het artikel vind je hier

Rapport RIVM:
Arbeidsproblematiek in het bevolkingsonderzoek borstkanker.
Het rapport vind je hier

RIVM:
Onderzoek en modelleringsstudies wijzen uit dat het bevolkingsonderzoek borstkanker sterfte voorkomt.
Het artikel vind je hier

Rapport NZa:
Analyse van de gevolgen van de Coronacrisis voor de regulieren gezondheidszorg.
Het rapport vind je hier

ZorgDomein:
ZorgDomein heeft actuele cijfers over zorgbehandelingen die zich opstapelen door Coronacrisis.
Het artikel vind je hier

Medisch Contact:
65 duizend minder verwijzingen in oncologische zorg.
Het artikel vind je hier

Medisch Contact:
Keerpunt kankerdiagnoses nog niet bereikt.
Het artikel vind je hier

Skipr:
Aantal uitgestelde verwijzingen huisarts stijgt naar 1,2 miljoen
Het artikel vind je hier

Nu.nl:
Dermatologen: zorgen over minder checks op huidkanker tijdens Coronacrisis
Het artikel vind je hier

Borstkanker Vereniging Nederland:
BVN vraagt staatssecretaris Blokhuis om opheldering bevolkingsonderzoek
Het artikel vind je hier
Brief BVN aan staatssecretaris Blokhuis

 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? info@alexandermonro.nl of 030 721 01 04

Onze gespecialiseerde borstzorg en borstkanker zorg wordt vergoed vanuit uw basiszorgverzekering.

 

Laatste nieuws

Een mooie columnreeks; ervaringen van een patiënt en van enkele van onze specialisten. Leest u hier de eerste columns.