Selecteer een pagina

Nieuws

Het laatste Alexander Monro Ziekenhuis nieuws

Nieuws

 

Het laatste Alexander Monro Ziekenhuis nieuws

Voorbereidingen Coronavirus

Voorbereidingen Coronavirus

Voorbereidingen coronavirus – Alexander Monro Ziekenhuis

Het Alexander Monro Ziekenhuis heeft extra verscherpte maatregelen genomen om de zorg voor u en de medewerkers zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Tegelijkertijd nemen we allemaal onze verantwoordelijkheid om de kans op verspreiding zo laag mogelijk te maken.

Maatregelen voor de toegang tot het ziekenhuis

u ons in geval van klachten eerst willen bellen op:  030-7210104

 • Wij vragen u het ziekenhuis NIET TE BETREDEN bij:
  1. Luchtwegklachten, koorts, verlies van reuk en/of smaak
  2. Indien u in een risicogebied (code oranje/rood) bent geweest
  3. Indien u in contact bent geweest met een (mogelijke) besmette COVID-19 patiënt
  Zou u ons in geval van klachten eerst willen bellen op:  030-7210104.
 • Wij verzoeken patiënten, bezoekers en medewerkers om een mond-neusmasker te dragen. Dat geldt ook voor mensen die geen klachten hebben. Mensen die geen mondmasker bij zich hebben, krijgen er één uitgereikt bij de entree. Met dit nieuwe beleid volgt het Alexander Monro Ziekenhuis het dringende, landelijke advies van de overheid om in publieke ruimtes een mond-neusmasker te dragen.
 • Uw handen desinfecteren vóór het betreden van het ziekenhuis met de opgestelde desinfectie pompen.
 • Bij het betreden van het ziekenhuis wordt uw temperatuur gemeten met een voorhoofdthermometer.
 • Houd zoveel als mogelijk afstand (minimaal 1,5 meter) van medewerkers en overige bezoekers.

Aanpassingen polikliniek bezoeken:
We beperken de poliklinische bezoeken, daar waar mogelijk, tot de strikt noodzakelijke bezoeken.
Poliklinische (controle) afspraken, waar mogelijk, worden vervangen door telefonische consulten.
Patiënten voor wie dit geldt, worden tevoren door ons gebeld. Dat betekent dat als u niet gebeld bent, de afspraak gewoon doorgaat.

Bezoekers

 • Polibezoek: kom zoveel als mogelijk alleen. Uw begeleider kan tijdens uw gesprek met de zorgverlener wel meeluisteren via de telefoon. In de afspraakbevestiging die u per mail ontvangt staat aangegeven wanneer u wel een begeleider mag meenemen.
 • Dagbehandeling en chemotherapie: er kan helaas geen begeleider mee. Bij een eerste keer chemotherapie wordt een uitzondering gemaakt en mag de begeleider een halfuur mee.
 • Afdeling Kort Verblijf: er mag maximaal 1 bezoeker per dag komen. De bezoeker gaat mee naar de patiëntenkamer. Op de vierpersoonskamer mag maar 1 bezoeker tegelijk aanwezig zijn. Bezoektijden worden daarom altijd afgestemd met de verpleging. Er mag helaas niet gewacht worden in de ontvangstruimte.

WIJ DANKEN U VOOR UW BEGRIP

Meer informatie over Coronavirus voorbereidingen leest u hier

04-10-2020

Vanaf 2 oktober draagt iedereen in het Alexander Monro Ziekenhuis een mond-neusmaker

Bilthoven – Wij verzoeken patiënten, bezoekers en medewerkers om vanaf vrijdag 2 oktober een mond-neusmasker te dragen. Dat geldt ook voor mensen die geen klachten hebben. Mensen die geen mondmasker bij zich hebben, krijgen er één uitgereikt bij de entree.

Met dit nieuwe beleid volgt het Alexander Monro Ziekenhuis het dringende, landelijke advies van de overheid om in publieke ruimtes een mond-neusmasker te dragen. Iedereen draagt het mond-neusmasker gedurende het gehele verblijf in het ziekenhuis. Alleen patiënten die opgenomen zijn op een verpleegafdeling hoeven geen mond-neusmasker te dragen.

Deze nieuwe maatregel is een aanvulling op de reeds eerder aangekondigde maatregelen van het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ). Het AMZ benadrukt dat deze eerder aangekondigde maatregelen en richtlijnen ook van kracht blijven en vraagt iedereen met Corona of Corona-achtige klachten niet naar het ziekenhuis te komen.

03-04-2020

Bericht over systeemtherapie bij borstkanker in het Alexander Monro Ziekenhuis ten tijden van de Coronavirus Pandemie namens, het team van internist-oncologen in het Alexander Monro Ziekenhuis:

De wereldwijde pandemie met het Corona virus en de maatregelen die in dit kader genomen worden treffen ons allemaal. Ons team van internist oncologen is verantwoordelijk voor de behandeling van uw borstkanker met medicijnen. Deze kan bestaan uit chemotherapie, HER-2 gerichte therapie, endocriene / anti-hormoontherapie, eventueel aangevuld met andere eiwit remmers en botgerichte therapie (bisfosfonaat).

Sommige van deze behandelingen kunnen uw afweer verlagen, wat een verhoogd risico op infectie kan geven. Ook kunnen sommige behandelingen veilig even worden onderbroken, zodat u niet naar het ziekenhuis hoeft te komen maar thuis kunt blijven. De beroepsvereniging van internist oncologen in Nederland (NVMO) heeft hiervoor richtlijnen geschreven. Daarnaast is er veel overleg tussen internist oncologen in Nederland om samen te komen tot het beste advies voor elke patiënt.

Per patiënt kijken we of de behandeling moet worden aangepast of onderbroken kan worden. De internist oncoloog neemt daar zelf telefonisch contact met u over op. Er wordt gestreefd naar zo min mogelijk fysieke controles op het spreekuur; waar het kan zullen we telefonisch consulten verrichten. Ook worden nu niet urgente controles soms uitgesteld. Ook dit zal uw eigen oncoloog dan telefonisch met u bespreken. We doen er alles aan om uw borstkanker optimaal te behandelen en ook om u zo veilig mogelijk te handelen in het kader van de Coronavirus pandemie.

Omdat de logistieke omstandigheden in ons ziekenhuis nu regelmatig moeten veranderen en onze capaciteit voor de komende weken moeilijk te voorspellen is, hebben we besloten om in de huidige situatie in principe geen lopende behandeling met systeemtherapie in de vorm van chemo- of HER-2 gerichte therapie over te nemen van andere ziekenhuizen.

02-04-2020

Geachte bezoeker van het Alexander Monro Ziekenhuis,

Wij vragen u de hieronder beschreven maatregelen van 16-03-2020 goed door te nemen, voordat u het Alexander Monro Ziekenhuis betreedt. In aanvulling hierop:

– Vanaf heden wordt bij alle patiënten en bezoekers van het Alexander Monro Ziekenhuis de temperatuur gemeten met een voorhoofdthermometer.

– Ook vragen wij u nadrukkelijk in verband met de veiligheid van onze patiënten en medewerkers om geen bezoekers mee te nemen naar Dagbehandeling en afdeling Chemotherapie en maximaal 1 bezoeker mee te nemen naar uw afspraak op de polikliniek en afdeling Kort Verblijf. Deze bezoeker gaat mee naar uw kamer of wacht buiten (niet in de ontvangstruimte).

Wij danken u voor uw begrip.

Met vriendelijke groet, het Alexander Monro Ziekenhuis

16-03-2020

Geachte bezoeker van het Alexander Monro Ziekenhuis,

Graag uw aandacht voor de volgende maatregelen omtrent het coronavirus voordat u het ziekenhuis betreedt:

– Het ziekenhuis NIET BETREDEN bij:
*Luchtwegklachten
*OF koorts
Wilt u ons eerst bellen bij klachten op: 030-7210104.

– Uw handen desinfecteren voor het betreden van het ziekenhuis met de opgestelde desinfectie pompen.

– Maximaal 1 bezoeker mee nemen naar uw afspraak op de polikliniek en afdeling Kort
Verblijf.

– Geen bezoekers mee nemen naar Dagbehandeling en afdeling Chemotherapie.

– Houd zoveel als mogelijk afstand (minimaal 1,5 meter) van medewerkers en overige bezoekers.

Wij danken u voor uw begrip.

Met vriendelijke groet, het Alexander Monro Ziekenhuis


11-03-2020

Het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) neemt uit voorzorg een aantal maatregelen om het risico op besmetting en verspreiding van het nieuwe coronavirus (COVID-19) zo klein mogelijk te houden. Hierin vragen wij ook uw alertheid.

Wij vragen u dringend om onderstaande goed door te lezen voordat u het ziekenhuis betreedt.

In de volgende gevallen vragen wij u in verband met de veiligheid van onze patiënten om het AMZ niet te betreden en telefonisch contact met ons op te nemen:

 1. U bent korter dan 14 dagen geleden teruggekomen uit een risicogebied zoals gedefinieerd door het RIVM: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 (in het blauwe kader).
 2. U bent in contact geweest met personen die besmet zijn met het coronavirus (COVID-19).
 3. U heeft koorts (tenminste 38°C of u heeft een koortsig gevoel) én hebt luchtwegklachten (hoesten of benauwdheid).

N.B.: Bij patiënten die chemotherapie behandeling ondergaan kunnen, vaker dan gemiddeld, koorts en hoestklachten ontstaan. Dit betekent niet direct dat deze klachten gerelateerd zijn aan een mogelijke besmetting met het nieuwe coronavirus. We vragen u wel om bij koorts en hoestklachten contact met ons op te nemen zodat we goed met u kunnen afstemmen hoe u de beste zorg kunt krijgen. We zullen u een aantal extra vragen stellen.

Voorbereidingen in het Alexander Monro Ziekenhuis:

 • Wij besteden extra tijd aan handhygiëne en hebben hiervoor extra middelen in huis.
 • Wij vragen u maximaal 1 bezoeker per patiënt per dag te ontvangen en maximaal 1 begeleider mee te nemen naar uw afspraak in het Alexander Monro Ziekenhuis
 • Wij vragen u extra tijd te besteden aan uw handhygiëne en indien u hoest of niest, dit in de binnenkant van uw elleboog te doen.
 • Wij geven momenteel geen handen. We proberen handcontact met ieder die het AMZ betreedt te voorkomen.
 • Indien er toch handcontact plaatsvindt, wordt hierna (evenals ervoor) extra op de handhygiëne gelet.
 • Wij stellen extra vragen over uw gezondheid.

Wat kunt u doen om verspreiding te voorkomen:

 • Let extra goed op hand- en toilethygiëne: Was de handen regelmatig en geef geen handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg.
 • Probeer zo min mogelijk aan het gezicht te zitten (ogen, mond, neus).
 • Pas altijd handhygiëne toe vóór het eten (ook voor tussendoortjes).

Heeft u algemene vragen over het nieuwe coronavirus? Leest u dan de laatste informatie en de meest gestelde vragen op de website van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus) of neem telefonisch contact op met het RIVM via de speciale informatielijn: 0800-1351.

Heeft u vragen of maakt u zich zorgen over uw medische situatie? Neem dan telefonisch contact op met het Alexander Monro Ziekenhuis op tel.nr. 030-7210104.

Corona en borstkankerzorg(en)

Corona en borstkankerzorg(en)

Het AMZ heeft bij benadering gekeken wat de impact van het Coronacrisis zou zijn op de lange termijn op de borstkankerzorg en vroeg aandacht voor alle problemen. De problemen samengevat..

Corona en borstkankerzorg(en); aandacht voor bevolkingsonderzoek en vrouwen met een borstklacht

Het belang van het bevolkingsonderzoek borstkanker

Bilthoven – De afgelopen weken is door het Alexander Monro Ziekenhuis aandacht gevraagd voor de gevolgen van de Coronacrisis op de borstkankerzorg op de lange termijn. Er kwamen wat geluiden van mensen die vraagtekens stelden bij het precieze getal. Wat bij ons voorop staat is dat er aandacht is voor alle problemen die aanwezig of te verwachten zijn bij de screening en borstkankerzorg.

De Coronacrisis bezorgt de wereld veel problemen en zorgen. Ook de niet-Coronazorg heeft er wereldwijd onder te lijden zoals we overal kunnen lezen.

Door de Coronacrisis ging op bepaalde momenten bijna de helft van de reguliere zorg niet door. Dat leidt tot oplopende wachtlijsten en daardoor mogelijk tot gezondheidsrisico’s voor patiënten. Zo ook in de borstkankerzorg. Daar komt nog bij dat de borstkankerscreening al langer kampt met achterstanden in de uitnodigingen. Het Alexander Monro Ziekenhuis heeft bij benadering gekeken wat de impact van al deze problemen zou zijn op de lange termijn, zoals aangegeven in haar persbericht, en vraagt aandacht voor de volgende zaken:

 • Vrouwen oproepen om bij twijfel of klacht naar huisarts te gaan.
 • Screening zo spoedig mogelijk volledig herstarten om grotere achterstanden te voorkomen en alles op alles zetten om bestaande achterstanden in te lopen en daarmee de kans op onnodige sterfgevallen te verminderen.

De problemen samengevat:

 • Het bevolkingsonderzoek borstkanker is sinds 16 maart stopgezet voor tenminste 3 maanden.
 • Vóór de coronacrisis hadden 7 van de 12 provincies te maken met wachttijden van gemiddeld 4 maanden in het midden van het land en 2 maanden in het zuiden van het land (zie ook de brief van staatssecretaris Blokhuis eind vorig jaar aan de Tweede Kamer waarin hij zijn zorgen hierover uit).
 • Vanaf half juni wordt gestart met een pilot van het bevolkingsonderzoek borstkanker.
 • Op zijn vroegst start de screening mondjesmaat/gedeeltelijk vanaf half juli.
 • Ongeveer 10.000 nieuwe borstkanker gevallen per jaar worden geïdentificeerd doordat vrouwen met een klacht naar de huisarts gaan. Minder vrouwen met een klacht aan de borst gingen naar de huisarts tijdens de Coronacrisis. Dit kan er ook toe leiden dat deze zogenaamde intervalcarcinomen later worden ontdekt.
 • Vrouwen met een klacht werden minder snel doorverwezen naar het ziekenhuis.
 • De capaciteit van ziekenhuizen was ten tijde van de Coronacrisis beperkt.
 • Rekening dient te worden gehouden met een 2de Corona golf. Dat kan mogelijk weer leiden tot afschaling van reguliere screenings- en zorgactiviteiten.

Oplossingen die wij zien om erger te voorkomen:

 • Ten eerste roepen wij iedereen op om zelf goed de borsten te blijven checken (waarbij kijken belangrijker is dan voelen) en bij een verandering of twijfel naar de huisarts te gaan voor een verwijzing.
 • Ten tweede het verzoek aan het RIVM om zo spoedig mogelijk de borstkankerscreening te hervatten en uitbreiden waar mogelijk. Graag vernemen we daarbij een goede inschatting van de capaciteit die wordt geboden en de plannen van aanpak voor het inhalen van de achterstanden, ook die er al vóór de coronacrisis waren.
 • Ten derde zullen we met de ziekenhuizen extra capaciteit moeten creëren om het stuwmeer, of de te verwachten piek, het hoofd te kunnen bieden. Zo nodig zullen we een beroep doen op elkaar om voor de patiënt de beste en meest tijdige zorg te kunnen bieden.
 • Ten vierde moet bovenstaande worden gefaciliteerd door zorgverzekeraars.

Deel van de beschikbare bronnen:

Brief staatssecretaris Blokhuis

Trouw:
Beginnende borstkanker mogelijk te laat ontdekt door tekort aan borstkanker-onderzoekers.
Het artikel vind je hier

Rapport RIVM:
Arbeidsproblematiek in het bevolkingsonderzoek borstkanker.
Het rapport vind je hier

RIVM:
Onderzoek en modelleringsstudies wijzen uit dat het bevolkingsonderzoek borstkanker sterfte voorkomt.
Het artikel vind je hier

Rapport NZa:
Analyse van de gevolgen van de Coronacrisis voor de regulieren gezondheidszorg.
Het rapport vind je hier

ZorgDomein:
ZorgDomein heeft actuele cijfers over zorgbehandelingen die zich opstapelen door Coronacrisis.
Het artikel vind je hier

Medisch Contact:
65 duizend minder verwijzingen in oncologische zorg.
Het artikel vind je hier

Medisch Contact:
Keerpunt kankerdiagnoses nog niet bereikt.
Het artikel vind je hier

Skipr:
Aantal uitgestelde verwijzingen huisarts stijgt naar 1,2 miljoen
Het artikel vind je hier

Nu.nl:
Dermatologen: zorgen over minder checks op huidkanker tijdens Coronacrisis
Het artikel vind je hier

Borstkanker Vereniging Nederland:
BVN vraagt staatssecretaris Blokhuis om opheldering bevolkingsonderzoek
Het artikel vind je hier
Brief BVN aan staatssecretaris Blokhuis

Start tweede locatie Alexander Monro samen met SJG Weert

Start tweede locatie Alexander Monro samen met SJG Weert

Tweede locatie voor Alexander Monro

Vanaf maandag 27 april is de locatie Alexander Monro regio Zuidoost in SJG Weert open. De start van deze tweede Alexander Monro locatie is een grote stap voorwaarts in de borstkankerzorg: Gespecialiseerde, excellente borst(kanker)zorg voor iedereen, zo dichtbij mogelijk. Lees hier het persbericht voor meer informatie!

 

Start tweede locatie Alexander Monro samen met SJG Weert

SJG Weert en Alexander Monro openen samen locatie regio Zuidoost-Nederland

Tweede locatie voor Alexander Monro

Alexander Monro Ziekenhuis Groep en het Sint Jans Gasthuis Weert (SJG Weert) openen een tweede Alexander Monro locatie. In combinatie met de bestaande samenwerking met het UMC Utrecht worden nu ieder jaar circa 9.000* patiënten met een borstklacht gezien.

Het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) in Bilthoven is recent met gemiddeld een 9.4 uitgeroepen tot de 10 best gewaardeerde zorginstellingen door ZorgKaartNederland. ‘Zorgverzekeraar CZ is blij met de ontwikkeling’, zegt zorgdirecteur Joël Gijzen. ‘CZ is warm voorstander van het in samenwerking met gespecialiseerde topcentra organiseren van de zorg. Zo is zorg verantwoord en dichtbij. Patiënten met borstkanker hebben echt profijt van specialisten die hier hun kerncompetentie in hebben.’

Vanmiddag tekenen de bestuurders van beide partijen het definitieve contract voor de opening van de Alexander Monro locatie regio Zuidoost-Nederland SJG Weert. Inge de Wit, bestuurder SJG Weert: ‘Wij zien in deze samenwerking een uitstekende mogelijkheid om de zorg voor deze patiëntengroep nog verder te verbeteren en deze excellente zorg voor iedereen in de regio beter bereikbaar te maken. Onze patiënten worden met zorg behandeld door een specialistisch borstkankerteam, aangevuld met de expertise, kennis en visie op borstkankerzorg van de Alexander Monro Ziekenhuis Groep.’

Marjolein de Jong, bestuurder AMZ Groep: ‘Wij willen graag de gespecialiseerde borst(kanker)zorg voor alle vrouwen en mannen in Nederland ook in de regio’s beschikbaar stellen. Deze stap past daar goed bij. Voor de regio Zuidoost hebben we in SJG Weert een uitstekende partner gevonden met dezelfde ambities. Zij beschikken al over een sterk en betrokken borstkankerteam en zijn vanaf het begin van onze gesprekken heel enthousiast. Komende periode werken we toe naar de opening. Tot die tijd kunnen patiënten gewoon terecht bij SJG Weert en het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven.’

Over de kracht van specialisatie

Het AMZ te Bilthoven is het eerste landelijke gespecialiseerde ziekenhuis voor borstkanker, borstaandoeningen en erfelijke aanleg en is opgericht om kwaliteitswinst te bereiken door specialisatie en concentratie van de borst(kanker)zorg. Focus en specialisatie leidt tot de beste kans op overleven. Met de bestaande samenwerkingspartner UMC Utrecht en deze tweede locatie in Weert hebben patiënten en verwijzers direct toegang tot gespecialiseerde borstkankerzorg waarbij in alle zorgbehoeften tot en met eventueel noodzakelijke academische zorg kan worden voorzien. Een unieke organisatie waarbij alle in borstkankerzorg gespecialiseerde zorgprofessionals dagelijks intensief met elkaar samenwerken om de borst(kanker)zorg continu verder te verbeteren. Ook krijgen alle patiënten hiermee optimale toegang tot innovatieve zorg en de laatste wetenschappelijke inzichten.

Over borstkanker

De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd 3.200 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag.

* Inclusief de nieuwe locatie worden in het netwerk van de Alexander Monro Ziekenhuis Groep straks 3.000 nieuwe patiënten per jaar gezien, waarvan 600 een behandeling voor een kwaadaardige aandoening ondergaan. Daarnaast zijn er ieder jaar 6.000 patiënten in follow up.

€ 11.366 ingezameld voor AMZ en BCF

€ 11.366 ingezameld voor AMZ en BCF

In plaats van cadeaus vroegen Henny en Alex (Paling) Koelewijn bij de opening van het nieuwe pand van Spakenburg Paling B.V. in Spakenburg hun relaties om een donatie voor de Breast Care Foundation en het Alexander Monro borstkanker Ziekenhuis… Lees hier het hele artikel!

Word je bewust. Dat redt levens

Word je bewust. Dat redt levens

Bekijk hier het item in het NOS vanaf 2 minuut, 21 sec.

Het​ Alexander Monro Ziekenhuis​ heeft ​een grootschalig onderzoek ​gedaan waarbij vierhonderd vrouwen ondervraagd zijn. Terwijl er veel campagnes rondom het herkennen van borstkanker zijn, wordt borstkanker door veel vrouwen nog steeds niet op tijd gedetecteerd. Ruim zeventig procent weet namelijk niet precies hoe zij zichzelf moet onderzoeken​.​ ​Een ​op de zeven tot acht vrouwen krijgt te maken met borstkanker. Jaarlijks sterven er 3200 vrouwen aan de ziekte.

Veel vrouwen denken dat het ’t belangrijkste is om maandelijks haar borsten te voelen, om zo te kunnen kijken of er geen rare bobbeltjes of andere veranderingen in de borst aanwezig zijn. Maar het onderzoek wijst uit dat goed kíjken naar de borsten een stuk belangrijker is dan voelen.

‘Ken je borsten’ campagne groots opgepakt door de media

‘Ken je borsten’ campagne groots opgepakt door de media

Geweldig dat onze campagne ‘Ken je borsten’ zo groots wordt opgepakt door de media. Hoe vroeger borstkanker ontdekt wordt, hoe groter de kans op overleving. Laten we zoveel mogelijk vrouwen bereiken met deze boodschap!
Klik hier voor de video van het AD.

Lees hieronder de diverse artikelen:
Libelle
Margriet
LINDA
Flair

NOS
RTL Nieuws
Het Parool
NPO 3FM
3FM online
RTV Utrecht
De Limburger
Brabants Dagblad
Consumed
Drimble
Plus Online

Innovatie poli van start

Innovatie poli van start

Sinds december 2018 is in het Alexander Monro Ziekenhuis, in samenwerking met het UMC Utrecht, de innovatie poli gestart. Op de innovatie poli krijgen patiënten informatie over wetenschappelijk onderzoek en het nut daarvan. De poli is opgericht omdat het Alexander Monro Ziekenhuis, als strategische partner van het UMC Utrecht, graag meedenkt en meewerkt aan innovatief onderzoek, om de behandeling van borstkanker in de toekomst te kunnen verbeteren.

Op termijn zullen alle patiënten in het Alexander Monro Ziekenhuis een afspraak op de innovatie poli aangeboden krijgen. Voordat dit mogelijk is, starten wij met een pilot. In deze pilot nodigen wij een beperkte groep vrouwen uit voor een afspraak op de innovatie poli. Deze afspraak wordt zoveel mogelijk gecombineerd met een andere afspraak.

Op de innovatie poli ontmoet de patiënt een onafhankelijke onderzoeker. De afspraak zal ongeveer 20 minuten duren. In het gesprek wordt inhoudelijk ingegaan op het belang van (her)gebruik van medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, zullen lopende studies besproken worden en eventueel aangeboden worden.

 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? info@alexandermonro.nl of 030 721 01 04

Onze gespecialiseerde zorg wordt vergoed vanuit uw basiszorgverzekering.

 

Laatste nieuws

Een mooie columnreeks; ervaringen van een patiënt en van enkele van onze specialisten. Leest u hier de eerste columns.