Selecteer een pagina

Het vernieuwde Patiëntportaal bevat een aantal extra functionaliteiten. Via ‘Bestanden’ worden onder andere bestanden ter inzage van externe zorgverleners toegevoegd aan het dossier.

Meer gegevens zijn zelf door u als patiënt aan te passen, waaronder het doorgeven van verhinderingen, zodat hiermee in de planning (indien mogelijk) rekening kan worden gehouden.

Inloggen? Dit gaat net als het vorige portaal via een persoonlijk DigiD.