Selecteer een pagina

Online privacy statement

 

Online privacy statement

 

Het Alexander Monro Ziekenhuis respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van persoonsgegevens is in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens stelt en met ons eigen Privacyreglement

Wanneer verzamelt het Alexander Monro Ziekenhuis online persoonsgegevens?

Het Alexander Monro Ziekenhuis verzamelt online persoonsgegevens wanneer:

  • u zich abonneert op de nieuwsbrief
  • u via de website een vraag stelt of contact met ons opneemt
  • u zich via de website aanmeldt voor evenementen en/of activiteiten

Waarvoor gebruikt het Alexander Monro Ziekenhuis de verzamelde persoonsgegevens?

Alle bovengenoemde gegevens kunnen worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van dienstverlening, activiteiten en/of ter vergroting van ons contactenbestand. Indien u een zakelijke relatie heeft of krijgt met het Alexander Monro Ziekenhuis verwerken wij uw gegevens ook ten behoeve van onze (financiële) administratie.

Afmelden

Indien u geen prijs stelt op deze informatie en/of niet wilt dat het Alexander Monro Ziekenhuis uw gegevens gebruikt ten behoeve van bovenstaande punten, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden. Om u af te melden kunt u gebruikmaken van de afmeldlink in het e-mailbericht of het Alexander Monro Ziekenhuis hiervan schriftelijk op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar communicatie@alexandermonro.nl of een brief te sturen naar Alexander Monro Ziekenhuis, afdeling Marketing & Communicatie, Postbus 181, 3720 AD Bilthoven.

Bewaartermijn

Het Alexander Monro Ziekenhuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Het Alexander Monro Ziekenhuis verkoopt uw gegevens niet

Het Alexander Monro Ziekenhuis zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren (bijvoorbeeld IT of software experts). Het Alexander Monro Ziekenhuis zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met online verkregen persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst. De door ons ingeschakelde derde partijen zijn verplicht om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen waarin zij zich verplichten om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veiligheid

Het Alexander Monro Ziekenhuis heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. personen die namens het Alexander Monro Ziekenhuis toegang hebben tot de gegevens die u achterlaat op de website, zijn gehouden tot geheimhouding.

Links/verwijzingen

Op de website van het Alexander Monro Ziekenhuis is een aantal links en verwijzingen naar websites van andere organisaties te vinden. Het Alexander Monro Ziekenhuis draagt geen verantwoording met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door deze organisaties. Wij raden u aan het privacy statement van de betreffende website te lezen.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht deze online privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Disclaimer

De op of via deze website verstrekte informatie is slechts algemeen van aard. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan het Alexander Monro Ziekenhuis niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd.Het Alexander Monro Ziekenhuis is gerechtigd de terbeschikkingstelling van de informatie op deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.Deze website kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Het Alexander Monro Ziekenhuis heeft geen zeggenschap over deze websites noch is het Alexander Monro Ziekenhuis verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

 

 

 

 

 

Laatste nieuws

Vanaf nu is het vernieuwde patiëntportaal live!

Vanaf nu is het vernieuwde patiëntportaal live!

Het vernieuwde Patiëntportaal bevat een aantal extra functionaliteiten. Via 'Bestanden' worden onder andere bestanden ter inzage van externe zorgverleners toegevoegd aan het dossier. Meer gegevens...

Een mooie columnreeks; ervaringen van een patiënt en van enkele van onze specialisten. Leest u hier de eerste columns.