Selecteer een pagina

Bericht van NABON Nationaal Borstkanker Overleg Nederland

Landelijke richtlijn borstkanker herzien

Borstkankerzorg individueler met meer aandacht voor kwaliteit van leven

Een groot deel van de van de landelijke NABON richtlijn Borstkanker is herzien en voor iedereen beschikbaar via www.oncoline.nl en www.richtlijnendatabase.nl. In de nieuwe richtlijn zijn onder meer nieuwe geneesmiddelen opgenomen en screeningsadviezen voor nieuwe mutaties van borstkanker, is er meer aandacht voor kwaliteit van leven bij kanker en voor gedeelde besluitvorming met de patiënt.