Selecteer een pagina

Nieuws

Het laatste Alexander Monro Ziekenhuis nieuws

Nieuws

 

Het laatste Alexander Monro Ziekenhuis nieuws

8 op de 10 vrouwen kent symptomen borstkanker niet

8 op de 10 vrouwen kent symptomen borstkanker niet

KEN JE BORSTEN: Hoe eerder borstkanker wordt ontdekt hoe groter de kans op genezing

BILTHOVEN –  Oktober is borstkankermaand. In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker. Ook krijgen jaarlijks ruim 100 mannen de diagnose. Hoe eerder borstkanker wordt ontdekt, hoe groter de kans op overleven. Toch kent ruim 84% van de vrouwen de 12 meest voorkomende symptomen van borstkanker niet. Ook is 85% van de vrouwen niet op de hoogte van het feit dat je de meeste symptomen kunt zien aan je borsten. Ruim 1 op de 5 vrouwen checkt haar borsten überhaupt niet. Zo blijkt uit onderzoek van het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) en de stichting Breast Care Foundation (BCF).

De stichting BCF hoopt in samenwerking met het in borstkanker gespecialiseerde Alexander Monro een grotere awareness te creëren met de campagne KEN JE BORSTEN. Marjolein de Jong (voormalig oncologisch chirurg en bestuurder AMZ): ‘We hebben deze kennis in 2019 eerder getoetst. Destijds bleek dat ruim 65% van de vrouwen weinig tot geen van de 12 symptomen kent. Dat blijkt nu zelfs 84% te zijn. Generaties lang wordt ons van moeder op dochter verteld over het bekende knobbeltje als signaal van borstkanker. Dat er daarnaast nog eens 11 symptomen zijn en dat je deze juist vooral kunt zien is vrij onbekend. Daarnaast geeft 23% aan haar borsten überhaupt nooit te controleren terwijl 67% zich hier wel eens zorgen over maakt of zelfs te maken heeft gehad met een borstaandoening. Soms zie je een verandering aan je borst of voel je misschien een verdikking of knobbeltje. Dit betekent niet dat je je direct zorgen hoeft te maken en dat alle veranderingen borstkanker zijn. Wel is het belangrijk dat je alert blijft en eventuele veranderingen op tijd opmerkt. Ga naar de huisarts als je twijfelt, een verandering ziet, één van de 12 symptomen opmerkt of als er borstkanker in je familie voorkomt. Alle uitkomsten bij elkaar laten zien dat we met elkaar een hele belangrijke boodschap te vertellen hebben: KEN JE BORSTEN! Juist nu, in tijden van inhaalzorg en achterstanden in het bevolkingsonderzoek borstkanker is deze kennis belangrijk. Gelukkig hebben we partners, zoals Etos, en ook ambassadeurs en supporters die de boodschap helpen uitdragen.’

Elly (70), ontdekte bij zichzelf borstkanker doordat zij een verandering aan haar borst opmerkte: ‘Tussen de screeningsmomenten door, check ik mijn borsten regelmatig. Daardoor merkte ik een verandering op. Ik zag dat een van mijn tepels ingetrokken was en een andere kleur had gekregen. Ik wist dat dit een symptoom van borstkanker kon zijn, wat door googelen werd bevestigd. Mijn huisarts heeft mij op verzoek direct doorverwezen naar het Alexander Monro Ziekenhuis, dat gespecialiseerd is in borstkanker en goed bekend staat. Gelukkig was ik er vroeg bij en zijn er geen uitzaaiingen bij mij gevonden. Ik moet wel worden behandeld maar heb zeker kans op genezing. De campagne KEN JE BORSTEN is daarom wat mij betreft van groot belang.’

Jacqueline (51), merkte op dat haar borst anders was dan normaal: ‘Ik zag en voelde een soort verharde zone maar voelde geen knobbeltje dus ik dacht dat het wel mee zou vallen. Ik ervaarde wel duidelijk een verschil met de andere borst. Gelukkig heb ik er toch naar laten kijken, ondanks dat ik me niet kon voorstellen dat er iets aan de hand was. Uiteindelijk kwam ik terecht bij het Alexander Monro Ziekenhuis. Het was een enorme schok om te horen dat ik borstkanker heb. Ik ben weliswaar nu onder behandeling maar heb wel kans op genezing doordat het nog in een beginstadium is. De campagne KEN JE BORSTEN is dus belangrijk in de vergroting van de awareness.’

KEN JE BORSTEN
Op KENJEBORSTEN.nl staan de 12 meest voorkomende symptomen van borstkanker en zie je hoe je een borstcheck kunt doen. Vroege herkenning en diagnose helpen aanzienlijk in de overlevingskansen en kunnen de sterfte door borstkanker doen dalen.

Over borstkanker
De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. Ook krijgen ieder jaar ruim 100 mannen de diagnose. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd ruim 3.000 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag. 

Bijzondere donatie vader en zoons aan Alexander Monro Ziekenhuis

Bijzondere donatie vader en zoons aan Alexander Monro Ziekenhuis

Bilthoven – Afgelopen week ontving het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) een mooie donatie van Born Copijn en zijn twee zoons. De donatie werd overhandigd uit naam van Vanessa Copijn-Groeneveld. Zij overleed op 47-jarige leeftijd aan de gevolgen van borstkanker. Het was Vanessa’s wens om in plaats van bloemen een donatie aan het Alexander Monro Ziekenhuis te doen. Yaromir en Levi (zoons): ‘Onze lieve moeder wilde graag als dank voor alle goede zorgen en steun in de afgelopen jaren, ook wat goeds doen voor het belangrijke werk van het Alexander Monro Ziekenhuis voor kinderen en andere projecten.’ De ouders van Vanessa vullen aan: ‘Vanessa was vooral heel blij altijd als mens gezien en gehoord te zijn en niet alléén als patiënt’. Born en zijn zoons overhandigden een cheque met een totaalbedrag van € 6.250,- aan Liesbeth Veenendaal, de behandelend arts van Vanessa en bestuurder Marjolein de Jong. ‘Wat een ontzettend bijzondere donatie. Ondanks het grote verdriet dat we allemaal hebben wanneer we moeten constateren dat we iemand niet meer kunnen genezen, ervaren we dit reusachtige gebaar als een enorme waardering voor alles wat we doen om er voor iedereen met alle aandacht te zijn in de meest kritische periode in iemands leven.’ Born Copijn (echtgenoot Vanessa): Het is zo mooi dat we op deze manier kunnen bijdragen aan deze wens van Vanessa. Het bedrag komt via de stichting Breast Care Foundation en Breast Care Foundation Kids ten goede aan diverse belangrijke projecten in het Alexander Monro Ziekenhuis.’

Alexander Monro Ziekenhuis en UMC Utrecht intensiveren samenwerking

Alexander Monro Ziekenhuis en UMC Utrecht intensiveren samenwerking

Het Alexander Monro Ziekenhuis en het UMC Utrecht hebben het voornemen om gezamenlijk het Alexander Monro Ziekenhuis te Bilthoven verder uit te bouwen. Afgelopen week tekenden beide partijen de letter of intent. Dit betreft een intentie tot een intensivering van een samenwerking die al vijf jaar bestaat met als doel het bieden van de combinatie van hoogwaardige borst(kanker)zorg, benodigde academische zorg, innovatie, opleiding en wetenschappelijk onderzoek.

Een nauwere samenwerking tussen het UMC Utrecht en het Alexander Monro Ziekenhuis is een logische beweging om de borstkankerzorg samen duurzaam verder vorm te geven.

Uiteindelijk zal het UMC Utrecht het grootste deel van haar borstkankerzorg samen met het Alexander Monro Ziekenhuis vanuit Bilthoven aanbieden: één locatie voor borstkankerzorg met één gezamenlijk behandelteam. De benodigde academische borstkankerzorg en specifieke diagnostiek wordt aangeboden vanuit het UMC Utrecht evenals de coördinatie van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van de borst(kanker)zorg. Ook blijven we gezamenlijk de mogelijkheden voor een bredere regionale samenwerking verkennen.

Voordat het zo ver is, staat het komende jaar in het teken van verdere verkenning, uitvoering en besluitvorming.

Vooruitstrevende nationale studie borstreconstructie gestart in Alexander Monro Ziekenhuis

Vooruitstrevende nationale studie borstreconstructie gestart in Alexander Monro Ziekenhuis

Vooruitstrevend onderzoek volledige borstreconstructie met lichaamseigen weefsel met lipofilling

Bilthoven – Het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ), het gespecialiseerde ziekenhuis in borst(kanker)zorg in Nederland, is gestart met ‘Breast-II’, het vervolg van de eerdere ‘Breast Trial’. Dit nationale, wetenschappelijke onderzoek biedt iedere deelnemende patiënt een compleet nieuwe ontwikkeling waarbij een volledige borstreconstructie plaatsvindt met lichaamseigen weefsel met de ‘lipofilling techniek’. Dit is een techniek waarbij lichaamseigen vetcellen elders worden weggehaald en worden gebruikt voor de reconstructie. 

De eerste resultaten van de nationale ‘Breast Trial’, gecoördineerd vanuit het Maastricht UMC en waaraan het AMZ ook deelnam, zijn positief. Daarbij is er een toenemende vraag naar reconstructie met eigen weefsel. Deze nieuwe ontwikkeling biedt voor veel vrouwen, na een eerdere borstverwijdering door borstkanker, een uitgelezen oplossing.

Patrick Ferdinandus, plastisch chirurg in het Alexander Monro Ziekenhuis: ‘Dit is een vooruitstrevend onderzoek waarbij we een nieuwe techniek inzetten waarnaar veel vraag is.’

Marjolein de Jong, bestuurder AMZ: ‘Veel borstkankerpatiënten geven aan dat een borstreconstructie bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. Het Alexander Monro Ziekenhuis heeft uitgebreide expertise op het gebied van reconstructies. Het ziekenhuis draagt graag bij aan deze unieke, nieuwe ontwikkeling. Het doet recht aan de wens van veel patiënten om deze volledige reconstructie met lichaamseigen weefsel via de lipofilling techniek uiteindelijk voor iedereen beschikbaar te kunnen stellen.’

Over borstkanker
De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd 3.200 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag.

Over het Alexander Monro Ziekenhuis
Het AMZ is hét gespecialiseerde ziekenhuis voor het diagnosticeren en behandelen van borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke aanleg, familiair verhoogd risico, second opinions en vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek.

Kamer stemt unaniem voor motie aanvullend MRI-onderzoek

Kamer stemt unaniem voor motie aanvullend MRI-onderzoek

Einde aan onzekerheid voor jaarlijks 80.000 vrouwen met zeer dicht borstweefsel

Bilthoven – De motie met betrekking tot het standaard aanbieden van aanvullend MRI-onderzoek in het bevolkingsonderzoek borstkanker voor de jaarlijks 80.000 vrouwen met zeer dicht borstweefsel is met algehele stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Alle ogen zijn nu op demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis gericht die met de betrokken partijen spoedig met een plan van aanpak moet komen.

Van verschillende kanten werd de afgelopen maanden aandacht gevraagd om het eerdere besluit van Blokhuis, het niet standaard aanbieden van aanvullend MRI-onderzoek, te herzien. Via diverse brandbrieven en gesprekken met uitgebreide onderbouwing werd door onder andere de Nederlandse Vereniging voor Radiologie, het Alexander Monro Ziekenhuis, de onderzoeksgroep van de DENSE-Trial en Borstkanker Vereniging Nederland het grote belang van dit aanvullende MRI-onderzoek onder de aandacht gebracht.

Uit het tien jaar durende nationale onderzoek de ‘DENSE-Trial’ bleek dat bij 17 per 1000 vrouwen met heel dicht borstweefsel borstkanker werd opgespoord met een aanvullend MRI-onderzoek. Bij de gewone mammografie werd geen afwijking gezien in deze groep. Het aanvullende MRI-onderzoek is bewezen effectief, uitvoerbaar (RIVM) en betaalbaar. Toch werd eerder door Blokhuis besloten voor al deze vrouwen in Nederland dat hen dit aanvullende MRI-onderzoek niet zou worden aangeboden. Er lopen momenteel zo’n 1.360 vrouwen met borstkanker rond bij wie de tijdige detectie van de tumor afhankelijk is van dit MRI-onderzoek. Deze vrouwen wanen zich na het standaard bevolkingsonderzoek ten onrechte veilig.

Radioloog Ritse Mann (Radboud UMC/AvL): ‘De beroepsgroep is ontzettend opgelucht en dankbaar voor deze massale steun van de Kamerleden. Het aanbieden van MRI-screening wordt breed gedragen. Het was onbegrijpelijk dat deze groep vrouwen zo aan hun lot werd overgelaten terwijl voor hen een bewezen effectief aanvullend MRI-onderzoek beschikbaar is dat levensreddend kan zijn. Dit niet aanbieden kon ik mijn patiënten niet uitleggen en dat hoeft gelukkig ook niet meer.’

Marjolein de Jong, bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis, vult aan: ‘Dit is geweldig nieuws voor deze grote groep vrouwen. Eindelijk erkenning en een oplossing voor dit grote probleem waarvoor we al zo lang aandacht vragen. Het was niet meer te verkopen om het probleem te negeren terwijl er een oplossing voorhanden is. We zien uit naar een spoedig plan van aanpak. Vanzelfsprekend hopen we dat deze groep vrouwen in de tussentijd, totdat deze oplossing is geïmplementeerd, zal worden opgevangen door hun zorgverleners.’

Over borstkanker
De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd 3.200 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag.

Over het Alexander Monro Ziekenhuis
Het AMZ is hét gespecialiseerde ziekenhuis voor het diagnosticeren en behandelen van borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke aanleg, familiair verhoogd risico, second opinions en vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek.

Kamer stemt unaniem voor motie aanvullend MRI-onderzoek

Blokhuis zet jaarlijks 80.000 vrouwen met zeer dicht borstweefsel in de kou

Alexander Monro Ziekenhuis sluit zich aan bij Nederlandse Vereniging voor Radiologie: Geen begrip voor besluit Blokhuis

BILTHOVEN – Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft besloten om de uitkomsten van het tien jaar durende nationale onderzoek naar aanvullend MRI-onderzoek bij vrouwen met zeer dicht borstweefsel (de DENSE-trial) naast zich neer te leggen. Hij wil zijn pijlen de komende jaren te richten op onderzoek naar een andere methode, namelijk een mammografie met contrastvloeistof; een techniek die nog in de kinderschoenen staat. Voor de jaarlijks 80.000 vrouwen met dicht klierweefsel betekent dit opnieuw een jarenlang uitstel. Het is schrijnend dat deze grote groep vrouwen, bij wie bij het huidige bevolkingsonderzoek 4 op de 10 tumoren niet zichtbaar zijn, hiermee een bewezen kans op vroegdetectie wordt onthouden.

Het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) reageert geschokt op dit besluit. Vrouwen zouden zélf de keuze moeten kunnen maken wel of niet een aanvullende MRI te ondergaan: MRI is wel beschikbaar en bewezen effectief. Het besluit ontneemt vrouwen deze keuze. Het AMZ sluit daarmee aan bij de Nederlandse Vereniging voor Radiologie en bij de onderzoeksgroep van de DENSE-trial en overige wetenschappers die eerder aan de bel trokken en aangaven ‘verbijsterd’ te zijn over het besluit van Blokhuis. Het AMZ schaart zich dan ook achter de motie van Jan-Willem Renkema om dit onderzoek zo snel mogelijk beschikbaar te maken.

Marjolein de Jong, bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis: ‘Er is na 10 jaar werk nu een bewezen effectieve en beschikbare methode. Nieuw onderzoek naar een eventuele andere methode duurt weer jaren. Het besluit om hier zo lang op te wachten en ieder jaar 80.000 vrouwen met zeer dicht borstweefsel in het ongewisse te laten is onbegrijpelijk en kost onnodig levens. Onze energie zou beter uit kunnen gaan naar het coördineren van deze aanvullende MRI-onderzoeken. Vrouwen zouden zelf in de gelegenheid moeten worden gesteld om op basis van goed gefundeerde en eerlijke informatie een keuze te maken. Als medisch professional zou ik zelf kiezen voor een aanvullend MRI-onderzoek als ik tot deze groep zou behoren.’

Radioloog Ritse Mann (Radboud UMC/AvL): ‘De beroepsgroep is inderdaad verbijsterd. Het aanbieden van MRI-screening wordt breed gedragen. Het is onbegrijpelijk dat deze groep vrouwen zo aan hun lot wordt overgelaten terwijl voor hen een bewezen effectief aanvullend MRI-onderzoek beschikbaar is dat levensreddend kan zijn. Dit niet aanbieden kan ik aan mijn patiënten niet uitleggen.’

De Jong vult aan: ‘Daarnaast hebben we al te maken met ‘multi-problematiek’ en grote achterstanden in de borstkankerzorg en de screening. Laten we de problemen alsjeblieft niet verder opstapelen. Zeker niet problemen die niet nodig zijn en waarvoor een goede oplossing voorhanden is.’

Jaarlijks gaan zo’n 80.000 vrouwen met zeer dicht borstweefsel naar de screening. Deze vrouwen hebben niet alleen een verhoogde kans op het krijgen van borstkanker, maar eventuele tumoren zijn door het compacte borstweefsel ook niet of nauwelijks te zien op een standaard mammografie. Deze vrouwen zijn dus dubbelop de dupe. Zij worden na de mammografie ook niet standaard op de hoogte gesteld van het feit dat ze zeer dicht borstweefsel hebben. Uit de DENSE-trial bleek dat bij 17 van de 1.000 vrouwen met heel dicht borstklierweefsel borstkanker werd opgespoord met een aanvullend MRI-onderzoek. Bij de gewone mammografie werd geen afwijking gezien in deze groep. Dit aanvullende MRI-onderzoek is bovendien bewezen effectief en uitvoerbaar geacht (door het RIVM en ook nog bewezen betaalbaar. Desondanks heeft de Staatssecretaris voor al deze vrouwen in Nederland besloten dat hen dit aanvullende MRI-onderzoek niet zal worden aangeboden. Er lopen dan zo’n 1.360 vrouwen met borstkanker rond bij wie de tijdige detectie van de tumor afhankelijk is van dit MRI-onderzoek. Deze vrouwen wanen zich na het standaard bevolkingsonderzoek dus ten onrechte ‘veilig’.

Over borstkanker
De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd 3.200 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag.

Over het Alexander Monro Ziekenhuis
Het AMZ is hét gespecialiseerde ziekenhuis voor het diagnosticeren en behandelen van borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke aanleg, familiair verhoogd risico, second opinions en vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek.

De K van Karlijn (deels opgenomen in het AMZ) vanaf 6-1-2021 op Net5

De K van Karlijn (deels opgenomen in het AMZ) vanaf 6-1-2021 op Net5

In de komische dramaserie De K van Karlijn (deels opgenomen in het AMZ) krijgt hoofdrolspeler Karlijn (Tjitske Reidinga) de diagnose borstkanker. Vooral haar man Victor heeft het zwaar met dit nieuws.

Karlijn zelf wil voorkomen dat haar hele leven en dat van Victor en hun zoon ineens alleen nog om haar ziekte draait. Ze besluit dat ze het zware traject dat voor haar ligt maar op één manier aan kan gaan: met een enorme berg humor en ironie. De gedachte dat het wel eens fout af zou kunnen lopen, wil ze niet toelaten. De K van Karlijn is vanaf woensdag 6 januari om 20.30 uur te zien bij Net5 Powered by LINDA.

Karlijn is 44 jaar en woont in een knus oud huis met kleine tuin in Weesp. Al zeventien jaar is ze samen met haar vakantieliefde Victor, die een enorme gezondheidsfreak is. Hij eet geen vlees of suiker en maakt vage smoothies met grassen. Karlijn is het tegenovergestelde: ze kijkt tot diep in de nacht Netflix, zou dolgraag een paar kilo afvallen, maar kan geen ijs laten staan en er gaat niet vaak een dag voorbij zonder twee flinke bellen Pinot Grigio. Deze drinkt ze het liefst met de uitgesproken Ellen (Fockeline Ouwerkerk), haar beste vriendin sinds de lagere school.

Karlijn en Victor hebben samen een puberende zoon van 12, Thijs (Kit Verboom). Karlijn werkt drie dagen per week met groot plezier bij de bloemenjuwelier van Weesp waar een bosje tulpen al snel 30 euro kost. Eigenaar Jelle (Freek Bartels) maakt voor dat geld dan wel iets kunstzinnigs en is bovendien haar flamboyante beste vriend. Het stabiele leven van Karlijn staat op zijn kop als blijkt dat ze borstkanker heeft. Karlijn weet dat de ziekte tegenwoordig, mits vroeg ontdekt, een grote overlevingskans heeft. En neemt zich voor om positief te blijven.

Ze vindt het dan ook moeilijk om hulp te accepteren en maakt het liefst zoveel mogelijk grappen om de angst weg te lachen. Tot grote ergernis van Karlijn staat ook nog eens de overbezorgde buurvrouw (Rifka Lodeizen) te pas en te onpas voor de deur. Heel soms deelt ze haar ongerustheid met Victor. Of een klein beetje met Ellen, die haar beste vriendin door deze moeilijke tijden heen sleept.

Naast Tjitske Reidinga, Ali Ben Horsting, Fockeline Ouwerkerk, Rifka Lodeizen, spelen onder anderen ook Joke Bruijs (de kettingrokende moeder van Karlijn) en Gijs de Lange (vader van Karlijn) in De K van Karlijn. Voor de serie is onder meer gedraaid in het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven dat gespecialiseerd is in borstkanker.

De K van Karlijn is een productie van ITV Studios Netherlands Drama B.V. naar een idee van Will Koopman, format Linda de Mol en is geregisseerd door WiIl Koopman en Albert Jan van Rees.

Uitzending: vanaf woensdag 6 januari, wekelijks, om 20.30 uur bij Net5 Powered by LINDA. en op KIJK.nl

Download hier het persbericht.

Grote problemen in de borstkankerzorg

Grote problemen in de borstkankerzorg

Alexander Monro Ziekenhuis: Verlenging interval screening en niet inzetten bewezen effectief aanvullend MRI-onderzoek leiden tot schrijnende consequenties

Bilthoven – De intervaltijd van de screening borstkanker gaat nu landelijk van één keer in de twee jaar naar één keer in de drie jaar door een tekort aan screeningslaboranten. Alleen al het formeel aanpassen van beleid voor dit reeds lange tijd bestaande probleem levert vanaf dit jaar tot en met 2028 naar inschatting van het RIVM 57 extra borstkanker sterfgevallen per jaar op. Naar verwachting van het RIVM zal dit verlengde interval ten minste tot 2028 bestaan. Van 2020 tot en met 2028 kan dit in totaal (9 x 57) meer dan 500 extra borstkanker sterfgevallen tot gevolg hebben.

Hiermee zijn de problemen en gevolgen nog erger dan het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) in juni van dit jaar al communiceerde naar aanleiding van de bestaande achterstanden en de Coronacrisis. Ook de effecten van de Coronacrisis moeten nog worden meegerekend: Minder vrouwen met een klacht van de borst gingen naar de huisarts en er werd minder snel doorverwezen naar het ziekenhuis (gedurende de eerste golf zijn ruim 2.000 minder borstkanker diagnoses gesteld). Ook tijdens deze tweede Coronagolf is er sprake van een daling van het aantal diagnoses.

Marjolein de Jong, bestuurder van het in borstkanker gespecialiseerde Alexander Monro Ziekenhuis: ‘Wat een ongelofelijk zorgelijke situatie waarin we nu zijn beland. Dit kan en moet anders. Naast alle gevolgen van de achterstanden en de Coronacrisis die we nog niet geheel kunnen overzien, is er ook nog de parallel lopende problematiek met betrekking tot het niet inzetten van bewezen effectief aanvullend MRI-onderzoek voor 80.000 vrouwen met zeer dicht borstweefsel in de screening.’

Uit het tien jaar durende nationale DENSE-trial onderzoek bleek dat bij 17 per 1000 vrouwen met heel dicht borstklierweefsel borstkanker werd opgespoord met een aanvullend MRI-onderzoek. Bij de gewone mammografie werd geen afwijking gezien in deze groep. Het aanvullende MRI-onderzoek is bewezen effectief, uitvoerbaar (RIVM) en betaalbaar. Toch werd besloten voor al deze vrouwen in Nederland dat hen dit aanvullende MRI-onderzoek niet zal worden aangeboden. Hierdoor lopen zo’n 1.360 vrouwen (17 x 80) met borstkanker ongediagnostiseerd rond per jaar.

‘Alles bij elkaar opgeteld hebben we te maken met grote problemen in de borstkankerzorg die leiden tot schrijnende consequenties. Ik vind het opmerkelijk dat er landelijk veel aandacht lijkt te zijn voor het belang van preventie, echter ervaren we een tegengestelde beweging in de borstkankerzorg als het erop aankomt. Wij vinden het belangrijk dat vrouwen in al deze gevallen weten dat ze zelf ook kunnen kiezen om het anders aan te pakken. Zo hoeven vrouwen niet drie jaar te wachten tot een volgende oproep van het bevolkingsonderzoek. Zij kunnen, met een verwijzing van de huisarts en met het in acht nemen van het eigen risico, ook terecht voor een screening in het ziekenhuis. Hierbij moeten we voorkomen dat mensen die zich het eigen risico niet kunnen permitteren, achterblijven. Hiervoor zijn zeker oplossingen voorhanden. Het zou goed zijn als de Minister van Volksgezondheid met passende oplossingen en alternatieven komt in plaats van het bevestigen van bestaande problematiek met aangepast beleid. Uiteraard zijn wij, net als vele partijen met ons, bereid om hierover in gesprek te gaan’, aldus De Jong.  

Over borstkanker
De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd ruim 3.000 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag.  

Over het Alexander Monro Ziekenhuis
Het AMZ is hét gespecialiseerde ziekenhuis voor het diagnosticeren en behandelen van borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke aanleg, familiair verhoogd risico, second opinions en vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek.

Prostaatzorg en borst(kanker)zorg in Bilthoven op één locatie

Prostaatzorg en borst(kanker)zorg in Bilthoven op één locatie

Siemens Healthineers zorgt voor uitbreiding Alexander Monro Ziekenhuis en komst prostaatcentrum onder hetzelfde dak

Bilthoven – Siemens Healthineers Nederland en het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) hebben een overeenkomst getekend voor de verbouwing en uitbreiding van het borst(kanker)ziekenhuis in Bilthoven. Onderdeel van de plannen is dat Siemens de opening van een prostaatcentrum in hetzelfde pand zal faciliteren. Dat is bekend gemaakt in deze Movembermaand, waarin prostaatkanker centraal staat. Naar verwachting kunnen de uitbreiding van het AMZ en het prostaatcentrum eind zomer 2021 in gebruik worden genomen.  

Siemens Healthineers was al betrokken bij het in borstkanker gespecialiseerde AMZ en gaat de samenwerking nu intensiveren. Als hoofdaannemer en partner voor zowel de bouw, als de high end medisch diagnostische apparatuur – inclusief beeldbewerking en tijdelijke beeldopslag, – en voor een hybride OK voor beeldgeleide ingrepen, maakt Siemens Healthineers het mogelijk dat straks patiënten met een verdenking op borstkanker nog sneller en effectiever kunnen worden gediagnosticeerd en behandeld. Dezelfde apparatuur zal ook ter beschikking staan voor een nieuw te openen prostaatcentrum.

Kees Smaling, algemeen directeur Siemens Healthineers: ‘Het is onze ambitie om zowel gespecialiseerde prostaatzorg als borst(kanker)zorg op één locatie te faciliteren waarbij de expertise en patiëntvriendelijkheid van het AMZ wordt geboden, in combinatie met specifieke kennis en diensten van andere zorgprofessionals. Aan de snelle, effectieve diagnostiek en behandeling van prostaatproblemen willen we graag een bijdrage leveren. Zeker als die ook nog eens patiëntvriendelijk is en met minder bijwerkingen. Dat kan bijvoorbeeld door prostaat arterie embolisatie toe te passen. Het Alexander Monro Ziekenhuis biedt, naast haar expertise in borstkanker, nog voldoende extra ruimte in een uiterst geschikte locatie, centraal in het land. We werken zo samen aan innovatieve oplossingen die verder gaan dan het leveren van zorg. Namelijk het denken in nieuwe en duurzame gezondheidszorgmodellen; van diagnose en behandeling tot en met monitoring en nazorg.’

Marjolein de Jong, bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis: ‘We groeien uit onze jas dus deze uitbreiding is noodzakelijk om onze groei te kunnen opvangen. We krijgen straks een nieuwe ontvangstruimte en 11 extra poli-kamers. Daarnaast blijven we beschikken over de allernieuwste apparatuur. Met Siemens Healthineers als partner blijven we in staat om continu met de beste medisch specialisten en state-of-the-art-apparatuur, de meest zorgvuldige diagnose te stellen. De beste borstkankerzorg begint met de meest zorgvuldige diagnose en zorgt vervolgens voor het beste behandelplan en daarmee voor de beste kans op overleven. Het is momenteel een onzekere tijd voor iedereen, ook voor borstkankerpatiënten. Zij gaan minder snel naar de huisarts. Daarnaast bestaat er ook al geruime tijd een achterstand in het bevolkingsonderzoek borstkanker. We vinden het daarom juist nu heel belangrijk dat we deze essentiële stap maken om de noodzakelijke borstkankerzorg zo goed mogelijk en op een zo hoog mogelijk niveau aan te kunnen blijven bieden.

Dezelfde onzekerheid geldt voor mannen met prostaatklachten. Dus helpen we onze collega-zorgprofessionals van de prostaatzorg graag om te komen tot een met onze zorg vergelijkbaar aanbod. Dat we straks met elkaar onder één dak werken is een logische stap en maakt dat we, zij het in gescheiden werelden, nog sneller, efficiënter en professioneler kunnen schakelen, zowel op het vlak van de borst(kanker)zorg als op het vlak van de prostaatzorg.’

Over Siemens Healthineers
Siemens Healthineers stelt zorgaanbieders wereldwijd in staat meer toegevoegde waarde te leveren. Dit doet Siemens Healthineers door hen te ondersteunen in hun ambities precisiegeneeskunde uit te breiden, zorgtransformaties te realiseren, patiëntervaringen te verbeteren en de gezondheidszorg te digitaliseren. Als toonaangevend pionier op het gebied van medische technologie, vernieuwt Siemens Healthineers voortdurend haar portfolio van producten en diensten. Dit gebeurt op de kerngebieden van beeldvorming voor diagnostiek en therapie en in laboratoriumdiagnostiek en moleculaire geneeskunde. Daarnaast ontwikkelt Siemens Healthineers dienstverlening op het gebied van digitale zorg en haar aanbod op het gebied van ziekenhuismanagement. Meer informatie: www.siemens-healthineers.nl

Over het AMZ en de kracht van specialisatie
Het AMZ in Bilthoven is het eerste landelijke gespecialiseerde ziekenhuis voor borstkanker, borstaandoeningen en erfelijke aanleg en is opgericht om kwaliteitswinst te bereiken door specialisatie en concentratie van de borst(kanker)zorg. Focus en specialisatie leidt tot de beste kans op overleven. Het AMZ is recent met gemiddeld een 9.4 uitgeroepen tot de 10 best gewaardeerde zorginstellingen door ZorgkaartNederland.


Over borstkanker
De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd ruim 3.000 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag. 

Over prostaatkanker
De 5-jaarsoverleving van prostaatkanker is de afgelopen 60 jaar, mede dankzij onderzoek, flink verbeterd: van 57% in 1955 naar 89% in 2017. Maar het is nog steeds de meest voorkomende kankersoort bij mannen. In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 13.500 mannen prostaatkanker.

MEMO Noodzaak MRI-onderzoek in screening borstkanker bij zeer dicht borstweefsel

MEMO Noodzaak MRI-onderzoek in screening borstkanker bij zeer dicht borstweefsel

Na tien jaar voltooide een nationale onderzoeksgroep, geleid door het UMC Utrecht, een belangrijk onderzoek, de DENSE-trial. Zij onderzochten het nut van aanvullend MRI-onderzoek in het bevolkingsonderzoek borstkanker, voor de jaarlijks 80.000 vrouwen die met zeer dicht borstweefsel naar de screening gaan.

Deze vrouwen hebben niet alleen een verhoogde kans op het krijgen van borstkanker, maar eventuele tumoren zijn door het compacte borstweefsel ook niet of nauwelijks te zien op een standaard mammografie. De Kamervragen die hier in 2011 over werden gesteld gaven mede vorm aan het bovengenoemde DENSE onderzoek.

Het volledige onderzoeksrapport leest u hier:
https://www.juliuscenter.com/dense/nl-nl/publicaties/dense_studie

Het aanvullende MRI-onderzoek is bewezen effectief, uitvoerbaar en betaalbaar
De DENSE-trial heeft eenduidig laten zien dat aanvullend MRI-onderzoek een grote meerwaarde heeft bij het diagnosticeren van borstkanker in een vroeg stadium bij vrouwen met zeer dicht borstweefsel waarmee de borstkankersterfte in deze groep gereduceerd kan worden. Daarnaast is aangetoond dat dit praktisch uitvoerbaar (RIVM) en betaalbaar is en dat er nog geen bewezen alternatieve methoden zijn die deze taak op dit moment kunnen overnemen.

Ondanks het feit dat de Gezondheidsraad de overlevingswinst, kosteneffectiviteit en uitvoerbaarheid heeft bevestigd, gaf ze toch een negatief advies over het aanbieden van MRI aan deze grote groep van jaarlijks 80.000 Nederlandse vrouwen. Dit tot grote schrik en ontsteltenis van vele medisch professionals (inclusief de onderzoeksgroep en de Vereniging van Radiologie).

De argumenten die de Gezondheidsraad voert zijn:

  • Vals positieven en ‘overdiagnose’ bij de MRI
  • Mogelijk alternatief aanvullend onderzoek beschikbaar over een aantal jaren: CEM

Vals positieven en overdiagnose
De Gezondheidsraad concludeert in haar eigen advies dat het bestaan van vals positieven en overdiagnoses met bijbehorende consequenties (o.a. kortdurende onrust, fysiek ongemak, kans op overbehandeling) – overigens ook aanwezig zijn bij de standaard mammografie screening – niet in verhouding staan tot de borstkanker gerelateerde sterfte. ‘De nut-risico-verhouding is positief’.

 Mogelijk alternatief aanvullend onderzoek beschikbaar over een aantal jaren: CEM
Uiteraard moeten toekomstige, mogelijke methoden worden onderzocht. Echter van CEM bestaat nog geen enkel bewijs van effectiviteit in een screeningssetting zoals het bevolkingsonderzoek borstkanker. Hiermee wordt de grote groep vrouwen met zeer dense klierweefsel veroordeeld tot nog eens vele jaren wachten (De DENSE trial duurde 10 jaar) – op een onderzoek met onzekere uitkomst terwijl er op dit moment een bewezen effectief aanvullend onderzoek beschikbaar is.

Aangezien er momenteel nog geen gelijkwaardig (of bij voorkeur nog beter) alternatief beschikbaar is, hopen wij dat het bewezen effectieve en voorhanden zijnde aanvullende MRI-onderzoek voor deze groep van jaarlijks 80,000 vrouwen wel beschikbaar wordt gesteld.

Hartelijk dank voor uw aandacht voor dit belangrijke onderwerp dat zo’n grote groep Nederlandse vrouwen raakt.


Aan de rechterkant een voorbeeld van een dense borst met zeer dicht borstweefsel en aan de linkerkant een borst met veel minder dicht borstweefsel.

 

 

Laatste nieuws

Een mooie columnreeks; ervaringen van een patiënt en van enkele van onze specialisten. Leest u hier de eerste columns.