Online privacy statement

Online privacy statement

Het Alexander Monro Ziekenhuis respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van persoonsgegevens is in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Wanneer verzamelt het Alexander Monro Ziekenhuis online persoonsgegevens?

Het Alexander Monro Ziekenhuis verzamelt online persoonsgegevens wanneer:

  • u zich abonneert op de nieuwsbrief
  • u via de website een vraag stelt of contact met ons opneemt
  • u zich via de website aanmeldt voor evenementen en/of activiteiten

Waarvoor gebruikt het Alexander Monro Ziekenhuis de verzamelde persoonsgegevens?

Alle bovengenoemde gegevens kunnen worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van dienstverlening, activiteiten en/of ter vergroting van ons contactenbestand. Indien u een zakelijke relatie heeft of krijgt met het Alexander Monro Ziekenhuis verwerken wij uw gegevens ook ten behoeve van onze (financiële) administratie.

Afmelden

Indien u geen prijs stelt op deze informatie en/of niet wilt dat het Alexander Monro Ziekenhuis uw gegevens gebruikt ten behoeve van bovenstaande punten, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden. Om u af te melden kunt u gebruikmaken van de afmeldlink in het e-mailbericht of het Alexander Monro Ziekenhuis hiervan schriftelijk op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar communicatie@alexandermonro.nl of een brief te sturen naar Alexander Monro Ziekenhuis, afdeling Marketing & Communicatie, Postbus 181, 3720 AD Bilthoven.

Bewaartermijn

Het Alexander Monro Ziekenhuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Het Alexander Monro Ziekenhuis verkoopt uw gegevens niet

Het Alexander Monro Ziekenhuis zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren (bijvoorbeeld IT of software experts). Het Alexander Monro Ziekenhuis zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met online verkregen persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst. De door ons ingeschakelde derde partijen zijn verplicht om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen waarin zij zich verplichten om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veiligheid

Het Alexander Monro Ziekenhuis heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links/verwijzingen

Op de website van het Alexander Monro Ziekenhuis is een aantal links en verwijzingen naar websites van andere organisaties te vinden. Het Alexander Monro Ziekenhuis draagt geen verantwoording met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door deze organisaties. Wij raden u aan het privacy statement van de betreffende website te lezen.

Cookiebeleid

De Alexander Monro Ziekenhuis website plaatst cookies. Lees hier meer informatie over deze cookies.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht deze online privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Bel ons voor een afspraak 030 225 09 10

Verzekerde zorg voor iedereen

Laatste nieuws

2e Bilthoven Breast Meeting een succes!

Na een succesvolle eerste editie van de Bilthoven Breast Meeting vond vrijdag 10 november 2017 een prachtige tweede editie plaats. Oncologisch chirurgen, plastisch chirurgen en arts-assistenten namen deel aan deze landelijke, geaccrediteerde nascholing van de...

Patiënten en AMZ in de media

De afgelopen tijd verschenen het Alexander Monro Ziekenhuis en enkele patiënten in verschillende media, waaronder in de zaterdag editie van het Algemeen Dagblad, het ForYou Magazine en Skipr. Binnenkort zijn deze publicaties te lezen via onze pers & media pagina....

Breast Care Foundation – Benefietdiner

Jaarlijks wordt in oktober landelijk aandacht gevraagd voor borstkanker. Nog steeds overlijden 9 vrouwen per dag in Nederland aan deze ziekte. Dit aantal moet naar beneden. Door vroegdetectie en sneldiagnostiek wordt de overlevingskans voor vrouwen het grootst. De...