Selecteer een pagina

Gedragscode Alexander Monro Ziekenhuis

Het Alexander Monro Ziekenhuis is hét eerste gespecialiseerde ziekenhuis voor het diagnosticeren en behandelen van borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke aanleg, familiair verhoogd risico, screening en vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek. Naast de beste medische zorg kenmerken oprechte aandacht,
luisteren, vertrouwen en betrokkenheid onze aanpak.

Wij nemen ruim de tijd voor u. Het is belangrijk om aan te geven wat de kaders zijn die we nodig hebben om onze zorg op een veilige manier aan u te kunnen verlenen. Om die reden is deze gedragscode opgesteld.

Wat u van ons mag verwachten:

 • Wij ontvangen u vriendelijk en behandelen u met respect;
 • Wij geven aandacht aan u, luisteren naar uw wensen en tonen begrip en inlevingsvermogen;
 • Wij informeren u op een eerlijke en begrijpelijke manier over de zorg die we verlenen;
 • Wij komen onze afspraken na;
 • Wij kijken kritisch naar onszelf, nemen feedback serieus en staan open voor verbetering;
 • Wij respecteren ieders privacy en gaan zorgvuldig om met uw gegevens.
 • Voorgaande geldt uiteraard ook voor de personen die met u meekomen naar het ziekenhuis.

Wat wij van patiënten en bezoekers verwachten

 • Wij verwachten van u dat u zich gedraagt als ‘gast’ en dat u respectvol en vriendelijk met elkaar en onze medewerkers omgaat. Behandel de ander zoals u zelf behandeld wenst te worden.
 • Het kan natuurlijk voorkomen dat u andere verwachtingen heeft van onze manier van werken, of van de manier waarop er met u gecommuniceerd wordt. Het is altijd goed om daarover het gesprek aan te gaan. Doe dit altijd respectvol en met het doel elkaar te willen begrijpen. Geweld -verbaal of fysiek- wordt niet getolereerd.
  Bijvoorbeeld:
  U heeft voor uw bezoek nagedacht over een reconstructie van uw borst. De plastisch chirurg legt u uit dat uw verwachting helaas niet haalbaar is en om welke reden dat is. Ook wordt aangegeven wat de alternatieven zijn. In een dergelijk geval begrijpen wij dat u teleurgesteld bent. Emoties horen daar bij en de plastisch chirurg kan daar mee omgaan. Wat niet acceptabel is, is dat u de plastisch chirurg vertelt dat u van hem of haar eist dat de operatie toch wordt uitgevoerd zoals u wenst. Wij verwachten van u dat u het gesprek aangaat met uw arts en dat u ondanks alle emoties respectvol met elkaar omgaat.
 • Wij verwachten van u dat u de aanwijzingen van onze zorgmedewerkers opvolgt om u goed en veilig te kunnen behandelen. Het staat u uiteraard altijd vrij om een toelichting te vragen en u mag ook verwachten van de zorgmedewerker dat hij of zij die toelichting kan geven.
  Bijvoorbeeld:
  U komt voor uw chemotherapie. U bent gespannen en geeft aan dat u liever niet in de chemostoel plaats wilt nemen maar op een gewone stoel. De oncologie
  verpleegkundige geeft aan dat dat niet kan, omdat zij u anders niet goed kan opvangen mocht u een allergische reactie krijgen op de chemotherapie. U weigert plaats te nemen in de chemostoel en eist dat u in een gewone stoel aan een tafel chemotherapie krijgt. Dit is niet acceptabel omdat u bij een allergische reactie direct horizontaal moet kunnen worden gelegd. In een gewone stoel kan dat niet, in een chemostoel wel.
 • Help ons om het ziekenhuis schoon en opgeruimd te houden. Diefstal en vandalisme worden niet getolereerd.

Mocht daartoe aanleiding zijn, kunt u worden aangesproken op uw gedrag en eventueel kunnen, afhankelijk van de ernst van de situatie, ook andere stappen worden ondernomen, waaronder een (tijdelijke) ontzegging van de toegang tot het ziekenhuis en aangifte bij de politie.