Selecteer een pagina

Waarom een gespecialiseerd borstkanker en borstzorg ziekenhuis

Waarom een gespecialiseerd borstkanker en borstzorg ziekenhuis?

Het Alexander Monro Ziekenhuis is een ziekenhuis gespecialiseerd in borstkanker. Voor snellere, betere en persoonlijke zorg. Iedereen krijgt bij het Alexander Monro Ziekenhuis snel uitsluitsel.

De gedachte is dat borstkanker zorg in Nederland goed geregeld is, maar wij vinden dat het nog beter kan: borstkanker zorg op maat, volledig rondom de patiënt georganiseerd. Eén ziekenhuis, waarin alle medisch specialisten, verpleegkundigen en laboranten samenwerken in een multidisciplinair team dat zich helemaal richt op borstkanker.

  • Ongeveer 1 op de 7 vrouwen in Nederland krijgt in haar leven borstkanker.
  • Per jaar krijgen ruim 17.000 mensen de diagnose borstkanker, inclusief DCIS. DCIS is een mogelijk voorstadium van borstkanker.
  • Borstkanker zorg wordt steeds complexer. Door microdiagnostiek en DNA-onderzoek kunnen specialisten steeds meer typen borstkanker herkennen en de complexe behandeling beter aanbieden.
  • Het Alexander Monro Ziekenhuis is een centre of excellence voor borstkanker zorg: diagnostiek, operatie en reconstructie, chemotherapie, nabehandeling en uiteraard psychosociale zorg is allemaal beschikbaar.
  • Volgens de Europese richtlijn moet een ziekenhuis minimaal 150 nieuwe borstkankerpatiënten per jaar behandelen in een multidiciplinair team om goede zorg te kunnen bieden. Ook de Borstkankervereniging Nederland (BVN) en de zorgverzekeraars hanteren deze minimumeisen.
  • Om tot een goede inrichting van ons ziekenhuis en bijbehorende processen te komen heeft het Alexander Monro Ziekenhuis meer dan 100 interviews met (ex)-patiënten en hun partners gehouden. Zij vertelden op vaak indringende wijze hoe de borstkanker zorg in hun ogen nog beter zou kunnen worden.

Doelstelling en activiteiten

Stichting Alexander Monro Ziekenhuis heeft als doel: het leveren van medisch specialistische zorg. Daartoe heeft de stichting zorgcontracten voor onderzoek en behandeling gesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland.

Stichting Alexander Monro Ziekenhuis heeft de zorg volledig uitbesteed aan Alexander Monro
Ziekenhuis BV.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Missie, visie en pijlers Alexander Monro Ziekenhuis
Onze visie: gespecialiseerde borst(kanker)zorg maakt excellent
Onze missie: gespecialiseerde borst(kanker)zorg voor iedereen toegankelijk

Wij zijn er van overtuigd dat door focus en specialisatie in borstkankerzorg er excellente resultaten worden geleverd en wij zetten ons dagelijks in om deze zorg voor zoveel mogelijk patiënten toegankelijk te maken.

We baseren onze kwaliteit van dienstverlening op vier meetbare pijlers:
1. Hoogste kans op genezing;
2. Beste patiëntbeleving;
3. Beste kwaliteit van leven;
4. Tegen maatschappelijk verantwoorde bekostiging.

Het Alexander Monro Ziekenhuis wil op al deze gebieden excellente zorg leveren en daarmee een voorbeeld zijn in het zorglandschap. Deze pijlers zijn het fundament van onze organisatie.

Voor de Stichting Alexander Monro Ziekenhuis is een meerjarig beleidsplan 2020-2024 opgesteld met een 4-tal strategische speerpunten. 

Laatste nieuws

Vanaf nu is het vernieuwde patiëntportaal live!

Vanaf nu is het vernieuwde patiëntportaal live!

Het vernieuwde Patiëntportaal bevat een aantal extra functionaliteiten. Via 'Bestanden' worden onder andere bestanden ter inzage van externe zorgverleners toegevoegd aan het dossier. Meer gegevens...

Een mooie columnreeks; ervaringen van een patiënt en van enkele van onze specialisten. Leest u hier de eerste columns.