Selecteer een pagina

Nazorg - Integrale zorg

Nazorg – Integrale zorg

Borstkanker kan een enorme impact hebben op u, uw familie, uw werk en uw dagelijks leven. Daarom bespreken wij vanaf het begin ook de psychische en sociale aspecten die voor u van belang zijn. Tijdens hiervoor geplande consulten besteden wij uitgebreid aandacht aan de zorg tijdens en na uw behandeling. Fysiotherapie, diëtiek, seksuologie, werkaspecten en thuiszorg worden bij de behandeling betrokken. Dat geldt indien nodig ook voor palliatieve zorg en hospices. Samen met het Helen Dowling Instituut hebben we een snelle intake ontwikkeld, om de behoefte aan zorg die buiten het ‘puur medische’ handelen valt snel in kaart te brengen en in gang te kunnen zetten.

Lifestyle & nazorgpoli

Voorzorg is nazorg

Onze lifestyle & nazorgpoli is gericht op het vroegtijdig signaleren, begeleiden en behandelen van klachten na een behandeling in verband met een borstaandoening. Onze visie is dat dit multidisciplinair en integraal dient te gebeuren.

Waarom?

De behandeling van borstkanker wordt steeds succesvoller en de meeste patiënten hebben een goede overlevingskans. Echter, zowel de behandeling als de ziekte zijn ingrijpend en hebben grote impact op het leven van de patiënt. Zowel op hun fysiek als psychosociaal functioneren als op de re-integratie in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Het doel van onze lifestyle & nazorgpoli

  • Verhogen van de kwaliteit van leven
  • Verhogen van de therapietrouw bij de behandeling met antihormonale therapie
  • Preventie van hart- en vaatziekten en osteoporose (als nadelige gevolgen van overgang)
  • Preventie van overgewicht als risicofactor t.a.v. het ontwikkelen van (recidief) borstkanker
  • Adviezen over voeding en lichaamsbeweging
  • Begeleiding van klachten op seksueel gebied
  • Vroegtijdige signalering en behandeling van pijn

Voor wie?

De lifestyle & nazorgpoli is voor patiënten die een behandeltraject in verband met borstkanker ondergaan of hebben ondergaan. Tevens kunnen patiënten met een goedaardige borstaandoening (mastitis, mastopathie) op deze poli terecht.

Door wie?

Het multidisciplinaire team van de lifestyle &nazorgpoli bestaat o.a. uit onze mammacareverpleegkundige (met als aandachtsgebied overgangsklachten), internist-oncoloog, gynaecoloog/seksuoloog, lifestylecoach (voeding & lichaamsbeweging), psycholoog en pijnarts.

 

Voor mij als partner was het ook zwaar. Natuurlijk staat mijn vrouw centraal, maar het was prettig dat ook aan mij werd gevraagd hoe het met me gaat.
Patiënt van het Alexander Monro Ziekenhuis

Zo goed en zo kwaad als het gaat, wil ik blijven werken. Fijn dat ik direct met Re-turn in contact werd gebracht. Ik weet zeker dat het met hun hulp gaat lukken.
Patiënt van het Alexander Monro Ziekenhuis

Ik werd niet louter gezien als een patiënt met een ziek lijf. Wij spraken ook over hoe ik in het leven sta en hoe ik met deze ziekte omga. Er werd nooit om de hete brij heen gedraaid, ook niet in moeilijke gesprekken.
Patiënt van het Alexander Monro Ziekenhuis

Laatste nieuws

Medisch Multidisciplinair Lustrumsymposium

Medisch Multidisciplinair Lustrumsymposium

Medisch multidisciplinair Lustrumsymposium Alexander Monro Ziekenhuis: Highlights borstkanker en 10 jaar gespecialiseerde zorg PROGRAMMA 08:45 Ontvangst, koffie en registratie09:15 Aanvang...

Een mooie columnreeks; ervaringen van een patiënt en van enkele van onze specialisten. Leest u hier de eerste columns.