Selecteer een pagina

Cliëntenraad

De cliëntenraad

Sinds februari 2017 heeft het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) een cliëntenraad
(CR). Deze behartigt vanuit een onafhankelijke positie de belangen van cliënten
(patiënten en bezoekers) en heeft inspraak op het beleid van het ziekenhuis.
De CR bestaat uit 7 leden. Daarnaast is er een ambtelijk secretaris als
contactpersoon tussen de CR en de Raad van Bestuur (RvB).

Momenteel bestaat de CR uit:

 • Evelien Beentjes, voorzitter, organisatieadviseur en coach in de gezondheidszorg
 • Judith Veen, initiatiefnemer Heart2Hear en hoorcoach
 • Marlies Mohr, directeur Schildklier Organisatie Nederland en communicatieadviseur
 • Suzanne Wigchert, ex-patiënt AMZ, associate director regulatory affairs bij een farmaceutisch bedrijf
 • Constance Nauta, ambtelijk secretaris, bestuurssecretaris en jurist van het AMZ

Taak

De Cliëntenraad heeft tot taak de medezeggenschap van alle cliënten van het AMZ vorm te geven en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg.

De CR houdt zich bezig met alles wat voor de cliënt van belang is, zoals:

 • Het opnamebeleid
 • De behandeling
 • De kwaliteit van de (na)zorg
 • De informatievoorziening
 • De huisvesting
 • De voeding
 • De patiëntveiligheid

De CR let daarbij op de algemene gang van zaken, signaleert verbetermogelijkheden en probeert hiertoe te komen door overleg met diverse disciplines en/of RvB en het geven van advies.

De RvB vraagt aan de CR advies over alle onderwerpen waar zij een besluit over wil nemen en die van invloed kunnen zijn op cliënten. De CR richt zich steeds op het algemeen belang van de cliënten van het ziekenhuis. Voor individuele klachten kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris: klachtenfunctionaris@alexandermonro.nl.

Tot op heden

In de afgelopen jaren heeft de Cliëntenraad zich zodanig gepositioneerd dat iedereen op de hoogte is of kan zijn van zijn bestaan. Zie daarvoor ook ons Jaarverslag.

Cliënten hebben hun stem ruimschoots via de CR laten gelden op het daarvoor ingestelde email-adres: clientenraad@alexandermonro.nlDe raad hoopt van harte dat u dit blijft doen.

Behalve de presentatie op deze website is er een folder over de CR beschikbaar in de ontvangstruimte in de informatiestand. Uiteraard zal de CR zich zoveel mogelijk laten zien bij belangrijke evenementen.

Toekomstplannen

De Cliëntenraad heeft actief geïnventariseerd waaraan bij de cliënten behoefte bestaat. Bij de opstelling van het beleidsplan 2019-2021 is hiermee rekening gehouden. Punten die u terugvindt in het beleidsplan:

 • Psychosociale begeleiding en (na)zorg, inclusief begeleiding bij chemotherapie
 • Informatie algemeen
 • Afspraken en (interne) communicatie
 • Privacy in brede zin

Het beleidsplan vindt u hier.

De CR zorgt met name via de website voor informatie over zijn initiatieven en de voortgang van de activiteiten.

De CR roept belanghebbenden op om vragen te stellen of ideeën aan te dragen over zaken die beter of anders geregeld kunnen worden.

Rechten van de patiënt

Voor meer informatie over de rechten van de patiënt klikt u hier.

Contact

De raad is te bereiken via clientenraad@alexandermonro.nl.

Jaarverslag Cliëntenraad

Laatste nieuws

Medisch Multidisciplinair Lustrumsymposium

Medisch Multidisciplinair Lustrumsymposium

Medisch multidisciplinair Lustrumsymposium Alexander Monro Ziekenhuis: Highlights borstkanker en 10 jaar gespecialiseerde zorg PROGRAMMA 08:45 Ontvangst, koffie en registratie09:15 Aanvang...

Een mooie columnreeks; ervaringen van een patiënt en van enkele van onze specialisten. Leest u hier de eerste columns.