Selecteer een pagina

Nieuws

Het laatste Alexander Monro Ziekenhuis nieuws

Nieuws

 

Het laatste Alexander Monro Ziekenhuis nieuws

 foto ANP

Foto ANP

Echo kan wellicht pijnlijk onderzoek vervangen bij knobbeltje in borst

NOS Nieuws. 6 april 2023

Nederlandse wetenschappers hebben aangetoond dat voor borstkankeronderzoek in sommige gevallen de pijnlijke mammografie kan worden vervangen door echografisch onderzoek. Het gaat dan specifiek om patiënten die al lokale klachten hebben, zoals een knobbeltje.

Het omvangrijke onderzoek, waaraan 2000 patiënten deelnamen, laat zien dat bij 80 procent van deze patiënten de borstradioloog via een echo vrijwel zeker borstkanker kan uitsluiten. Bij de overige patiënten gaf de echo nog geen zekerheid. Zij kregen vervolgonderzoek en de helft van hen bleek uiteindelijk een bepaalde vorm van borstkanker te hebben.

Drie ziekenhuizen – het Radboudumc in Nijmegen, het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar en het St. Antonius in Nieuwegein – deden mee aan de studie. De onderzoekers willen met hun werk de betrouwbaarheid van andere diagnosemethoden dan het mammogram toetsen. Op dit moment is het gebruik van het mammogram, een röntgenfoto waarbij de borsten pijnlijk kunnen worden samengedrukt, de richtlijn bij borstkankeronderzoek.

Echo blijkt zeer precies

Volgens Linda Appelman, als radioloog bij het Alexander Monro Ziekenhuis en onderzoeker aan het Radboudumc verantwoordelijk voor de studie, komen er jaarlijks 70.000 vrouwen in het ziekenhuis met een knobbeltje of zwelling in de borst. Omdat deze klachten zeer precies zijn te lokaliseren in de borst, zijn die goed te onderzoeken met een echo.

Uit de studie, die deze week is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Radiology, blijkt dat een echo met 99,8 procent zekerheid kanker kan uitsluiten.

Dat is goed nieuws. Vooral voor jongere vrouwen tot ongeveer 30 jaar oud. Als zij klachten hebben is een mammogram lang niet altijd bruikbaar. Omdat zij nog veel klierweefsel hebben zijn deze foto’s immers niet goed te beoordelen.

Gezien de veelbelovende uitkomsten van het onderzoek is bij patiënten met borstklachten het maken van alleen een echo in de toekomst wellicht afdoende. Een prettig vooruitzicht, ook vanwege de soms pijnlijke aard van mammografisch onderzoek.

Mammogram blijft belangrijk

Daarbij is het volgens Appelman wel belangrijk om te benadrukken dat de echo nog niet kan worden gezien als potentiële vervanger van het mammogram bij de landelijke screening waarvoor alle vrouwen tussen de 50 en 75 jaar iedere twee jaar een uitnodiging krijgen.

Bij dit onderzoek zijn er ook tal van patiënten die helemaal geen klachten ervaren. Dan wil de arts de hele borst onderzoeken. Echo’s kunnen maar een klein deel van de borst per keer controleren. Daarom blijft het mammogram, waarmee de hele borst gescreend kan worden, een belangrijk onderzoeksmiddel.

De wetenschappelijke beroepsvereniging van radiologen, de NVvR, is enthousiast over het onderzoek. Wel wordt benadrukt dat er nog aanzienlijk vervolgonderzoek nodig is voordat de richtlijnen kunnen worden aangepast waarbij in sommige gevallen alleen een echo afdoende is. Maar een belangrijke stap is met dit onderzoek wel degelijk gezet, aldus de NVvR.

Alexander Monro Ziekenhuis sluit zich aan bij landelijk AYA

Alexander Monro Ziekenhuis sluit zich aan bij landelijk AYA

Foto: AYA zorgteam Alexander Monro Ziekenhuis

‘De levensfase van jongvolwassenen met kanker vraagt om specifieke ondersteuning’

BILTHOVEN – Het Alexander Monro Ziekenhuis is vanaf heden aangesloten bij het landelijk AYA Zorgnetwerk. AYA staat voor ‘Adolescents and Young Adults’. AYA-zorg gaat uit van de vraag: ‘Wie ben jij en wat heb je nodig?’ tijdens en ook na kanker. Het in borstkankerzorg gespecialiseerde ziekenhuis Alexander Monro Ziekenhuis voorziet hiermee in de behoefte aan integrale, leeftijdsspecifieke zorg van jongvolwassenen met kanker in de leeftijd van 18 tot en met 39 jaar.

Sissi Grosfeld, verpleegkundig specialist in het Alexander Monro Ziekenhuis: ‘De levensfase waarin jongvolwassenen met kanker zich bevinden vraagt om specifieke ondersteuning en begeleiding in combinatie met de beste medische zorg. In de praktijk verlenen we deze zorg al sinds de start voor veel jonge vrouwen, een grote groep van de patiënten in ons ziekenhuis. De stap naar het AYA Zorgnetwerk helpt bij het formaliseren en borgen van deze zorg. Een team collega’s is nu opgeleid om deze groep jongeren met kanker, optimaal te begeleiden. Hiermee hoopt het Alexander Monro Ziekenhuis deze groep jongvolwassenen te helpen om in hun kracht te staan en te ondersteunen in het behouden van de regie over het eigen leven.’

Mevrouw Oldeman (30): ‘Ik was nog maar net gestopt met het geven van borstvoeding, toen ik een knobbeltje in mijn borst voelde. Het bleek borstkanker te zijn. Ik heb behandelingen nodig maar met drie jonge kinderen bestaat mijn leven niet alleen uit ziek zijn. Met de persoonlijke benadering in het Alexander Monro Ziekenhuis is er aandacht voor alle bijkomende zaken die de ziekte met zich meebrengt in deze levensfase. Ik vind het fijn dat de zorgprofessionals hier rekening mee houden. Het Alexander Monro Ziekenhuis kijkt naar de mens achter de ziekte.’

Over borstkanker
De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. Bij 5 tot 10% is erfelijke aanleg de oorzaak. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd 3.000 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag.

Over het Alexander Monro Ziekenhuis
Het AMZ is hét gespecialiseerde ziekenhuis met landelijke toegang voor het diagnosticeren en behandelen van borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke aanleg, familiair verhoogd risico, second opinions en vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek.

Hoera! Wij bestaan 10 jaar!

Hoera! Wij bestaan 10 jaar!

Het Alexander Monro Ziekenhuis bestaat 10 jaar!

Als landelijk gespecialiseerd ziekenhuis in borstkanker | goedaardige borstaandoeningen | erfelijkheid combineren wij onze unieke visie op patiëntgerichte zorg met hoogwaardige gespecialiseerde medische zorg.

Na 10 jaar delen wij graag een selectie van de mijlpalen met u:

🎀  al 10 jaar uitmuntende medische resultaten geleverd door een top team van bevlogen zorgprofessionals en overige betrokken medewerkers

🎀  toonaangevende expertise in oncoplastische chirurgie/ borstreconstructies

🎀  bewezen expertisecentrum voor (mogelijke) gendragers

🎀 de totstandkoming en steeds verdergaande ontwikkeling en uitbreiding van het integraal zorgplein gericht op aanvullende zorg en het verbeteren en/of behoud van algehele fit- en gezondheid voor / tijdens/ na onze borst(lankerzorg)

🎀 al 10 jaar een plek in de top 10 van ZorgkaartNederland met de hoogste patientwaardering (al 10 jaar gemiddeld een 9.4 of hoger)

🎀 bewezen expertisecentrum voor zowel first- als second opinions

🎀  intensieve verdergaande samenwerking met UMC Utrecht

Hartelijk dank voor uw vertrouwen in ons. Alle vrouwen (en mannen) de beste borst(kanker)zorg bieden – dat blijft ons doel!

Wij houden u gedurende dit lustrumjaar op de hoogte van onze resultaten, komende ontwikkelingen en lustrumactiviteiten. De komende week besteden we in het Alexander Monro Ziekenhuis op verschillende manieren aandacht aan de aftrap van het lustrumjaar.

www.alexandermonro.nl

Een prachtig voorbeeld van focus in de zorg

Een prachtig voorbeeld van focus in de zorg

Minister Kuipers (VWS) bezoekt landelijk Alexander Monro Ziekenhuis voor borstkankerzorg

“Een prachtig voorbeeld van focus in de zorg”

BILTHOVEN – De minister van VWS, Ernst Kuipers, bracht op maandag 3 oktober, in de eerste week van de borstkankermaand, een bezoek aan het in borst(kanker)zorg gespecialiseerde Alexander Monro Ziekenhuis. Naast een verdiepende kennismaking met het Alexander Monro Ziekenhuis werden de resultaten van excellente gespecialiseerde zorg gedeeld en de kracht van focus en volume onderschreven in het belang van de patiënt.

Tijdens het bezoek werd helder uiteengezet en besproken waarom gespecialiseerde zorg en volume het belang van de patiënt zijn, hoe het Alexander Monro Ziekenhuis de visie heeft gerealiseerd, het belang van samenwerken (indien bijdragend voor de patiënt) en werd de toekomstvisie op het zorglandschap toegelicht. Zo werd ook duidelijk dat een hoger volume bijdraagt aan verbetering van kwaliteit en het beheersbaar houden van kosten. Hiertoe moeten nog wel flink wat stappen worden gezet in de volumenorm in Nederland om daar te kunnen komen. Minister Kuipers gaf een duidelijke blijk van herkenning van de inhoud en de onderwerpen. De getoonde resultaten en de visie sluiten aan bij de ambities uit het Integraal Zorgakkoord.

Tijdens een inspiratierondleiding langs het zorgpad in het Alexander Monro Ziekenhuis werd stil gestaan bij alle unieke momenten in de zorg voor patiënten. Van de persoonlijke ontvangst, de polikamers met namen van sterke vrouwen en ronde tafels, de samenhangende multidisciplinaire werkwijze tot de gestroomlijnde procesgang van diagnose tot behandeling. En vooral ook bij het belang van de expertise en persoonlijke aandacht van alle bevlogen medewerkers.

Dankzij de gespecialiseerde werkwijze heeft het Alexander Monro Ziekenhuis kunnen laten zien dat er door focus en specialisatie excellente resultaten worden geleverd door experts die zich volledig toewijden aan de borstkankerzorg. Excellente zorg begint bij de meest zorgvuldige en volledige diagnose. Pas dan is er vanaf de start een optimaal behandelplan en kunnen de juiste behandelingen op elkaar worden afgestemd. Ook laat de patiëntwaardering zien, met al 9 jaar een 9,5 gemiddeld op ZorgkaartNederland, dat expertise in combinatie met de klantreis zeer bepalend en bijdragend zijn voor de totale kwaliteit. Alles moet in harmonie zijn met elkaar: de kwaliteit, de mensen, het gedrag en de omgeving. Verder werd duidelijk dat een gespecialiseerde werkwijze, aandacht voor preventie en de juiste en tijdige inzet van aanvullende zorg kunnen bijdragen aan het betaalbaar houden van de zorg.

Minister Kuipers: ‘Het Alexander Monro Ziekenhuis is een prachtig voorbeeld van hoe we de best mogelijke zorg beschikbaar houden door het aanbrengen van focus in de zorg en door nauwe samenwerking met zorgpartners. Specialisatie leidt ertoe dat patiënten goede zorg krijgen van ervaren artsen en verpleegkundigen, in een omgeving die er helemaal op is gericht om de patiënten en hun naasten zo goed mogelijk te helpen.’

Marjolein de Jong, bestuurder Alexander Monro Ziekenhuis: ‘Naast de mooie resultaten, hebben we ook gesproken over barrières die wij ervaren. Zo hebben we de minister gevraagd om met ons na te denken hoe we patiënten met behulp van de huisarts bewuster kunnen laten kiezen voor de zorg die zij nodig hebben en hen te informeren over de optie van een second opinion. Om de zorg toekomstbestendig te maken en de juiste zorg op de juiste plek te krijgen, moeten nog veel stappen worden gezet. Dit vraagt van alle partijen de nodige inzet en keuzes in het belang van de patiënt. We gaan hierover verder in gesprek met elkaar.’

Over borstkanker
De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. Ook krijgen ieder jaar ruim 100 mannen de diagnose. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd ruim 3.000 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag.  

Over het Alexander Monro Ziekenhuis
Het AMZ is hét landelijke en voor iedereen toegankelijke gespecialiseerde ziekenhuis voor het diagnosticeren en behandelen van borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke aanleg, familiair verhoogd risico, second opinions en vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek.

Een goede klantreis

Een goede klantreis

Een goede klantreis

“Alles wat een klant meemaakt in harmonie met elkaar”

“Zo goed voor je klanten zorgen, dat ze zich gezien en gehoord voeren vanaf het moment dat ze contact opnemen, totdat ze weer weggaan.” Dat is hoe Marjolein de Jong een klantreis beschrijft. “Belangrijk is dat iemand zich nooit teveel voelt. Dat hij of zij er mag zijn en dat je als organisatie respect hebt voor alle soorten wensen en mensen.” De Jong, voormalig oncologisch chirurg, is bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven. Ze is belast met de portefeuilles zorg, kwaliteit, veiligheid, marketing & communicatie en externe relaties van het in borstkankerzorg gespecialiseerde ziekenhuis. 

Dit artikel is integraal geplaatst op Vakblad C (zie hier)

De Jong had als chirurg diverse ideeën over hoe je borstkankerzorg naar een hoger niveau zou kunnen tillen en gespecialiseerde zorg verder zou kunnen ontwikkelen. Na de oprichting van Breast Care Nederland vervolgt ze haar missie in het Alexander Monro Ziekenhuis, waar de klantreis tot in detail uitgedacht en uitgevoerd is.

Durven kiezen

De Jong gelooft erin dat een bevlogen en betrokken team, dat zich binnen één instelling specialiseert in één aandoening, ervoor zorgt dat je heel goed wordt. Het liefst rolt De Jong deze manier van (borstkanker)zorg uit op meer plekken in Nederland. “Gespecialiseerde zorg geeft veel vertrouwen en betere diagnoses. Iedereen in dit ziekenhuis is uiterst bekwaam op het gebied van borstkanker. Daarnaast dragen gastvrijheid en klantbeleving bij aan de kwaliteit van leven in een moeilijke periode.”

Kritieke momenten

Kleine gebaren hebben vaak een enorme betekenis, maken een groot verschil, vindt De Jong. “Zoek naar het kritieke moment waar je zeker indruk wilt maken op je klant, waar je wilt laten zien dat je meedenkt. Dat hoeft niet duur en ingewikkeld te zijn.” Een van de eerste dingen waar een patiënt met borstkanker mee te maken krijgt is het maken van een foto. Een spannend moment, waarbij je je moet uitkleden en dan naar de fotokamer loopt. “Alle vrouwen krijgen van ons een roze omslagdoek, die op dat zeer kwetsbare moment een beetje ondersteuning geeft en privacy biedt.”

Klantreis start bij eerste contact

De klantreis van het Alexander Monro Ziekenhuis begint al bij binnenkomst. Er is geen balie waar je eerst je geboortedatum noemt, maar een vriendelijke medewerker achter een ronde tafel die weet wie je bent. “Die ronde tafels vind je in het hele ziekenhuis. Ze helpen om naast de patiënt te zitten en ruimte te bieden aan dierbaren. Maar vooral om een gesprek met de patiënt te voeren, echt te luisteren en de juiste aandacht te geven. Je komt hier niet voor je plezier. Onze medewerkers voelen perfect aan hoe iemand zich voelt bij binnenkomst. De ontvangst is vriendelijk, behulpzaam en vol begrip. Patiënten kunnen bang, zenuwachtig of zelfs boos zijn. De dokter haalt zijn patiënt daarom zelf op uit de wachtruimte, noemt haar bij naam en maakt het persoonlijk, met respect voor de privacy.” De Jong benoemt dat iedere medewerker oog heeft voor de wensen van de klant: “Soms bestaan er keuzes voor een behandeltraject. We leggen geen behandeling op, maar beslissen samen met de patiënt wat het beste is en wat het beste bij de patiënt past. Ook als een patiënt echt wil afwijken van het medische advies laten we iemand niet zo maar vallen, maar doen de collega’s er alles aan om met de patiënt zo goed mogelijk tot de beste route te komen.” Die behandeling wordt uitgevoerd door multidisciplinaire teams: samenhangende teams die volcontinu samenwerken, de hele dag met elkaar in contact staan en op de hoogte zijn van elkaars wensen en die van de patiënt. “De teambekwaamheid is heel hoog, patiënten merken en waarderen dat. Dat zien we bijvoorbeeld terug in de hoge cijfers die we van patiënten ontvangen via verschillende toets- en meetmomenten.”

Oog voor omgeving

De Jong vervolgt: “Ook de omgeving doet ertoe. Het hele ziekenhuis heeft een warme uitstraling. Geen kale linoleumvloeren, maar een vloer met een warme uitstraling van hout. Geen steriele banken in de wachtkamer, maar een warme, kleurrijke ruimte waar je zelf kunt kiezen hoe je wacht: staand, zittend op een stoel of stoffen bank. De polikamers hebben geen nummers, maar namen van sterke vrouwen met daarbij behorende afbeeldingen. Dat geeft hen kracht.” Veel patiënten krijgen chemotherapie. Een lange behandeling, en een belangrijke plek in de klantreis van het Alexander Monro Ziekenhuis, vertelt De Jong: “We betrekken de patiënt en haar dierbaren in het traject. De ruimte is wederom warm en kleurrijk ingericht, met een goede stoel voor de patiënt en voor haar dierbare. Wanneer een patiënt na een operatie blijft overnachten is er ook een bed voor de dierbare. Voor directe steun, hulp bij bepaalde vragen en door de nabijheid kan de dierbare goed volgen hoe het is gegaan en welke verzorging er thuis eventueel nog nodig is.”

Input van de klanten zelf

De hele klantreis is van begin tot eind uitgedacht en doorgevoerd. “We kijken continu naar hoe we met elkaar zo klantgericht mogelijk kunnen zijn in alle stappen die een patiënt in dit ziekenhuis doorloopt. Tijdens het ontstaan van het ziekenhuis zijn er ruim honderd patiënten, klanten, betrokken om te komen tot de juiste keuzes. Zij vertelden wat voor hen belangrijk was, waar we het verschil konden maken. Maar ook de wensen en behoeften van de professionals die hier in het ziekenhuis werken zijn en worden meegenomen voor een zo goed mogelijke patiëntenzorg. De kracht van een goede klantreis is dat alles wat de klant meemaakt met elkaar in harmonie is. De eerste en laatste minuten zijn daarin het meest kritiek. Zorg dat er niet één ding excellent is en dat je een paar minuten later een onvoldoende scoort. Hoewel de facilitaire randvoorwaarden goed moeten zijn, gaat het om het gedrag van medewerkers dat in harmonie is met de omgeving.”

Medewerkers van het ziekenhuis krijgen continu feedback van patiënten, dierbaren en collega’s. De Jong: “We evalueren en sturen bij. Het mooiste is als we – door de ogen van de klant kijkend – proactief verbeteren. Tegelijkertijd reageren we ook achteraf op feedback, niet alles is te voorzien. En eerlijk is eerlijk: niet alles kan, maar dat leggen we dan op een eerlijke en empathische manier uit.” Veel negatieve feedback komt er overigens niet, het ziekenhuis heeft een hoge patiëntenwaardering op ZorgKaart Nederland. Klanten noemen het ziekenhuis een ‘warm bad’, zijn vol lof over de zorg, voelen zich echt gehoord door de vriendelijke en betrokken medewerkers en geven aan dat de omgeving de spanning verzacht. “Die recensies bevestigen dat onze klantreis goed is voor de patiënten. Waardering is voor onze medewerkers ook een motivatie om deze aanpak voort te zetten. Tegelijkertijd zijn de verwachtingen daarmee heel hoog.”

“Niet alles kan, maar dat leggen we dan op een eerlijke en empathische manier uit”

Toch staat De Jong daar niet lang bij stil. “De mensen zijn de succesfactor van de klantreis van het ziekenhuis”, zegt ze. “Gedrag bepaalt voor een groot deel het succes. Durf ook bij je eigen klantreis kritisch te zijn, lef te tonen en dingen anders te doen. Kijk daarbij niet alleen naar de mening van anderen, wees ook kritisch naar jezelf en je omgeving.” Wie zijn eigen klantreis succesvol wil doorvoeren neemt volgens De Jong afscheid van zoveel mogelijk concessies. “Begin met dromen, kijk hoe je die kunt waarmaken en ga dan aan de slag vanuit de gedachte hoe het wél kan. Genius is the idea, impact comes from action.”

Revolutionaire borstreconstructie

Revolutionaire borstreconstructie

Lichaamseigen weefsel voor natuurlijk gevoel

Een volledige borstreconstructie met lichaamseigen weefsel: deze revolutionaire operatietechniek wordt binnenkort hopelijk toegevoegd aan het palet aan mogelijkheden na een amputatie. Ilona (57) is dolgelukkig met haar ’bijna-echte borst’.

Dit artikel is integraal geplaatst op Telegraaf (zie hier)

’In 2016, het jaar dat ik 50 werd, kreeg ik mijn eerste uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker”, vertelt Ilona. „Het bleek meteen niet goed. Voordat ik het wist, zat ik in het traject van chemokuren en een borstamputatie.” „Voor mij was het meteen duidelijk dat ik na de operatie een reconstructie wilde. De plastisch chirurg nam de opties met me door. Ik kon kiezen voor een DIEP-lap waarbij huid en vetcellen uit de buik worden gebruikt, maar dat was een vrij zware operatie. Daarom koos ik uiteindelijk voor een siliconenimplantaat.”

Aanvankelijk was Ilona blij met het resultaat. „Het zag er fantastisch uit, maar het voelde hard en koud. Met de jaren werd ik er steeds minder blij mee. Toen ik naar mijn plastisch chirurg terugging, vertelde zij me over de Breast-studie: een wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van een reconstructie van een hele borst met behulp van lipofilling. Ik heb geen moment getwijfeld. Ik wilde af van die ’bal’ in mijn borst.”

Ilona kwam bij het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) terecht, een ziekenhuis gespecialiseerd in borst(kanker)zorg en borstreconstructies. Nadat ze geschikt werd bevonden om aan de trial mee te doen, kon ze in april vorig jaar met de behandeling starten. Eerst werden de protheses verwijderd. Vervolgens volgde de eerste vulling met vetcellen die uit haar buik, benen en heupen werden weggezogen. „De eerste weken voelde alles wat beurs”, vertelt Ilona. „Om de pijn en zwelling tegen
te gaan, moest ik een drukpak dragen. Maar eerlijk gezegd viel het ongemak me reuze mee.”

Een nadeel van de lipofillingmethode is dat er meerdere behandelingen nodig zijn. Tussen de behandelingen door zit steeds ongeveer twee maanden. Ilona heeft inmiddels vier vullingen gehad. „In september heb ik een afspraak met mijn chirurg en gaan we kijken welke finishing touch er nog nodig is, maar daarna is het helemaal af. Je moet een beetje geduld hebben, maar dat vond ik het helemaal waard. Het voelt warm en beweegt mee met mijn lichaam. Het voelt alsof ik eindelijk weer twee borsten heb die van mezelf zijn!”

Bijna zes jaar na de diagnose is Ilona blij dat zij deze moeilijke periode kan afsluiten. Implantaten worden doorgaans na een aantal jaar weer vervangen; haar nieuwe borst gaat een leven lang mee. „Natuurlijk blijft de jaarlijkse controle spannend, ik ben me ervan bewust dat de kanker altijd kan terugkomen.” „Maar ik leef niet met angst en geniet juist van het leven. Ik ben dankbaar dat de ontwikkelingen binnen de borstkankerzorg zo snel gaan. Vijf jaar geleden was het nog niet mogelijk
om een hele borst met lichaamseigen weefsel via lipofilling te maken en kijk nu!”

Ilona hoopt dat deze optie binnenkort beschikbaar komt voor alle vrouwen die borstkanker hebben gehad en die over een reconstructie nadenken. „Dat gun ik iedereen. Hoewel het nooit meer hetzelfde wordt als de borst die je van Moeder Natuur hebt gekregen, komt dit behoorlijk in de richting.” Een volledige borstreconstructie met lichaamseigen weefsel: deze revolutionaire operatietechniek wordt binnenkort hopelijk toegevoegd aan het palet aan mogelijkheden na een amputatie. Ilona (57) is dolgelukkig met haar ’bijna-echte borst’.

Extra keuzemogelijkheid

De eerste resultaten van de nationale Breast Trial, gecoördineerd vanuit het Maastricht UMC, zijn veelbelovend. In verschillende Nederlandse ziekenhuizen kregen patiënten een reconstructie met behulp van lipofilling. Het Alexander Monro Ziekenhuis kreeg hiertoe zelfs bezoek van Dr. Khouri,
wereldwijd dé expert op het gebied van deze techniek.

Marjolein de Jong, bestuurder van het AMZ: „De vraag naar reconstructies met lichaamseigen weefsel neemt toe. Daarom is het ongekend belangrijk dat deze optie voor volledige reconstructie met de lipofillingtechniek beschikbaar komt naast de bestaande opties met lichaamseigen weefsel.” Zij benadrukt dat ze niet verwacht dat lipofilling bestaande methodes zal vervangen. „Het is ook niet voor iedereen de beste oplossing. Implantaten zullen altijd een relevante plek blijven houden. Wereldwijd zijn er heel goede en veilige borstprothesen. Sommige vrouwen geven hier niet de voorkeur aan of ervaren naderhand toch klachten. Veel vrouwen stellen dat een borstreconstructie bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Die wens willen we respecteren door de keuzemogelijkheden zo breed mogelijk te maken.”

Graag nodigen we u uit voor deelname aan het nieuwe groepsprogramma Leer Leven & Zo Na Borstkanker

Graag nodigen we u uit voor deelname aan het nieuwe groepsprogramma Leer Leven & Zo Na Borstkanker

09Groepsprogramma Leer Leven & Zo Na Borstkanker

Een nieuw aanbod binnen het Integraal Zorgplein AMZ

Graag nodigen we u uit voor deelname aan het nieuwe groepsprogramma Leer Leven & Zo Na Borstkanker. Dit programma is een samenwerking tussen Leven & Zo en het Integraal Zorgplein van het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) te Bilthoven. Het programma is toegankelijk voor patiënten die in het AMZ voor borstkanker behandeld zijn en biedt op een laagdrempelige manier ondersteuning in begeleiding op de weg van overleven naar voluit leven na borstkanker. Doelen zijn het verbeteren van het welbevinden, het kunnen omgaan met uitdagingen en het weer kunnen genieten van het leven. Na de behandeling van borstkanker stopt de rollercoaster en wil iedereen vaak weer spoedig terug naar het ‘oude normaal’. Vaak gaat dit niet zonder slag of stoot. Angst of onzekerheid kunnen bijvoorbeeld opspelen, evenals vragen als ‘wat vind ik belangrijk in het leven?’ of ‘hoe wil ik eigenlijk leven?’. Voor ondersteuning in deze fase is het programma Leer leven & Zo Na Borstkanker ontwikkeld.

Het programma

Het programma bestaat uit 3 groepsbijeenkomsten en 6 individuele online lessen in een tijdsbestek van ongeveer 2 tot 3 maanden. U ontvangt een digitaal werkboek en er worden mogelijkheden geboden voor onderling lotgenotencontact. De groepsbijeenkomsten vinden plaats in het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven (of online bij eventuele maatregelen in het kader van COVID-19).Individuele medische vraagstukken vallen binnen de contacten met de eigen behandelaars en worden niet behandeld tijdens het programma.

De online modules kennen de volgende thema’s:

 • Les 1 Controle of regie?
 • Les 2 Angst
 • Les 3 Gedachten
 • Les 4 Vermoeidheid en andere fysieke ongemakken
 • Les 5 Zelfbeeld en intimiteit
 • Les 6 Verlangens en dromen

Het team

 • Martha Rijkmans – ervaringsdeskundige & coach – eigenaar Leven & Zo
 • Sissi Grosfeld – verpleegkundig specialist & leefstijlcoach
 • Sophia van den Boogerd – internist-oncoloog & pulsar/leefstijlcoach

Data

 • 1e Groepsbijeenkomst: Donderdag 22.09.2022 van 14.30 tot 16.30 uur.
 • 2e Groepsbijeenkomst: Donderdag 20.10.2022 van 14.30 tot 16.30 uur.
 • 3e Groepsbijeenkomst: Donderdag 24.11.2022 van 14.30 tot 16.30 uur.

Kosten & Inschrijving

De eigen bijdrage voor het programma is € 149. Voor deelname in 2022 kunnen we het programma voor een kennismakingstarief van € 125 aanbieden Het programma wordt niet vergoed via de zorgverzekeraar. Na inschrijving ontvangt u een factuur. Na betaling is uw inschrijving definitief. De maximale groepsgrootte is 14. Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Zeker zijn van een plek? Schrijf dan nu snel in door een e-mail te sturen naar integraal@alexandermonro.nl onder vermelding van ‘Inschrijving Groepsprogramma’. U hoort dan spoedig verder van ons.

U bent van harte welkom!

   

Dr. Khouri uit de VS opereert mee met nieuwe optie voor reconstructie in Alexander Monro Ziekenhuis

Dr. Khouri uit de VS opereert mee met nieuwe optie voor reconstructie in Alexander Monro Ziekenhuis

Vooruitstrevende nationale studie volledige borstreconstructie met lichaamseigen weefsel met lipofilling in Alexander Monro Ziekenhuis biedt een unieke extra optie voor reconstructie

BILTHOVEN – Plastisch chirurgen in het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ), het gespecialiseerde ziekenhuis in borst(kanker)zorg in Nederland, opereren in aanwezigheid van Dr. Khouri, de wereldwijde expert op het gebied van de borstreconstructie met lipofilling, patiënten die deelnemen aan de nationale ‘Breast-II’, het vervolg van de eerdere ‘Breast Trial’. Dit nationale, wetenschappelijke onderzoek biedt iedere deelnemende patiënt een compleet nieuwe ontwikkeling waarbij een volledige borstreconstructie plaatsvindt met lichaamseigen weefsel met de ‘lipofillingtechniek’. Dit is een techniek waarbij lichaamseigen vetcellen elders worden weggehaald en worden gebruikt voor de reconstructie. Patiënten uit heel Nederland die deelnemen aan de studie hebben eerder een borstverwijdering door borstkanker ondergaan.

De eerste resultaten van de nationale ‘Breast Trial’, gecoördineerd vanuit het Maastricht UMC en waaraan het AMZ ook deelnam, zijn positief. Daarbij is er een toenemende vraag naar reconstructie met eigen weefsel. Deze nieuwe ontwikkeling biedt voor veel vrouwen, na een eerdere borstverwijdering door borstkanker, een uitgelezen oplossing.

Patrick Ferdinandus, plastisch chirurg in het Alexander Monro Ziekenhuis: ‘Dit is een vooruitstrevend onderzoek waarbij we een nieuwe techniek inzetten waarnaar veel vraag is. Alle patiënten met een borstverwijdering door borstkanker konden met een verwijzing terecht voor deelname. Inmiddels heeft de studie voldoende deelnemers geïncludeerd en zijn we bezig met de operaties. Het is een eer dat we expert Dr. Khouri aan de operatietafel mogen ontvangen vandaag in het Alexander Monro Ziekenhuis.’

Marjolein de Jong, bestuurder AMZ: ‘Veel borstkankerpatiënten geven aan dat een borstreconstructie bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. Het Alexander Monro Ziekenhuis heeft uitgebreide expertise op het gebied van reconstructies.’

Foto’s: Alexander Monro Ziekenhuis

Over borstkanker
De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. Ook krijgen ieder jaar ruim 100 mannen de diagnose. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd ruim 3.000 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag.

Over het Alexander Monro Ziekenhuis
Het AMZ is hét gespecialiseerde ziekenhuis voor het diagnosticeren en behandelen van borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke aanleg, familiair verhoogd risico, second opinions en vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek.

 

 

Ambassadeurs Justin de Wit en Esther Vergeer openen eerste rijdende kinderkamer in Alexander Monro Ziekenhuis

Ambassadeurs Justin de Wit en Esther Vergeer openen eerste rijdende kinderkamer in Alexander Monro Ziekenhuis

Ambassadeurs Justin de Wit en Esther Vergeer openen eerste rijdende kinderkamer in Alexander Monro ZiekenhuisKind vlakbij de moeder tijdens borstkankerbehandeling en toch even uit de ziekenhuissfeer

​BILTHOVEN – De eerste rijdende kinderkamer in het Alexander Monro Ziekenhuis werd vandaag geopend door de nu 14-jarige Breast Care Foundation (BCF) kids ambassadeur Justin de Wit, samen met Esther Vergeer. Met deze mobiele kinderkamer kan een kind met de moeder meerijden tijdens de (soms lange) borstkankerbehandelingen zodat het in de nabijheid van de moeder kan spelen. Na de openingshandeling werd de rijdende kamer enthousiast in gebruik genomen door de aanwezige kinderen. Een extra verrassing werd verzorgd door Freek Vonk die een grote doos met knuffels, boeken, tijdschriften en leuke gadgets aan Justin overhandigde voor de inrichting van de rijdende kinderkamer.

Justin, mede oprichter van BCF kids: ‘Dit is zo gaaf! Kinderen kunnen nu tijdens iedere stap in het proces dichtbij hun moeder blijven in een eigen kamer met speelgoed. Ze zijn even uit de ziekenhuissfeer en voelen zich meer op hun gemak. Dat is voor de moeder ook fijn’, aldus Justin. Zijn moeder Jonita de Wit staat, na de afronding van haar behandelingen, nog onder controle in het Alexander Monro Ziekenhuis: ‘Ik nam Justin graag mee, wilde hem erbij betrekken, net als ieder lid van ons gezin. Justin wilde dat zelf ook graag. Vanaf begin af aan was hij enorm betrokken. Hij wilde alles weten, hield spreekbeurten over borstkanker, verkocht cakejes en verkoopt tegenwoordig ook sieraden en verzorgt optredens voor BCF en het Alexander Monro Ziekenhuis. Dat hij op deze manier meedenkt en dat daar dan zulke mooie dingen uit voortkomen vind ik prachtig. Ik ben heel trots op hem.’

Tijdens de behandelingen van zijn moeder in het in borstkanker gespecialiseerde ziekenhuis gaf Justin aan dat hij het soms ‘best saai en soms juist heftig’ vond voor kinderen in een ziekenhuis in een gesprek met bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis en oprichter BCF Marjolein de Jong. ‘We zien helaas steeds meer jonge patiënten in het Alexander Monro Ziekenhuis, vaak ook met kinderen. We denken graag mee met de patiënt en de familie zodat we het verblijf, voor zover mogelijk, zo prettig mogelijk kunnen laten verlopen. Zo hebben we met elkaar de rijdende kinderkamer ontworpen die gemaakt is door een hele goede timmerman, Jan Bouwman, met support van donateurs’, aldus De Jong.

Esther Vergeer, patiënt in het Alexander Monro Ziekenhuis en ambassadeur van BCF: ‘Het is zo mooi dat kinderen op deze manier dicht bij hun moeder kunnen blijven tijdens de verschillende behandelingen en toch heerlijk kunnen spelen in hun eigen ‘wereld’. Je wilt je kinderen betrekken en neemt ze zeker wel eens mee tijdens de behandelingen. Dan doet het je als moeder goed om te zien dat zij die, soms lange, uren goed doorkomen en zich een beetje vermaken. Mijn dochter Jinte (2) is al fan van het rijdende huisje.’

Over borstkanker

De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. Ook krijgen ieder jaar ruim 100 mannen de diagnose. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd ruim 3.000 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag.

 


Foto: Daphne Reimerink, Alexander Monro Ziekenhuis (afdeling Chemotherapie)


Foto: Daphne Reimerink, Alexander Monro Ziekenhuis (Esther Vergeer met dochter Jinte in de Ontvangsthal)


Foto: Daphne Reimerink, Alexander Monro Ziekenhuis (maker van de rijdende speelkamer Jan Bouwman, Internist oncoloog in het Alexander Monro Ziekenhuis Daan ten Bokkel Huinink en bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis Marjolein de Jong)


Foto: Daphne Reimerink, Alexander Monro Ziekenhuis (Ontvangsthal)


Foto’s: Daphne Reimerink, Alexander Monro Ziekenhuis (links Marjolein de Jong, bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis, met Justin de Wit en rechts Justin de Wit en zijn moeder Jonita de Wit)


Foto: Marjolein de Jong, Alexander Monro Ziekenhuis (Rosemijn Reimerink en Justin de Wit in de rijdende speelkamer op de afdeling Chemotherapie)

Breast Care Foundation haalt met benefietdiner recordbedrag van ruim 1,1 miljoen euro op voor borstkanker

Breast Care Foundation haalt met benefietdiner recordbedrag van ruim 1,1 miljoen euro op voor borstkanker

Tijdens een exclusief diner, bereid door 7 sterren chefs, zorgden een spectaculaire veiling en diverse optredens van onder andere Paul de Leeuw, Nikkie de Jager en Do voor een opbrengst van ruim boven een miljoen voor de stichting Breast Care Foundation (BCF). Het bedrag komt ten goede aan diverse onderzoeken en projecten op het gebied van borstkanker, innovatie en zorg.

BILTHOVEN – De BCF benefietavond in studio 21, onder leiding van Ivo Niehe, Floortje Dessing en Yvon Jaspers, bracht in totaal € 1.100.855 op. Oprichter BCF en directeur van het in borstkanker gespecialiseerde Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) Marjolein de Jong: ‘Het is zo mooi dat we deze Benefietavond nu weer konden organiseren na een lange periode waarin dat niet mogelijk was. Het bedrag is een record waar we ontzettend trots op en blij mee zijn. Hiermee kunnen we zoveel mooie onderzoeken en projecten ondersteunen voor borstkankerpatiënten.’

De ruim 700 gasten werden tijdens de diverse culinaire hoogstandjes getrakteerd op optredens van onder meer Paul de Leeuw, Nikkie de Jager, Candy Dulfer, Karin Bloemen, Do, Ellen ten Damme, Patricia van Haastrecht, Jasper Taconis, David Dam, Dennis van Aarssen, Lavinia Meijer en DJ Michael Mendoza. De 14-jarige Justin de Wit, jongste ambassadeur van BCF en BCF Kids, deed de harten smelten met een goochelact, zijn mooie woorden en bijzondere inzet voor de foundation. Ook dit keer kwam Justin niet met lege handen en verraste hij De Jong met een donatie van € 855, dat hij zelf bij elkaar spaarde met diverse acties en eigengemaakte sleutelhangers en sieraden.

Speciale aandacht was er voor de campagne KEN JE BORSTEN van BCF in samenwerking met het Alexander Monro Ziekenhuis. In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker. Ook krijgen jaarlijks ruim 100 mannen de diagnose. Ieder jaar overlijden meer dan 3.000 mensen aan deze ziekte. Hoe eerder borstkanker wordt ontdekt, hoe groter de kans op overleven. Toch bleek vorig jaar uit onderzoek van het AMZ en BCF dat verreweg de meeste vrouwen (ruim 84%) de 12 meest voorkomende symptomen van borstkanker niet kent en dat ruim 1 op de 5 vrouwen haar borsten überhaupt niet checkt. ‘Hier is nog enorme winst te behalen. Hoe vroeger je erbij bent, hoe beter je kansen. Natuurlijk hoef je je niet direct zorgen te maken dat iedere verandering borstkanker is maar blijft alert, KEN JE BORSTEN en trek op tijd aan de bel bij je huisarts als je twijfelt of iets ziet of voelt’, aldus De Jong. Diverse ambassadeurs van de campagne waren aanwezig tijdens de Benefietavond waaronder Tom Coronel, Jorgen Raymann, Yvon Jaspers en Edwin Alofs.

Bijzonder was ook het moment dat een aantal patiënten, waaronder ook een man, hun ziektebeloop en second opinion ervaringen deelden met het publiek. ‘Dit maakt zo tastbaar waarvoor we hier met elkaar zo hard knokken’, aldus De Jong. Dat benadrukte veilingmeester Laurien Schroeder-Hessels ook tijdens de veiling waarbij een aantal unieke stukken werden geveild. Van een meet & greet met Nikkie de Jager tot luxe vakanties en van F1 tickets tot bijzondere kunstwerken en huisconcerten van Do en Paul de Leeuw. Dit alles onder het genot van het speciaal voor deze avond bereide exclusieve diner, onder leiding van Janny van der Heijden, door sterrenchefs: Erik van Loo (Parkheuvel), Edwin Vinke (De Kromme Watergang), Yuri Wiesen (Wiesen), Jarno Eggen (De Groene Lantaarn), Richard van Oostenbrugge & Thomas Groot (Restaurant 212), Menno Post (Olivijn).

Breast Care Foundation

BCF wil de borstkankerzorg in Nederland naar een hoger niveau brengen. De foundation stimuleert met haar doelstellingen de ontwikkeling om borstkankerzorg onder te brengen in gespecialiseerde centra om de ziekte beter te kunnen (vroeg)diagnosticeren, behandelen en van passende nazorg te voorzien. Het eerste voorbeeld hiervan is het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven, het eerste gespecialiseerde ziekenhuis in borst(kanker)zorg.

BCF zet zich in voor de volgende vier thema’s:

 • Voorlichting en bewustwording bij alle vrouwen en mannen in Nederland ten behoeve van vroegdetectie
 • Kwaliteit van zorg én leven door alle benodigde (na)zorg te integreren in een ‘healing environment’ in een gespecialiseerd expertisecentrum
 • Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek
 • Uitwisseling van kennis en (digitale) ontwikkeling van kennis en data.
Vandaag is het #Wereldkankerdag: Kanker raakt iedereen, u dus ook.

Vandaag is het #Wereldkankerdag: Kanker raakt iedereen, u dus ook.

Wereldwijd wordt stilgestaan bij de impact van kanker.

Borstkanker kan een enorme impact hebben op u, uw familie, uw werk en uw dagelijks leven. Bijna 1 miljoen mensen leven met de gevolgen van kanker in Nederland. Toch ontbreekt het patiënten in Nederland aan voldoende en concrete (voor-) /(na)zorg en aandacht voor leefstijl, welzijn, preventie en vroegdetectie. In het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) ervaren we dagelijks bij onze patiënten dat er veel behoefte is aan aanvullende zorg voor, tijdens én na de diagnose- en behandeltrajecten. Borstkankerzorg kan niet wachten. De impact van kanker ook niet.

Het AMZ beschikt over een Integraal Zorgplein met diverse aanvullende mogelijkheden voor de patiënten. Het Integraal Zorgteam draagt zorg voor een goede afstemming tussen de patiëntbehoefte, de wetenschappelijke inzichten en de invulling daarvan binnen het Integraal Zorgplein AMZ of daarbuiten.

Vandaag lanceren we met trots een speciale ‘menukaart’ van het Integraal Zorgplein AMZ: hier vindt u de mogelijkheden aan aanvullende zorg die het Alexander Monro Ziekenhuis biedt.

De menukaart kunt u hier inzien.

#Wereldkankerdag
#Borstkanker
#IntegraleZorg
#IntegraleZorgpleinAMZ
#Wachtnietmeteenklacht
#AlexanderMonroZiekenhuis

Alexander Monro Ziekenhuis sluit zich aan bij landelijk AYA

Alexander Monro Ziekenhuis sluit zich aan bij landelijk AYA

Foto: AYA zorgteam Alexander Monro Ziekenhuis

‘De levensfase van jongvolwassenen met kanker vraagt om specifieke ondersteuning’

BILTHOVEN – Het Alexander Monro Ziekenhuis is vanaf heden aangesloten bij het landelijk AYA Zorgnetwerk. AYA staat voor ‘Adolescents and Young Adults’. AYA-zorg gaat uit van de vraag: ‘Wie ben jij en wat heb je nodig?’ tijdens en ook na kanker. Het in borstkankerzorg gespecialiseerde ziekenhuis Alexander Monro Ziekenhuis voorziet hiermee in de behoefte aan integrale, leeftijdsspecifieke zorg van jongvolwassenen met kanker in de leeftijd van 18 tot en met 39 jaar.

Sissi Grosfeld, verpleegkundig specialist in het Alexander Monro Ziekenhuis: ‘De levensfase waarin jongvolwassenen met kanker zich bevinden vraagt om specifieke ondersteuning en begeleiding in combinatie met de beste medische zorg. In de praktijk verlenen we deze zorg al sinds de start voor veel jonge vrouwen, een grote groep van de patiënten in ons ziekenhuis. De stap naar het AYA Zorgnetwerk helpt bij het formaliseren en borgen van deze zorg. Een team collega’s is nu opgeleid om deze groep jongeren met kanker, optimaal te begeleiden. Hiermee hoopt het Alexander Monro Ziekenhuis deze groep jongvolwassenen te helpen om in hun kracht te staan en te ondersteunen in het behouden van de regie over het eigen leven.’

Mevrouw Oldeman (30): ‘Ik was nog maar net gestopt met het geven van borstvoeding, toen ik een knobbeltje in mijn borst voelde. Het bleek borstkanker te zijn. Ik heb behandelingen nodig maar met drie jonge kinderen bestaat mijn leven niet alleen uit ziek zijn. Met de persoonlijke benadering in het Alexander Monro Ziekenhuis is er aandacht voor alle bijkomende zaken die de ziekte met zich meebrengt in deze levensfase. Ik vind het fijn dat de zorgprofessionals hier rekening mee houden. Het Alexander Monro Ziekenhuis kijkt naar de mens achter de ziekte.’

Over borstkanker
De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. Bij 5 tot 10% is erfelijke aanleg de oorzaak. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd 3.000 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag.

Over het Alexander Monro Ziekenhuis
Het AMZ is hét gespecialiseerde ziekenhuis met landelijke toegang voor het diagnosticeren en behandelen van borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke aanleg, familiair verhoogd risico, second opinions en vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek.

Hoera! Wij bestaan 10 jaar!

Hoera! Wij bestaan 10 jaar!

Het Alexander Monro Ziekenhuis bestaat 10 jaar!

Als landelijk gespecialiseerd ziekenhuis in borstkanker | goedaardige borstaandoeningen | erfelijkheid combineren wij onze unieke visie op patiëntgerichte zorg met hoogwaardige gespecialiseerde medische zorg.

Na 10 jaar delen wij graag een selectie van de mijlpalen met u:

🎀  al 10 jaar uitmuntende medische resultaten geleverd door een top team van bevlogen zorgprofessionals en overige betrokken medewerkers

🎀  toonaangevende expertise in oncoplastische chirurgie/ borstreconstructies

🎀  bewezen expertisecentrum voor (mogelijke) gendragers

🎀 de totstandkoming en steeds verdergaande ontwikkeling en uitbreiding van het integraal zorgplein gericht op aanvullende zorg en het verbeteren en/of behoud van algehele fit- en gezondheid voor / tijdens/ na onze borst(lankerzorg)

🎀 al 10 jaar een plek in de top 10 van ZorgkaartNederland met de hoogste patientwaardering (al 10 jaar gemiddeld een 9.4 of hoger)

🎀 bewezen expertisecentrum voor zowel first- als second opinions

🎀  intensieve verdergaande samenwerking met UMC Utrecht

Hartelijk dank voor uw vertrouwen in ons. Alle vrouwen (en mannen) de beste borst(kanker)zorg bieden – dat blijft ons doel!

Wij houden u gedurende dit lustrumjaar op de hoogte van onze resultaten, komende ontwikkelingen en lustrumactiviteiten. De komende week besteden we in het Alexander Monro Ziekenhuis op verschillende manieren aandacht aan de aftrap van het lustrumjaar.

www.alexandermonro.nl

Een prachtig voorbeeld van focus in de zorg

Een prachtig voorbeeld van focus in de zorg

Minister Kuipers (VWS) bezoekt landelijk Alexander Monro Ziekenhuis voor borstkankerzorg

“Een prachtig voorbeeld van focus in de zorg”

BILTHOVEN – De minister van VWS, Ernst Kuipers, bracht op maandag 3 oktober, in de eerste week van de borstkankermaand, een bezoek aan het in borst(kanker)zorg gespecialiseerde Alexander Monro Ziekenhuis. Naast een verdiepende kennismaking met het Alexander Monro Ziekenhuis werden de resultaten van excellente gespecialiseerde zorg gedeeld en de kracht van focus en volume onderschreven in het belang van de patiënt.

Tijdens het bezoek werd helder uiteengezet en besproken waarom gespecialiseerde zorg en volume het belang van de patiënt zijn, hoe het Alexander Monro Ziekenhuis de visie heeft gerealiseerd, het belang van samenwerken (indien bijdragend voor de patiënt) en werd de toekomstvisie op het zorglandschap toegelicht. Zo werd ook duidelijk dat een hoger volume bijdraagt aan verbetering van kwaliteit en het beheersbaar houden van kosten. Hiertoe moeten nog wel flink wat stappen worden gezet in de volumenorm in Nederland om daar te kunnen komen. Minister Kuipers gaf een duidelijke blijk van herkenning van de inhoud en de onderwerpen. De getoonde resultaten en de visie sluiten aan bij de ambities uit het Integraal Zorgakkoord.

Tijdens een inspiratierondleiding langs het zorgpad in het Alexander Monro Ziekenhuis werd stil gestaan bij alle unieke momenten in de zorg voor patiënten. Van de persoonlijke ontvangst, de polikamers met namen van sterke vrouwen en ronde tafels, de samenhangende multidisciplinaire werkwijze tot de gestroomlijnde procesgang van diagnose tot behandeling. En vooral ook bij het belang van de expertise en persoonlijke aandacht van alle bevlogen medewerkers.

Dankzij de gespecialiseerde werkwijze heeft het Alexander Monro Ziekenhuis kunnen laten zien dat er door focus en specialisatie excellente resultaten worden geleverd door experts die zich volledig toewijden aan de borstkankerzorg. Excellente zorg begint bij de meest zorgvuldige en volledige diagnose. Pas dan is er vanaf de start een optimaal behandelplan en kunnen de juiste behandelingen op elkaar worden afgestemd. Ook laat de patiëntwaardering zien, met al 9 jaar een 9,5 gemiddeld op ZorgkaartNederland, dat expertise in combinatie met de klantreis zeer bepalend en bijdragend zijn voor de totale kwaliteit. Alles moet in harmonie zijn met elkaar: de kwaliteit, de mensen, het gedrag en de omgeving. Verder werd duidelijk dat een gespecialiseerde werkwijze, aandacht voor preventie en de juiste en tijdige inzet van aanvullende zorg kunnen bijdragen aan het betaalbaar houden van de zorg.

Minister Kuipers: ‘Het Alexander Monro Ziekenhuis is een prachtig voorbeeld van hoe we de best mogelijke zorg beschikbaar houden door het aanbrengen van focus in de zorg en door nauwe samenwerking met zorgpartners. Specialisatie leidt ertoe dat patiënten goede zorg krijgen van ervaren artsen en verpleegkundigen, in een omgeving die er helemaal op is gericht om de patiënten en hun naasten zo goed mogelijk te helpen.’

Marjolein de Jong, bestuurder Alexander Monro Ziekenhuis: ‘Naast de mooie resultaten, hebben we ook gesproken over barrières die wij ervaren. Zo hebben we de minister gevraagd om met ons na te denken hoe we patiënten met behulp van de huisarts bewuster kunnen laten kiezen voor de zorg die zij nodig hebben en hen te informeren over de optie van een second opinion. Om de zorg toekomstbestendig te maken en de juiste zorg op de juiste plek te krijgen, moeten nog veel stappen worden gezet. Dit vraagt van alle partijen de nodige inzet en keuzes in het belang van de patiënt. We gaan hierover verder in gesprek met elkaar.’

Over borstkanker
De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. Ook krijgen ieder jaar ruim 100 mannen de diagnose. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd ruim 3.000 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag.  

Over het Alexander Monro Ziekenhuis
Het AMZ is hét landelijke en voor iedereen toegankelijke gespecialiseerde ziekenhuis voor het diagnosticeren en behandelen van borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke aanleg, familiair verhoogd risico, second opinions en vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek.

Een goede klantreis

Een goede klantreis

Een goede klantreis

“Alles wat een klant meemaakt in harmonie met elkaar”

“Zo goed voor je klanten zorgen, dat ze zich gezien en gehoord voeren vanaf het moment dat ze contact opnemen, totdat ze weer weggaan.” Dat is hoe Marjolein de Jong een klantreis beschrijft. “Belangrijk is dat iemand zich nooit teveel voelt. Dat hij of zij er mag zijn en dat je als organisatie respect hebt voor alle soorten wensen en mensen.” De Jong, voormalig oncologisch chirurg, is bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven. Ze is belast met de portefeuilles zorg, kwaliteit, veiligheid, marketing & communicatie en externe relaties van het in borstkankerzorg gespecialiseerde ziekenhuis. 

Dit artikel is integraal geplaatst op Vakblad C (zie hier)

De Jong had als chirurg diverse ideeën over hoe je borstkankerzorg naar een hoger niveau zou kunnen tillen en gespecialiseerde zorg verder zou kunnen ontwikkelen. Na de oprichting van Breast Care Nederland vervolgt ze haar missie in het Alexander Monro Ziekenhuis, waar de klantreis tot in detail uitgedacht en uitgevoerd is.

Durven kiezen

De Jong gelooft erin dat een bevlogen en betrokken team, dat zich binnen één instelling specialiseert in één aandoening, ervoor zorgt dat je heel goed wordt. Het liefst rolt De Jong deze manier van (borstkanker)zorg uit op meer plekken in Nederland. “Gespecialiseerde zorg geeft veel vertrouwen en betere diagnoses. Iedereen in dit ziekenhuis is uiterst bekwaam op het gebied van borstkanker. Daarnaast dragen gastvrijheid en klantbeleving bij aan de kwaliteit van leven in een moeilijke periode.”

Kritieke momenten

Kleine gebaren hebben vaak een enorme betekenis, maken een groot verschil, vindt De Jong. “Zoek naar het kritieke moment waar je zeker indruk wilt maken op je klant, waar je wilt laten zien dat je meedenkt. Dat hoeft niet duur en ingewikkeld te zijn.” Een van de eerste dingen waar een patiënt met borstkanker mee te maken krijgt is het maken van een foto. Een spannend moment, waarbij je je moet uitkleden en dan naar de fotokamer loopt. “Alle vrouwen krijgen van ons een roze omslagdoek, die op dat zeer kwetsbare moment een beetje ondersteuning geeft en privacy biedt.”

Klantreis start bij eerste contact

De klantreis van het Alexander Monro Ziekenhuis begint al bij binnenkomst. Er is geen balie waar je eerst je geboortedatum noemt, maar een vriendelijke medewerker achter een ronde tafel die weet wie je bent. “Die ronde tafels vind je in het hele ziekenhuis. Ze helpen om naast de patiënt te zitten en ruimte te bieden aan dierbaren. Maar vooral om een gesprek met de patiënt te voeren, echt te luisteren en de juiste aandacht te geven. Je komt hier niet voor je plezier. Onze medewerkers voelen perfect aan hoe iemand zich voelt bij binnenkomst. De ontvangst is vriendelijk, behulpzaam en vol begrip. Patiënten kunnen bang, zenuwachtig of zelfs boos zijn. De dokter haalt zijn patiënt daarom zelf op uit de wachtruimte, noemt haar bij naam en maakt het persoonlijk, met respect voor de privacy.” De Jong benoemt dat iedere medewerker oog heeft voor de wensen van de klant: “Soms bestaan er keuzes voor een behandeltraject. We leggen geen behandeling op, maar beslissen samen met de patiënt wat het beste is en wat het beste bij de patiënt past. Ook als een patiënt echt wil afwijken van het medische advies laten we iemand niet zo maar vallen, maar doen de collega’s er alles aan om met de patiënt zo goed mogelijk tot de beste route te komen.” Die behandeling wordt uitgevoerd door multidisciplinaire teams: samenhangende teams die volcontinu samenwerken, de hele dag met elkaar in contact staan en op de hoogte zijn van elkaars wensen en die van de patiënt. “De teambekwaamheid is heel hoog, patiënten merken en waarderen dat. Dat zien we bijvoorbeeld terug in de hoge cijfers die we van patiënten ontvangen via verschillende toets- en meetmomenten.”

Oog voor omgeving

De Jong vervolgt: “Ook de omgeving doet ertoe. Het hele ziekenhuis heeft een warme uitstraling. Geen kale linoleumvloeren, maar een vloer met een warme uitstraling van hout. Geen steriele banken in de wachtkamer, maar een warme, kleurrijke ruimte waar je zelf kunt kiezen hoe je wacht: staand, zittend op een stoel of stoffen bank. De polikamers hebben geen nummers, maar namen van sterke vrouwen met daarbij behorende afbeeldingen. Dat geeft hen kracht.” Veel patiënten krijgen chemotherapie. Een lange behandeling, en een belangrijke plek in de klantreis van het Alexander Monro Ziekenhuis, vertelt De Jong: “We betrekken de patiënt en haar dierbaren in het traject. De ruimte is wederom warm en kleurrijk ingericht, met een goede stoel voor de patiënt en voor haar dierbare. Wanneer een patiënt na een operatie blijft overnachten is er ook een bed voor de dierbare. Voor directe steun, hulp bij bepaalde vragen en door de nabijheid kan de dierbare goed volgen hoe het is gegaan en welke verzorging er thuis eventueel nog nodig is.”

Input van de klanten zelf

De hele klantreis is van begin tot eind uitgedacht en doorgevoerd. “We kijken continu naar hoe we met elkaar zo klantgericht mogelijk kunnen zijn in alle stappen die een patiënt in dit ziekenhuis doorloopt. Tijdens het ontstaan van het ziekenhuis zijn er ruim honderd patiënten, klanten, betrokken om te komen tot de juiste keuzes. Zij vertelden wat voor hen belangrijk was, waar we het verschil konden maken. Maar ook de wensen en behoeften van de professionals die hier in het ziekenhuis werken zijn en worden meegenomen voor een zo goed mogelijke patiëntenzorg. De kracht van een goede klantreis is dat alles wat de klant meemaakt met elkaar in harmonie is. De eerste en laatste minuten zijn daarin het meest kritiek. Zorg dat er niet één ding excellent is en dat je een paar minuten later een onvoldoende scoort. Hoewel de facilitaire randvoorwaarden goed moeten zijn, gaat het om het gedrag van medewerkers dat in harmonie is met de omgeving.”

Medewerkers van het ziekenhuis krijgen continu feedback van patiënten, dierbaren en collega’s. De Jong: “We evalueren en sturen bij. Het mooiste is als we – door de ogen van de klant kijkend – proactief verbeteren. Tegelijkertijd reageren we ook achteraf op feedback, niet alles is te voorzien. En eerlijk is eerlijk: niet alles kan, maar dat leggen we dan op een eerlijke en empathische manier uit.” Veel negatieve feedback komt er overigens niet, het ziekenhuis heeft een hoge patiëntenwaardering op ZorgKaart Nederland. Klanten noemen het ziekenhuis een ‘warm bad’, zijn vol lof over de zorg, voelen zich echt gehoord door de vriendelijke en betrokken medewerkers en geven aan dat de omgeving de spanning verzacht. “Die recensies bevestigen dat onze klantreis goed is voor de patiënten. Waardering is voor onze medewerkers ook een motivatie om deze aanpak voort te zetten. Tegelijkertijd zijn de verwachtingen daarmee heel hoog.”

“Niet alles kan, maar dat leggen we dan op een eerlijke en empathische manier uit”

Toch staat De Jong daar niet lang bij stil. “De mensen zijn de succesfactor van de klantreis van het ziekenhuis”, zegt ze. “Gedrag bepaalt voor een groot deel het succes. Durf ook bij je eigen klantreis kritisch te zijn, lef te tonen en dingen anders te doen. Kijk daarbij niet alleen naar de mening van anderen, wees ook kritisch naar jezelf en je omgeving.” Wie zijn eigen klantreis succesvol wil doorvoeren neemt volgens De Jong afscheid van zoveel mogelijk concessies. “Begin met dromen, kijk hoe je die kunt waarmaken en ga dan aan de slag vanuit de gedachte hoe het wél kan. Genius is the idea, impact comes from action.”

Revolutionaire borstreconstructie

Revolutionaire borstreconstructie

Lichaamseigen weefsel voor natuurlijk gevoel

Een volledige borstreconstructie met lichaamseigen weefsel: deze revolutionaire operatietechniek wordt binnenkort hopelijk toegevoegd aan het palet aan mogelijkheden na een amputatie. Ilona (57) is dolgelukkig met haar ’bijna-echte borst’.

Dit artikel is integraal geplaatst op Telegraaf (zie hier)

’In 2016, het jaar dat ik 50 werd, kreeg ik mijn eerste uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker”, vertelt Ilona. „Het bleek meteen niet goed. Voordat ik het wist, zat ik in het traject van chemokuren en een borstamputatie.” „Voor mij was het meteen duidelijk dat ik na de operatie een reconstructie wilde. De plastisch chirurg nam de opties met me door. Ik kon kiezen voor een DIEP-lap waarbij huid en vetcellen uit de buik worden gebruikt, maar dat was een vrij zware operatie. Daarom koos ik uiteindelijk voor een siliconenimplantaat.”

Aanvankelijk was Ilona blij met het resultaat. „Het zag er fantastisch uit, maar het voelde hard en koud. Met de jaren werd ik er steeds minder blij mee. Toen ik naar mijn plastisch chirurg terugging, vertelde zij me over de Breast-studie: een wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van een reconstructie van een hele borst met behulp van lipofilling. Ik heb geen moment getwijfeld. Ik wilde af van die ’bal’ in mijn borst.”

Ilona kwam bij het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) terecht, een ziekenhuis gespecialiseerd in borst(kanker)zorg en borstreconstructies. Nadat ze geschikt werd bevonden om aan de trial mee te doen, kon ze in april vorig jaar met de behandeling starten. Eerst werden de protheses verwijderd. Vervolgens volgde de eerste vulling met vetcellen die uit haar buik, benen en heupen werden weggezogen. „De eerste weken voelde alles wat beurs”, vertelt Ilona. „Om de pijn en zwelling tegen
te gaan, moest ik een drukpak dragen. Maar eerlijk gezegd viel het ongemak me reuze mee.”

Een nadeel van de lipofillingmethode is dat er meerdere behandelingen nodig zijn. Tussen de behandelingen door zit steeds ongeveer twee maanden. Ilona heeft inmiddels vier vullingen gehad. „In september heb ik een afspraak met mijn chirurg en gaan we kijken welke finishing touch er nog nodig is, maar daarna is het helemaal af. Je moet een beetje geduld hebben, maar dat vond ik het helemaal waard. Het voelt warm en beweegt mee met mijn lichaam. Het voelt alsof ik eindelijk weer twee borsten heb die van mezelf zijn!”

Bijna zes jaar na de diagnose is Ilona blij dat zij deze moeilijke periode kan afsluiten. Implantaten worden doorgaans na een aantal jaar weer vervangen; haar nieuwe borst gaat een leven lang mee. „Natuurlijk blijft de jaarlijkse controle spannend, ik ben me ervan bewust dat de kanker altijd kan terugkomen.” „Maar ik leef niet met angst en geniet juist van het leven. Ik ben dankbaar dat de ontwikkelingen binnen de borstkankerzorg zo snel gaan. Vijf jaar geleden was het nog niet mogelijk
om een hele borst met lichaamseigen weefsel via lipofilling te maken en kijk nu!”

Ilona hoopt dat deze optie binnenkort beschikbaar komt voor alle vrouwen die borstkanker hebben gehad en die over een reconstructie nadenken. „Dat gun ik iedereen. Hoewel het nooit meer hetzelfde wordt als de borst die je van Moeder Natuur hebt gekregen, komt dit behoorlijk in de richting.” Een volledige borstreconstructie met lichaamseigen weefsel: deze revolutionaire operatietechniek wordt binnenkort hopelijk toegevoegd aan het palet aan mogelijkheden na een amputatie. Ilona (57) is dolgelukkig met haar ’bijna-echte borst’.

Extra keuzemogelijkheid

De eerste resultaten van de nationale Breast Trial, gecoördineerd vanuit het Maastricht UMC, zijn veelbelovend. In verschillende Nederlandse ziekenhuizen kregen patiënten een reconstructie met behulp van lipofilling. Het Alexander Monro Ziekenhuis kreeg hiertoe zelfs bezoek van Dr. Khouri,
wereldwijd dé expert op het gebied van deze techniek.

Marjolein de Jong, bestuurder van het AMZ: „De vraag naar reconstructies met lichaamseigen weefsel neemt toe. Daarom is het ongekend belangrijk dat deze optie voor volledige reconstructie met de lipofillingtechniek beschikbaar komt naast de bestaande opties met lichaamseigen weefsel.” Zij benadrukt dat ze niet verwacht dat lipofilling bestaande methodes zal vervangen. „Het is ook niet voor iedereen de beste oplossing. Implantaten zullen altijd een relevante plek blijven houden. Wereldwijd zijn er heel goede en veilige borstprothesen. Sommige vrouwen geven hier niet de voorkeur aan of ervaren naderhand toch klachten. Veel vrouwen stellen dat een borstreconstructie bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Die wens willen we respecteren door de keuzemogelijkheden zo breed mogelijk te maken.”

Graag nodigen we u uit voor deelname aan het nieuwe groepsprogramma Leer Leven & Zo Na Borstkanker

Graag nodigen we u uit voor deelname aan het nieuwe groepsprogramma Leer Leven & Zo Na Borstkanker

09Groepsprogramma Leer Leven & Zo Na Borstkanker

Een nieuw aanbod binnen het Integraal Zorgplein AMZ

Graag nodigen we u uit voor deelname aan het nieuwe groepsprogramma Leer Leven & Zo Na Borstkanker. Dit programma is een samenwerking tussen Leven & Zo en het Integraal Zorgplein van het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) te Bilthoven. Het programma is toegankelijk voor patiënten die in het AMZ voor borstkanker behandeld zijn en biedt op een laagdrempelige manier ondersteuning in begeleiding op de weg van overleven naar voluit leven na borstkanker. Doelen zijn het verbeteren van het welbevinden, het kunnen omgaan met uitdagingen en het weer kunnen genieten van het leven. Na de behandeling van borstkanker stopt de rollercoaster en wil iedereen vaak weer spoedig terug naar het ‘oude normaal’. Vaak gaat dit niet zonder slag of stoot. Angst of onzekerheid kunnen bijvoorbeeld opspelen, evenals vragen als ‘wat vind ik belangrijk in het leven?’ of ‘hoe wil ik eigenlijk leven?’. Voor ondersteuning in deze fase is het programma Leer leven & Zo Na Borstkanker ontwikkeld.

Het programma

Het programma bestaat uit 3 groepsbijeenkomsten en 6 individuele online lessen in een tijdsbestek van ongeveer 2 tot 3 maanden. U ontvangt een digitaal werkboek en er worden mogelijkheden geboden voor onderling lotgenotencontact. De groepsbijeenkomsten vinden plaats in het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven (of online bij eventuele maatregelen in het kader van COVID-19).Individuele medische vraagstukken vallen binnen de contacten met de eigen behandelaars en worden niet behandeld tijdens het programma.

De online modules kennen de volgende thema’s:

 • Les 1 Controle of regie?
 • Les 2 Angst
 • Les 3 Gedachten
 • Les 4 Vermoeidheid en andere fysieke ongemakken
 • Les 5 Zelfbeeld en intimiteit
 • Les 6 Verlangens en dromen

Het team

 • Martha Rijkmans – ervaringsdeskundige & coach – eigenaar Leven & Zo
 • Sissi Grosfeld – verpleegkundig specialist & leefstijlcoach
 • Sophia van den Boogerd – internist-oncoloog & pulsar/leefstijlcoach

Data

 • 1e Groepsbijeenkomst: Donderdag 22.09.2022 van 14.30 tot 16.30 uur.
 • 2e Groepsbijeenkomst: Donderdag 20.10.2022 van 14.30 tot 16.30 uur.
 • 3e Groepsbijeenkomst: Donderdag 24.11.2022 van 14.30 tot 16.30 uur.

Kosten & Inschrijving

De eigen bijdrage voor het programma is € 149. Voor deelname in 2022 kunnen we het programma voor een kennismakingstarief van € 125 aanbieden Het programma wordt niet vergoed via de zorgverzekeraar. Na inschrijving ontvangt u een factuur. Na betaling is uw inschrijving definitief. De maximale groepsgrootte is 14. Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Zeker zijn van een plek? Schrijf dan nu snel in door een e-mail te sturen naar integraal@alexandermonro.nl onder vermelding van ‘Inschrijving Groepsprogramma’. U hoort dan spoedig verder van ons.

U bent van harte welkom!

   

Dr. Khouri uit de VS opereert mee met nieuwe optie voor reconstructie in Alexander Monro Ziekenhuis

Dr. Khouri uit de VS opereert mee met nieuwe optie voor reconstructie in Alexander Monro Ziekenhuis

Vooruitstrevende nationale studie volledige borstreconstructie met lichaamseigen weefsel met lipofilling in Alexander Monro Ziekenhuis biedt een unieke extra optie voor reconstructie

BILTHOVEN – Plastisch chirurgen in het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ), het gespecialiseerde ziekenhuis in borst(kanker)zorg in Nederland, opereren in aanwezigheid van Dr. Khouri, de wereldwijde expert op het gebied van de borstreconstructie met lipofilling, patiënten die deelnemen aan de nationale ‘Breast-II’, het vervolg van de eerdere ‘Breast Trial’. Dit nationale, wetenschappelijke onderzoek biedt iedere deelnemende patiënt een compleet nieuwe ontwikkeling waarbij een volledige borstreconstructie plaatsvindt met lichaamseigen weefsel met de ‘lipofillingtechniek’. Dit is een techniek waarbij lichaamseigen vetcellen elders worden weggehaald en worden gebruikt voor de reconstructie. Patiënten uit heel Nederland die deelnemen aan de studie hebben eerder een borstverwijdering door borstkanker ondergaan.

De eerste resultaten van de nationale ‘Breast Trial’, gecoördineerd vanuit het Maastricht UMC en waaraan het AMZ ook deelnam, zijn positief. Daarbij is er een toenemende vraag naar reconstructie met eigen weefsel. Deze nieuwe ontwikkeling biedt voor veel vrouwen, na een eerdere borstverwijdering door borstkanker, een uitgelezen oplossing.

Patrick Ferdinandus, plastisch chirurg in het Alexander Monro Ziekenhuis: ‘Dit is een vooruitstrevend onderzoek waarbij we een nieuwe techniek inzetten waarnaar veel vraag is. Alle patiënten met een borstverwijdering door borstkanker konden met een verwijzing terecht voor deelname. Inmiddels heeft de studie voldoende deelnemers geïncludeerd en zijn we bezig met de operaties. Het is een eer dat we expert Dr. Khouri aan de operatietafel mogen ontvangen vandaag in het Alexander Monro Ziekenhuis.’

Marjolein de Jong, bestuurder AMZ: ‘Veel borstkankerpatiënten geven aan dat een borstreconstructie bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. Het Alexander Monro Ziekenhuis heeft uitgebreide expertise op het gebied van reconstructies.’

Foto’s: Alexander Monro Ziekenhuis

Over borstkanker
De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. Ook krijgen ieder jaar ruim 100 mannen de diagnose. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd ruim 3.000 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag.

Over het Alexander Monro Ziekenhuis
Het AMZ is hét gespecialiseerde ziekenhuis voor het diagnosticeren en behandelen van borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke aanleg, familiair verhoogd risico, second opinions en vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek.

 

 

Ambassadeurs Justin de Wit en Esther Vergeer openen eerste rijdende kinderkamer in Alexander Monro Ziekenhuis

Ambassadeurs Justin de Wit en Esther Vergeer openen eerste rijdende kinderkamer in Alexander Monro Ziekenhuis

Ambassadeurs Justin de Wit en Esther Vergeer openen eerste rijdende kinderkamer in Alexander Monro ZiekenhuisKind vlakbij de moeder tijdens borstkankerbehandeling en toch even uit de ziekenhuissfeer

​BILTHOVEN – De eerste rijdende kinderkamer in het Alexander Monro Ziekenhuis werd vandaag geopend door de nu 14-jarige Breast Care Foundation (BCF) kids ambassadeur Justin de Wit, samen met Esther Vergeer. Met deze mobiele kinderkamer kan een kind met de moeder meerijden tijdens de (soms lange) borstkankerbehandelingen zodat het in de nabijheid van de moeder kan spelen. Na de openingshandeling werd de rijdende kamer enthousiast in gebruik genomen door de aanwezige kinderen. Een extra verrassing werd verzorgd door Freek Vonk die een grote doos met knuffels, boeken, tijdschriften en leuke gadgets aan Justin overhandigde voor de inrichting van de rijdende kinderkamer.

Justin, mede oprichter van BCF kids: ‘Dit is zo gaaf! Kinderen kunnen nu tijdens iedere stap in het proces dichtbij hun moeder blijven in een eigen kamer met speelgoed. Ze zijn even uit de ziekenhuissfeer en voelen zich meer op hun gemak. Dat is voor de moeder ook fijn’, aldus Justin. Zijn moeder Jonita de Wit staat, na de afronding van haar behandelingen, nog onder controle in het Alexander Monro Ziekenhuis: ‘Ik nam Justin graag mee, wilde hem erbij betrekken, net als ieder lid van ons gezin. Justin wilde dat zelf ook graag. Vanaf begin af aan was hij enorm betrokken. Hij wilde alles weten, hield spreekbeurten over borstkanker, verkocht cakejes en verkoopt tegenwoordig ook sieraden en verzorgt optredens voor BCF en het Alexander Monro Ziekenhuis. Dat hij op deze manier meedenkt en dat daar dan zulke mooie dingen uit voortkomen vind ik prachtig. Ik ben heel trots op hem.’

Tijdens de behandelingen van zijn moeder in het in borstkanker gespecialiseerde ziekenhuis gaf Justin aan dat hij het soms ‘best saai en soms juist heftig’ vond voor kinderen in een ziekenhuis in een gesprek met bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis en oprichter BCF Marjolein de Jong. ‘We zien helaas steeds meer jonge patiënten in het Alexander Monro Ziekenhuis, vaak ook met kinderen. We denken graag mee met de patiënt en de familie zodat we het verblijf, voor zover mogelijk, zo prettig mogelijk kunnen laten verlopen. Zo hebben we met elkaar de rijdende kinderkamer ontworpen die gemaakt is door een hele goede timmerman, Jan Bouwman, met support van donateurs’, aldus De Jong.

Esther Vergeer, patiënt in het Alexander Monro Ziekenhuis en ambassadeur van BCF: ‘Het is zo mooi dat kinderen op deze manier dicht bij hun moeder kunnen blijven tijdens de verschillende behandelingen en toch heerlijk kunnen spelen in hun eigen ‘wereld’. Je wilt je kinderen betrekken en neemt ze zeker wel eens mee tijdens de behandelingen. Dan doet het je als moeder goed om te zien dat zij die, soms lange, uren goed doorkomen en zich een beetje vermaken. Mijn dochter Jinte (2) is al fan van het rijdende huisje.’

Over borstkanker

De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. Ook krijgen ieder jaar ruim 100 mannen de diagnose. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd ruim 3.000 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag.

 


Foto: Daphne Reimerink, Alexander Monro Ziekenhuis (afdeling Chemotherapie)


Foto: Daphne Reimerink, Alexander Monro Ziekenhuis (Esther Vergeer met dochter Jinte in de Ontvangsthal)


Foto: Daphne Reimerink, Alexander Monro Ziekenhuis (maker van de rijdende speelkamer Jan Bouwman, Internist oncoloog in het Alexander Monro Ziekenhuis Daan ten Bokkel Huinink en bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis Marjolein de Jong)


Foto: Daphne Reimerink, Alexander Monro Ziekenhuis (Ontvangsthal)


Foto’s: Daphne Reimerink, Alexander Monro Ziekenhuis (links Marjolein de Jong, bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis, met Justin de Wit en rechts Justin de Wit en zijn moeder Jonita de Wit)


Foto: Marjolein de Jong, Alexander Monro Ziekenhuis (Rosemijn Reimerink en Justin de Wit in de rijdende speelkamer op de afdeling Chemotherapie)

Breast Care Foundation haalt met benefietdiner recordbedrag van ruim 1,1 miljoen euro op voor borstkanker

Breast Care Foundation haalt met benefietdiner recordbedrag van ruim 1,1 miljoen euro op voor borstkanker

Tijdens een exclusief diner, bereid door 7 sterren chefs, zorgden een spectaculaire veiling en diverse optredens van onder andere Paul de Leeuw, Nikkie de Jager en Do voor een opbrengst van ruim boven een miljoen voor de stichting Breast Care Foundation (BCF). Het bedrag komt ten goede aan diverse onderzoeken en projecten op het gebied van borstkanker, innovatie en zorg.

BILTHOVEN – De BCF benefietavond in studio 21, onder leiding van Ivo Niehe, Floortje Dessing en Yvon Jaspers, bracht in totaal € 1.100.855 op. Oprichter BCF en directeur van het in borstkanker gespecialiseerde Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) Marjolein de Jong: ‘Het is zo mooi dat we deze Benefietavond nu weer konden organiseren na een lange periode waarin dat niet mogelijk was. Het bedrag is een record waar we ontzettend trots op en blij mee zijn. Hiermee kunnen we zoveel mooie onderzoeken en projecten ondersteunen voor borstkankerpatiënten.’

De ruim 700 gasten werden tijdens de diverse culinaire hoogstandjes getrakteerd op optredens van onder meer Paul de Leeuw, Nikkie de Jager, Candy Dulfer, Karin Bloemen, Do, Ellen ten Damme, Patricia van Haastrecht, Jasper Taconis, David Dam, Dennis van Aarssen, Lavinia Meijer en DJ Michael Mendoza. De 14-jarige Justin de Wit, jongste ambassadeur van BCF en BCF Kids, deed de harten smelten met een goochelact, zijn mooie woorden en bijzondere inzet voor de foundation. Ook dit keer kwam Justin niet met lege handen en verraste hij De Jong met een donatie van € 855, dat hij zelf bij elkaar spaarde met diverse acties en eigengemaakte sleutelhangers en sieraden.

Speciale aandacht was er voor de campagne KEN JE BORSTEN van BCF in samenwerking met het Alexander Monro Ziekenhuis. In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker. Ook krijgen jaarlijks ruim 100 mannen de diagnose. Ieder jaar overlijden meer dan 3.000 mensen aan deze ziekte. Hoe eerder borstkanker wordt ontdekt, hoe groter de kans op overleven. Toch bleek vorig jaar uit onderzoek van het AMZ en BCF dat verreweg de meeste vrouwen (ruim 84%) de 12 meest voorkomende symptomen van borstkanker niet kent en dat ruim 1 op de 5 vrouwen haar borsten überhaupt niet checkt. ‘Hier is nog enorme winst te behalen. Hoe vroeger je erbij bent, hoe beter je kansen. Natuurlijk hoef je je niet direct zorgen te maken dat iedere verandering borstkanker is maar blijft alert, KEN JE BORSTEN en trek op tijd aan de bel bij je huisarts als je twijfelt of iets ziet of voelt’, aldus De Jong. Diverse ambassadeurs van de campagne waren aanwezig tijdens de Benefietavond waaronder Tom Coronel, Jorgen Raymann, Yvon Jaspers en Edwin Alofs.

Bijzonder was ook het moment dat een aantal patiënten, waaronder ook een man, hun ziektebeloop en second opinion ervaringen deelden met het publiek. ‘Dit maakt zo tastbaar waarvoor we hier met elkaar zo hard knokken’, aldus De Jong. Dat benadrukte veilingmeester Laurien Schroeder-Hessels ook tijdens de veiling waarbij een aantal unieke stukken werden geveild. Van een meet & greet met Nikkie de Jager tot luxe vakanties en van F1 tickets tot bijzondere kunstwerken en huisconcerten van Do en Paul de Leeuw. Dit alles onder het genot van het speciaal voor deze avond bereide exclusieve diner, onder leiding van Janny van der Heijden, door sterrenchefs: Erik van Loo (Parkheuvel), Edwin Vinke (De Kromme Watergang), Yuri Wiesen (Wiesen), Jarno Eggen (De Groene Lantaarn), Richard van Oostenbrugge & Thomas Groot (Restaurant 212), Menno Post (Olivijn).

Breast Care Foundation

BCF wil de borstkankerzorg in Nederland naar een hoger niveau brengen. De foundation stimuleert met haar doelstellingen de ontwikkeling om borstkankerzorg onder te brengen in gespecialiseerde centra om de ziekte beter te kunnen (vroeg)diagnosticeren, behandelen en van passende nazorg te voorzien. Het eerste voorbeeld hiervan is het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven, het eerste gespecialiseerde ziekenhuis in borst(kanker)zorg.

BCF zet zich in voor de volgende vier thema’s:

 • Voorlichting en bewustwording bij alle vrouwen en mannen in Nederland ten behoeve van vroegdetectie
 • Kwaliteit van zorg én leven door alle benodigde (na)zorg te integreren in een ‘healing environment’ in een gespecialiseerd expertisecentrum
 • Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek
 • Uitwisseling van kennis en (digitale) ontwikkeling van kennis en data.
Vandaag is het #Wereldkankerdag: Kanker raakt iedereen, u dus ook.

Vandaag is het #Wereldkankerdag: Kanker raakt iedereen, u dus ook.

Wereldwijd wordt stilgestaan bij de impact van kanker.

Borstkanker kan een enorme impact hebben op u, uw familie, uw werk en uw dagelijks leven. Bijna 1 miljoen mensen leven met de gevolgen van kanker in Nederland. Toch ontbreekt het patiënten in Nederland aan voldoende en concrete (voor-) /(na)zorg en aandacht voor leefstijl, welzijn, preventie en vroegdetectie. In het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) ervaren we dagelijks bij onze patiënten dat er veel behoefte is aan aanvullende zorg voor, tijdens én na de diagnose- en behandeltrajecten. Borstkankerzorg kan niet wachten. De impact van kanker ook niet.

Het AMZ beschikt over een Integraal Zorgplein met diverse aanvullende mogelijkheden voor de patiënten. Het Integraal Zorgteam draagt zorg voor een goede afstemming tussen de patiëntbehoefte, de wetenschappelijke inzichten en de invulling daarvan binnen het Integraal Zorgplein AMZ of daarbuiten.

Vandaag lanceren we met trots een speciale ‘menukaart’ van het Integraal Zorgplein AMZ: hier vindt u de mogelijkheden aan aanvullende zorg die het Alexander Monro Ziekenhuis biedt.

De menukaart kunt u hier inzien.

#Wereldkankerdag
#Borstkanker
#IntegraleZorg
#IntegraleZorgpleinAMZ
#Wachtnietmeteenklacht
#AlexanderMonroZiekenhuis

Alexander Monro Ziekenhuis sluit zich aan bij landelijk AYA

Alexander Monro Ziekenhuis sluit zich aan bij landelijk AYA

Foto: AYA zorgteam Alexander Monro Ziekenhuis

‘De levensfase van jongvolwassenen met kanker vraagt om specifieke ondersteuning’

BILTHOVEN – Het Alexander Monro Ziekenhuis is vanaf heden aangesloten bij het landelijk AYA Zorgnetwerk. AYA staat voor ‘Adolescents and Young Adults’. AYA-zorg gaat uit van de vraag: ‘Wie ben jij en wat heb je nodig?’ tijdens en ook na kanker. Het in borstkankerzorg gespecialiseerde ziekenhuis Alexander Monro Ziekenhuis voorziet hiermee in de behoefte aan integrale, leeftijdsspecifieke zorg van jongvolwassenen met kanker in de leeftijd van 18 tot en met 39 jaar.

Sissi Grosfeld, verpleegkundig specialist in het Alexander Monro Ziekenhuis: ‘De levensfase waarin jongvolwassenen met kanker zich bevinden vraagt om specifieke ondersteuning en begeleiding in combinatie met de beste medische zorg. In de praktijk verlenen we deze zorg al sinds de start voor veel jonge vrouwen, een grote groep van de patiënten in ons ziekenhuis. De stap naar het AYA Zorgnetwerk helpt bij het formaliseren en borgen van deze zorg. Een team collega’s is nu opgeleid om deze groep jongeren met kanker, optimaal te begeleiden. Hiermee hoopt het Alexander Monro Ziekenhuis deze groep jongvolwassenen te helpen om in hun kracht te staan en te ondersteunen in het behouden van de regie over het eigen leven.’

Mevrouw Oldeman (30): ‘Ik was nog maar net gestopt met het geven van borstvoeding, toen ik een knobbeltje in mijn borst voelde. Het bleek borstkanker te zijn. Ik heb behandelingen nodig maar met drie jonge kinderen bestaat mijn leven niet alleen uit ziek zijn. Met de persoonlijke benadering in het Alexander Monro Ziekenhuis is er aandacht voor alle bijkomende zaken die de ziekte met zich meebrengt in deze levensfase. Ik vind het fijn dat de zorgprofessionals hier rekening mee houden. Het Alexander Monro Ziekenhuis kijkt naar de mens achter de ziekte.’

Over borstkanker
De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. Bij 5 tot 10% is erfelijke aanleg de oorzaak. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd 3.000 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag.

Over het Alexander Monro Ziekenhuis
Het AMZ is hét gespecialiseerde ziekenhuis met landelijke toegang voor het diagnosticeren en behandelen van borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke aanleg, familiair verhoogd risico, second opinions en vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek.

Hoera! Wij bestaan 10 jaar!

Hoera! Wij bestaan 10 jaar!

Het Alexander Monro Ziekenhuis bestaat 10 jaar!

Als landelijk gespecialiseerd ziekenhuis in borstkanker | goedaardige borstaandoeningen | erfelijkheid combineren wij onze unieke visie op patiëntgerichte zorg met hoogwaardige gespecialiseerde medische zorg.

Na 10 jaar delen wij graag een selectie van de mijlpalen met u:

🎀  al 10 jaar uitmuntende medische resultaten geleverd door een top team van bevlogen zorgprofessionals en overige betrokken medewerkers

🎀  toonaangevende expertise in oncoplastische chirurgie/ borstreconstructies

🎀  bewezen expertisecentrum voor (mogelijke) gendragers

🎀 de totstandkoming en steeds verdergaande ontwikkeling en uitbreiding van het integraal zorgplein gericht op aanvullende zorg en het verbeteren en/of behoud van algehele fit- en gezondheid voor / tijdens/ na onze borst(lankerzorg)

🎀 al 10 jaar een plek in de top 10 van ZorgkaartNederland met de hoogste patientwaardering (al 10 jaar gemiddeld een 9.4 of hoger)

🎀 bewezen expertisecentrum voor zowel first- als second opinions

🎀  intensieve verdergaande samenwerking met UMC Utrecht

Hartelijk dank voor uw vertrouwen in ons. Alle vrouwen (en mannen) de beste borst(kanker)zorg bieden – dat blijft ons doel!

Wij houden u gedurende dit lustrumjaar op de hoogte van onze resultaten, komende ontwikkelingen en lustrumactiviteiten. De komende week besteden we in het Alexander Monro Ziekenhuis op verschillende manieren aandacht aan de aftrap van het lustrumjaar.

www.alexandermonro.nl

Een prachtig voorbeeld van focus in de zorg

Een prachtig voorbeeld van focus in de zorg

Minister Kuipers (VWS) bezoekt landelijk Alexander Monro Ziekenhuis voor borstkankerzorg

“Een prachtig voorbeeld van focus in de zorg”

BILTHOVEN – De minister van VWS, Ernst Kuipers, bracht op maandag 3 oktober, in de eerste week van de borstkankermaand, een bezoek aan het in borst(kanker)zorg gespecialiseerde Alexander Monro Ziekenhuis. Naast een verdiepende kennismaking met het Alexander Monro Ziekenhuis werden de resultaten van excellente gespecialiseerde zorg gedeeld en de kracht van focus en volume onderschreven in het belang van de patiënt.

Tijdens het bezoek werd helder uiteengezet en besproken waarom gespecialiseerde zorg en volume het belang van de patiënt zijn, hoe het Alexander Monro Ziekenhuis de visie heeft gerealiseerd, het belang van samenwerken (indien bijdragend voor de patiënt) en werd de toekomstvisie op het zorglandschap toegelicht. Zo werd ook duidelijk dat een hoger volume bijdraagt aan verbetering van kwaliteit en het beheersbaar houden van kosten. Hiertoe moeten nog wel flink wat stappen worden gezet in de volumenorm in Nederland om daar te kunnen komen. Minister Kuipers gaf een duidelijke blijk van herkenning van de inhoud en de onderwerpen. De getoonde resultaten en de visie sluiten aan bij de ambities uit het Integraal Zorgakkoord.

Tijdens een inspiratierondleiding langs het zorgpad in het Alexander Monro Ziekenhuis werd stil gestaan bij alle unieke momenten in de zorg voor patiënten. Van de persoonlijke ontvangst, de polikamers met namen van sterke vrouwen en ronde tafels, de samenhangende multidisciplinaire werkwijze tot de gestroomlijnde procesgang van diagnose tot behandeling. En vooral ook bij het belang van de expertise en persoonlijke aandacht van alle bevlogen medewerkers.

Dankzij de gespecialiseerde werkwijze heeft het Alexander Monro Ziekenhuis kunnen laten zien dat er door focus en specialisatie excellente resultaten worden geleverd door experts die zich volledig toewijden aan de borstkankerzorg. Excellente zorg begint bij de meest zorgvuldige en volledige diagnose. Pas dan is er vanaf de start een optimaal behandelplan en kunnen de juiste behandelingen op elkaar worden afgestemd. Ook laat de patiëntwaardering zien, met al 9 jaar een 9,5 gemiddeld op ZorgkaartNederland, dat expertise in combinatie met de klantreis zeer bepalend en bijdragend zijn voor de totale kwaliteit. Alles moet in harmonie zijn met elkaar: de kwaliteit, de mensen, het gedrag en de omgeving. Verder werd duidelijk dat een gespecialiseerde werkwijze, aandacht voor preventie en de juiste en tijdige inzet van aanvullende zorg kunnen bijdragen aan het betaalbaar houden van de zorg.

Minister Kuipers: ‘Het Alexander Monro Ziekenhuis is een prachtig voorbeeld van hoe we de best mogelijke zorg beschikbaar houden door het aanbrengen van focus in de zorg en door nauwe samenwerking met zorgpartners. Specialisatie leidt ertoe dat patiënten goede zorg krijgen van ervaren artsen en verpleegkundigen, in een omgeving die er helemaal op is gericht om de patiënten en hun naasten zo goed mogelijk te helpen.’

Marjolein de Jong, bestuurder Alexander Monro Ziekenhuis: ‘Naast de mooie resultaten, hebben we ook gesproken over barrières die wij ervaren. Zo hebben we de minister gevraagd om met ons na te denken hoe we patiënten met behulp van de huisarts bewuster kunnen laten kiezen voor de zorg die zij nodig hebben en hen te informeren over de optie van een second opinion. Om de zorg toekomstbestendig te maken en de juiste zorg op de juiste plek te krijgen, moeten nog veel stappen worden gezet. Dit vraagt van alle partijen de nodige inzet en keuzes in het belang van de patiënt. We gaan hierover verder in gesprek met elkaar.’

Over borstkanker
De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. Ook krijgen ieder jaar ruim 100 mannen de diagnose. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd ruim 3.000 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag.  

Over het Alexander Monro Ziekenhuis
Het AMZ is hét landelijke en voor iedereen toegankelijke gespecialiseerde ziekenhuis voor het diagnosticeren en behandelen van borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke aanleg, familiair verhoogd risico, second opinions en vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek.

Een goede klantreis

Een goede klantreis

Een goede klantreis

“Alles wat een klant meemaakt in harmonie met elkaar”

“Zo goed voor je klanten zorgen, dat ze zich gezien en gehoord voeren vanaf het moment dat ze contact opnemen, totdat ze weer weggaan.” Dat is hoe Marjolein de Jong een klantreis beschrijft. “Belangrijk is dat iemand zich nooit teveel voelt. Dat hij of zij er mag zijn en dat je als organisatie respect hebt voor alle soorten wensen en mensen.” De Jong, voormalig oncologisch chirurg, is bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven. Ze is belast met de portefeuilles zorg, kwaliteit, veiligheid, marketing & communicatie en externe relaties van het in borstkankerzorg gespecialiseerde ziekenhuis. 

Dit artikel is integraal geplaatst op Vakblad C (zie hier)

De Jong had als chirurg diverse ideeën over hoe je borstkankerzorg naar een hoger niveau zou kunnen tillen en gespecialiseerde zorg verder zou kunnen ontwikkelen. Na de oprichting van Breast Care Nederland vervolgt ze haar missie in het Alexander Monro Ziekenhuis, waar de klantreis tot in detail uitgedacht en uitgevoerd is.

Durven kiezen

De Jong gelooft erin dat een bevlogen en betrokken team, dat zich binnen één instelling specialiseert in één aandoening, ervoor zorgt dat je heel goed wordt. Het liefst rolt De Jong deze manier van (borstkanker)zorg uit op meer plekken in Nederland. “Gespecialiseerde zorg geeft veel vertrouwen en betere diagnoses. Iedereen in dit ziekenhuis is uiterst bekwaam op het gebied van borstkanker. Daarnaast dragen gastvrijheid en klantbeleving bij aan de kwaliteit van leven in een moeilijke periode.”

Kritieke momenten

Kleine gebaren hebben vaak een enorme betekenis, maken een groot verschil, vindt De Jong. “Zoek naar het kritieke moment waar je zeker indruk wilt maken op je klant, waar je wilt laten zien dat je meedenkt. Dat hoeft niet duur en ingewikkeld te zijn.” Een van de eerste dingen waar een patiënt met borstkanker mee te maken krijgt is het maken van een foto. Een spannend moment, waarbij je je moet uitkleden en dan naar de fotokamer loopt. “Alle vrouwen krijgen van ons een roze omslagdoek, die op dat zeer kwetsbare moment een beetje ondersteuning geeft en privacy biedt.”

Klantreis start bij eerste contact

De klantreis van het Alexander Monro Ziekenhuis begint al bij binnenkomst. Er is geen balie waar je eerst je geboortedatum noemt, maar een vriendelijke medewerker achter een ronde tafel die weet wie je bent. “Die ronde tafels vind je in het hele ziekenhuis. Ze helpen om naast de patiënt te zitten en ruimte te bieden aan dierbaren. Maar vooral om een gesprek met de patiënt te voeren, echt te luisteren en de juiste aandacht te geven. Je komt hier niet voor je plezier. Onze medewerkers voelen perfect aan hoe iemand zich voelt bij binnenkomst. De ontvangst is vriendelijk, behulpzaam en vol begrip. Patiënten kunnen bang, zenuwachtig of zelfs boos zijn. De dokter haalt zijn patiënt daarom zelf op uit de wachtruimte, noemt haar bij naam en maakt het persoonlijk, met respect voor de privacy.” De Jong benoemt dat iedere medewerker oog heeft voor de wensen van de klant: “Soms bestaan er keuzes voor een behandeltraject. We leggen geen behandeling op, maar beslissen samen met de patiënt wat het beste is en wat het beste bij de patiënt past. Ook als een patiënt echt wil afwijken van het medische advies laten we iemand niet zo maar vallen, maar doen de collega’s er alles aan om met de patiënt zo goed mogelijk tot de beste route te komen.” Die behandeling wordt uitgevoerd door multidisciplinaire teams: samenhangende teams die volcontinu samenwerken, de hele dag met elkaar in contact staan en op de hoogte zijn van elkaars wensen en die van de patiënt. “De teambekwaamheid is heel hoog, patiënten merken en waarderen dat. Dat zien we bijvoorbeeld terug in de hoge cijfers die we van patiënten ontvangen via verschillende toets- en meetmomenten.”

Oog voor omgeving

De Jong vervolgt: “Ook de omgeving doet ertoe. Het hele ziekenhuis heeft een warme uitstraling. Geen kale linoleumvloeren, maar een vloer met een warme uitstraling van hout. Geen steriele banken in de wachtkamer, maar een warme, kleurrijke ruimte waar je zelf kunt kiezen hoe je wacht: staand, zittend op een stoel of stoffen bank. De polikamers hebben geen nummers, maar namen van sterke vrouwen met daarbij behorende afbeeldingen. Dat geeft hen kracht.” Veel patiënten krijgen chemotherapie. Een lange behandeling, en een belangrijke plek in de klantreis van het Alexander Monro Ziekenhuis, vertelt De Jong: “We betrekken de patiënt en haar dierbaren in het traject. De ruimte is wederom warm en kleurrijk ingericht, met een goede stoel voor de patiënt en voor haar dierbare. Wanneer een patiënt na een operatie blijft overnachten is er ook een bed voor de dierbare. Voor directe steun, hulp bij bepaalde vragen en door de nabijheid kan de dierbare goed volgen hoe het is gegaan en welke verzorging er thuis eventueel nog nodig is.”

Input van de klanten zelf

De hele klantreis is van begin tot eind uitgedacht en doorgevoerd. “We kijken continu naar hoe we met elkaar zo klantgericht mogelijk kunnen zijn in alle stappen die een patiënt in dit ziekenhuis doorloopt. Tijdens het ontstaan van het ziekenhuis zijn er ruim honderd patiënten, klanten, betrokken om te komen tot de juiste keuzes. Zij vertelden wat voor hen belangrijk was, waar we het verschil konden maken. Maar ook de wensen en behoeften van de professionals die hier in het ziekenhuis werken zijn en worden meegenomen voor een zo goed mogelijke patiëntenzorg. De kracht van een goede klantreis is dat alles wat de klant meemaakt met elkaar in harmonie is. De eerste en laatste minuten zijn daarin het meest kritiek. Zorg dat er niet één ding excellent is en dat je een paar minuten later een onvoldoende scoort. Hoewel de facilitaire randvoorwaarden goed moeten zijn, gaat het om het gedrag van medewerkers dat in harmonie is met de omgeving.”

Medewerkers van het ziekenhuis krijgen continu feedback van patiënten, dierbaren en collega’s. De Jong: “We evalueren en sturen bij. Het mooiste is als we – door de ogen van de klant kijkend – proactief verbeteren. Tegelijkertijd reageren we ook achteraf op feedback, niet alles is te voorzien. En eerlijk is eerlijk: niet alles kan, maar dat leggen we dan op een eerlijke en empathische manier uit.” Veel negatieve feedback komt er overigens niet, het ziekenhuis heeft een hoge patiëntenwaardering op ZorgKaart Nederland. Klanten noemen het ziekenhuis een ‘warm bad’, zijn vol lof over de zorg, voelen zich echt gehoord door de vriendelijke en betrokken medewerkers en geven aan dat de omgeving de spanning verzacht. “Die recensies bevestigen dat onze klantreis goed is voor de patiënten. Waardering is voor onze medewerkers ook een motivatie om deze aanpak voort te zetten. Tegelijkertijd zijn de verwachtingen daarmee heel hoog.”

“Niet alles kan, maar dat leggen we dan op een eerlijke en empathische manier uit”

Toch staat De Jong daar niet lang bij stil. “De mensen zijn de succesfactor van de klantreis van het ziekenhuis”, zegt ze. “Gedrag bepaalt voor een groot deel het succes. Durf ook bij je eigen klantreis kritisch te zijn, lef te tonen en dingen anders te doen. Kijk daarbij niet alleen naar de mening van anderen, wees ook kritisch naar jezelf en je omgeving.” Wie zijn eigen klantreis succesvol wil doorvoeren neemt volgens De Jong afscheid van zoveel mogelijk concessies. “Begin met dromen, kijk hoe je die kunt waarmaken en ga dan aan de slag vanuit de gedachte hoe het wél kan. Genius is the idea, impact comes from action.”

Revolutionaire borstreconstructie

Revolutionaire borstreconstructie

Lichaamseigen weefsel voor natuurlijk gevoel

Een volledige borstreconstructie met lichaamseigen weefsel: deze revolutionaire operatietechniek wordt binnenkort hopelijk toegevoegd aan het palet aan mogelijkheden na een amputatie. Ilona (57) is dolgelukkig met haar ’bijna-echte borst’.

Dit artikel is integraal geplaatst op Telegraaf (zie hier)

’In 2016, het jaar dat ik 50 werd, kreeg ik mijn eerste uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker”, vertelt Ilona. „Het bleek meteen niet goed. Voordat ik het wist, zat ik in het traject van chemokuren en een borstamputatie.” „Voor mij was het meteen duidelijk dat ik na de operatie een reconstructie wilde. De plastisch chirurg nam de opties met me door. Ik kon kiezen voor een DIEP-lap waarbij huid en vetcellen uit de buik worden gebruikt, maar dat was een vrij zware operatie. Daarom koos ik uiteindelijk voor een siliconenimplantaat.”

Aanvankelijk was Ilona blij met het resultaat. „Het zag er fantastisch uit, maar het voelde hard en koud. Met de jaren werd ik er steeds minder blij mee. Toen ik naar mijn plastisch chirurg terugging, vertelde zij me over de Breast-studie: een wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van een reconstructie van een hele borst met behulp van lipofilling. Ik heb geen moment getwijfeld. Ik wilde af van die ’bal’ in mijn borst.”

Ilona kwam bij het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) terecht, een ziekenhuis gespecialiseerd in borst(kanker)zorg en borstreconstructies. Nadat ze geschikt werd bevonden om aan de trial mee te doen, kon ze in april vorig jaar met de behandeling starten. Eerst werden de protheses verwijderd. Vervolgens volgde de eerste vulling met vetcellen die uit haar buik, benen en heupen werden weggezogen. „De eerste weken voelde alles wat beurs”, vertelt Ilona. „Om de pijn en zwelling tegen
te gaan, moest ik een drukpak dragen. Maar eerlijk gezegd viel het ongemak me reuze mee.”

Een nadeel van de lipofillingmethode is dat er meerdere behandelingen nodig zijn. Tussen de behandelingen door zit steeds ongeveer twee maanden. Ilona heeft inmiddels vier vullingen gehad. „In september heb ik een afspraak met mijn chirurg en gaan we kijken welke finishing touch er nog nodig is, maar daarna is het helemaal af. Je moet een beetje geduld hebben, maar dat vond ik het helemaal waard. Het voelt warm en beweegt mee met mijn lichaam. Het voelt alsof ik eindelijk weer twee borsten heb die van mezelf zijn!”

Bijna zes jaar na de diagnose is Ilona blij dat zij deze moeilijke periode kan afsluiten. Implantaten worden doorgaans na een aantal jaar weer vervangen; haar nieuwe borst gaat een leven lang mee. „Natuurlijk blijft de jaarlijkse controle spannend, ik ben me ervan bewust dat de kanker altijd kan terugkomen.” „Maar ik leef niet met angst en geniet juist van het leven. Ik ben dankbaar dat de ontwikkelingen binnen de borstkankerzorg zo snel gaan. Vijf jaar geleden was het nog niet mogelijk
om een hele borst met lichaamseigen weefsel via lipofilling te maken en kijk nu!”

Ilona hoopt dat deze optie binnenkort beschikbaar komt voor alle vrouwen die borstkanker hebben gehad en die over een reconstructie nadenken. „Dat gun ik iedereen. Hoewel het nooit meer hetzelfde wordt als de borst die je van Moeder Natuur hebt gekregen, komt dit behoorlijk in de richting.” Een volledige borstreconstructie met lichaamseigen weefsel: deze revolutionaire operatietechniek wordt binnenkort hopelijk toegevoegd aan het palet aan mogelijkheden na een amputatie. Ilona (57) is dolgelukkig met haar ’bijna-echte borst’.

Extra keuzemogelijkheid

De eerste resultaten van de nationale Breast Trial, gecoördineerd vanuit het Maastricht UMC, zijn veelbelovend. In verschillende Nederlandse ziekenhuizen kregen patiënten een reconstructie met behulp van lipofilling. Het Alexander Monro Ziekenhuis kreeg hiertoe zelfs bezoek van Dr. Khouri,
wereldwijd dé expert op het gebied van deze techniek.

Marjolein de Jong, bestuurder van het AMZ: „De vraag naar reconstructies met lichaamseigen weefsel neemt toe. Daarom is het ongekend belangrijk dat deze optie voor volledige reconstructie met de lipofillingtechniek beschikbaar komt naast de bestaande opties met lichaamseigen weefsel.” Zij benadrukt dat ze niet verwacht dat lipofilling bestaande methodes zal vervangen. „Het is ook niet voor iedereen de beste oplossing. Implantaten zullen altijd een relevante plek blijven houden. Wereldwijd zijn er heel goede en veilige borstprothesen. Sommige vrouwen geven hier niet de voorkeur aan of ervaren naderhand toch klachten. Veel vrouwen stellen dat een borstreconstructie bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Die wens willen we respecteren door de keuzemogelijkheden zo breed mogelijk te maken.”

Graag nodigen we u uit voor deelname aan het nieuwe groepsprogramma Leer Leven & Zo Na Borstkanker

Graag nodigen we u uit voor deelname aan het nieuwe groepsprogramma Leer Leven & Zo Na Borstkanker

09Groepsprogramma Leer Leven & Zo Na Borstkanker

Een nieuw aanbod binnen het Integraal Zorgplein AMZ

Graag nodigen we u uit voor deelname aan het nieuwe groepsprogramma Leer Leven & Zo Na Borstkanker. Dit programma is een samenwerking tussen Leven & Zo en het Integraal Zorgplein van het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) te Bilthoven. Het programma is toegankelijk voor patiënten die in het AMZ voor borstkanker behandeld zijn en biedt op een laagdrempelige manier ondersteuning in begeleiding op de weg van overleven naar voluit leven na borstkanker. Doelen zijn het verbeteren van het welbevinden, het kunnen omgaan met uitdagingen en het weer kunnen genieten van het leven. Na de behandeling van borstkanker stopt de rollercoaster en wil iedereen vaak weer spoedig terug naar het ‘oude normaal’. Vaak gaat dit niet zonder slag of stoot. Angst of onzekerheid kunnen bijvoorbeeld opspelen, evenals vragen als ‘wat vind ik belangrijk in het leven?’ of ‘hoe wil ik eigenlijk leven?’. Voor ondersteuning in deze fase is het programma Leer leven & Zo Na Borstkanker ontwikkeld.

Het programma

Het programma bestaat uit 3 groepsbijeenkomsten en 6 individuele online lessen in een tijdsbestek van ongeveer 2 tot 3 maanden. U ontvangt een digitaal werkboek en er worden mogelijkheden geboden voor onderling lotgenotencontact. De groepsbijeenkomsten vinden plaats in het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven (of online bij eventuele maatregelen in het kader van COVID-19).Individuele medische vraagstukken vallen binnen de contacten met de eigen behandelaars en worden niet behandeld tijdens het programma.

De online modules kennen de volgende thema’s:

 • Les 1 Controle of regie?
 • Les 2 Angst
 • Les 3 Gedachten
 • Les 4 Vermoeidheid en andere fysieke ongemakken
 • Les 5 Zelfbeeld en intimiteit
 • Les 6 Verlangens en dromen

Het team

 • Martha Rijkmans – ervaringsdeskundige & coach – eigenaar Leven & Zo
 • Sissi Grosfeld – verpleegkundig specialist & leefstijlcoach
 • Sophia van den Boogerd – internist-oncoloog & pulsar/leefstijlcoach

Data

 • 1e Groepsbijeenkomst: Donderdag 22.09.2022 van 14.30 tot 16.30 uur.
 • 2e Groepsbijeenkomst: Donderdag 20.10.2022 van 14.30 tot 16.30 uur.
 • 3e Groepsbijeenkomst: Donderdag 24.11.2022 van 14.30 tot 16.30 uur.

Kosten & Inschrijving

De eigen bijdrage voor het programma is € 149. Voor deelname in 2022 kunnen we het programma voor een kennismakingstarief van € 125 aanbieden Het programma wordt niet vergoed via de zorgverzekeraar. Na inschrijving ontvangt u een factuur. Na betaling is uw inschrijving definitief. De maximale groepsgrootte is 14. Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Zeker zijn van een plek? Schrijf dan nu snel in door een e-mail te sturen naar integraal@alexandermonro.nl onder vermelding van ‘Inschrijving Groepsprogramma’. U hoort dan spoedig verder van ons.

U bent van harte welkom!

   

Dr. Khouri uit de VS opereert mee met nieuwe optie voor reconstructie in Alexander Monro Ziekenhuis

Dr. Khouri uit de VS opereert mee met nieuwe optie voor reconstructie in Alexander Monro Ziekenhuis

Vooruitstrevende nationale studie volledige borstreconstructie met lichaamseigen weefsel met lipofilling in Alexander Monro Ziekenhuis biedt een unieke extra optie voor reconstructie

BILTHOVEN – Plastisch chirurgen in het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ), het gespecialiseerde ziekenhuis in borst(kanker)zorg in Nederland, opereren in aanwezigheid van Dr. Khouri, de wereldwijde expert op het gebied van de borstreconstructie met lipofilling, patiënten die deelnemen aan de nationale ‘Breast-II’, het vervolg van de eerdere ‘Breast Trial’. Dit nationale, wetenschappelijke onderzoek biedt iedere deelnemende patiënt een compleet nieuwe ontwikkeling waarbij een volledige borstreconstructie plaatsvindt met lichaamseigen weefsel met de ‘lipofillingtechniek’. Dit is een techniek waarbij lichaamseigen vetcellen elders worden weggehaald en worden gebruikt voor de reconstructie. Patiënten uit heel Nederland die deelnemen aan de studie hebben eerder een borstverwijdering door borstkanker ondergaan.

De eerste resultaten van de nationale ‘Breast Trial’, gecoördineerd vanuit het Maastricht UMC en waaraan het AMZ ook deelnam, zijn positief. Daarbij is er een toenemende vraag naar reconstructie met eigen weefsel. Deze nieuwe ontwikkeling biedt voor veel vrouwen, na een eerdere borstverwijdering door borstkanker, een uitgelezen oplossing.

Patrick Ferdinandus, plastisch chirurg in het Alexander Monro Ziekenhuis: ‘Dit is een vooruitstrevend onderzoek waarbij we een nieuwe techniek inzetten waarnaar veel vraag is. Alle patiënten met een borstverwijdering door borstkanker konden met een verwijzing terecht voor deelname. Inmiddels heeft de studie voldoende deelnemers geïncludeerd en zijn we bezig met de operaties. Het is een eer dat we expert Dr. Khouri aan de operatietafel mogen ontvangen vandaag in het Alexander Monro Ziekenhuis.’

Marjolein de Jong, bestuurder AMZ: ‘Veel borstkankerpatiënten geven aan dat een borstreconstructie bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. Het Alexander Monro Ziekenhuis heeft uitgebreide expertise op het gebied van reconstructies.’

Foto’s: Alexander Monro Ziekenhuis

Over borstkanker
De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. Ook krijgen ieder jaar ruim 100 mannen de diagnose. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd ruim 3.000 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag.

Over het Alexander Monro Ziekenhuis
Het AMZ is hét gespecialiseerde ziekenhuis voor het diagnosticeren en behandelen van borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke aanleg, familiair verhoogd risico, second opinions en vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek.

 

 

Ambassadeurs Justin de Wit en Esther Vergeer openen eerste rijdende kinderkamer in Alexander Monro Ziekenhuis

Ambassadeurs Justin de Wit en Esther Vergeer openen eerste rijdende kinderkamer in Alexander Monro Ziekenhuis

Ambassadeurs Justin de Wit en Esther Vergeer openen eerste rijdende kinderkamer in Alexander Monro ZiekenhuisKind vlakbij de moeder tijdens borstkankerbehandeling en toch even uit de ziekenhuissfeer

​BILTHOVEN – De eerste rijdende kinderkamer in het Alexander Monro Ziekenhuis werd vandaag geopend door de nu 14-jarige Breast Care Foundation (BCF) kids ambassadeur Justin de Wit, samen met Esther Vergeer. Met deze mobiele kinderkamer kan een kind met de moeder meerijden tijdens de (soms lange) borstkankerbehandelingen zodat het in de nabijheid van de moeder kan spelen. Na de openingshandeling werd de rijdende kamer enthousiast in gebruik genomen door de aanwezige kinderen. Een extra verrassing werd verzorgd door Freek Vonk die een grote doos met knuffels, boeken, tijdschriften en leuke gadgets aan Justin overhandigde voor de inrichting van de rijdende kinderkamer.

Justin, mede oprichter van BCF kids: ‘Dit is zo gaaf! Kinderen kunnen nu tijdens iedere stap in het proces dichtbij hun moeder blijven in een eigen kamer met speelgoed. Ze zijn even uit de ziekenhuissfeer en voelen zich meer op hun gemak. Dat is voor de moeder ook fijn’, aldus Justin. Zijn moeder Jonita de Wit staat, na de afronding van haar behandelingen, nog onder controle in het Alexander Monro Ziekenhuis: ‘Ik nam Justin graag mee, wilde hem erbij betrekken, net als ieder lid van ons gezin. Justin wilde dat zelf ook graag. Vanaf begin af aan was hij enorm betrokken. Hij wilde alles weten, hield spreekbeurten over borstkanker, verkocht cakejes en verkoopt tegenwoordig ook sieraden en verzorgt optredens voor BCF en het Alexander Monro Ziekenhuis. Dat hij op deze manier meedenkt en dat daar dan zulke mooie dingen uit voortkomen vind ik prachtig. Ik ben heel trots op hem.’

Tijdens de behandelingen van zijn moeder in het in borstkanker gespecialiseerde ziekenhuis gaf Justin aan dat hij het soms ‘best saai en soms juist heftig’ vond voor kinderen in een ziekenhuis in een gesprek met bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis en oprichter BCF Marjolein de Jong. ‘We zien helaas steeds meer jonge patiënten in het Alexander Monro Ziekenhuis, vaak ook met kinderen. We denken graag mee met de patiënt en de familie zodat we het verblijf, voor zover mogelijk, zo prettig mogelijk kunnen laten verlopen. Zo hebben we met elkaar de rijdende kinderkamer ontworpen die gemaakt is door een hele goede timmerman, Jan Bouwman, met support van donateurs’, aldus De Jong.

Esther Vergeer, patiënt in het Alexander Monro Ziekenhuis en ambassadeur van BCF: ‘Het is zo mooi dat kinderen op deze manier dicht bij hun moeder kunnen blijven tijdens de verschillende behandelingen en toch heerlijk kunnen spelen in hun eigen ‘wereld’. Je wilt je kinderen betrekken en neemt ze zeker wel eens mee tijdens de behandelingen. Dan doet het je als moeder goed om te zien dat zij die, soms lange, uren goed doorkomen en zich een beetje vermaken. Mijn dochter Jinte (2) is al fan van het rijdende huisje.’

Over borstkanker

De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. Ook krijgen ieder jaar ruim 100 mannen de diagnose. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd ruim 3.000 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag.

 


Foto: Daphne Reimerink, Alexander Monro Ziekenhuis (afdeling Chemotherapie)


Foto: Daphne Reimerink, Alexander Monro Ziekenhuis (Esther Vergeer met dochter Jinte in de Ontvangsthal)


Foto: Daphne Reimerink, Alexander Monro Ziekenhuis (maker van de rijdende speelkamer Jan Bouwman, Internist oncoloog in het Alexander Monro Ziekenhuis Daan ten Bokkel Huinink en bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis Marjolein de Jong)


Foto: Daphne Reimerink, Alexander Monro Ziekenhuis (Ontvangsthal)


Foto’s: Daphne Reimerink, Alexander Monro Ziekenhuis (links Marjolein de Jong, bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis, met Justin de Wit en rechts Justin de Wit en zijn moeder Jonita de Wit)


Foto: Marjolein de Jong, Alexander Monro Ziekenhuis (Rosemijn Reimerink en Justin de Wit in de rijdende speelkamer op de afdeling Chemotherapie)

Breast Care Foundation haalt met benefietdiner recordbedrag van ruim 1,1 miljoen euro op voor borstkanker

Breast Care Foundation haalt met benefietdiner recordbedrag van ruim 1,1 miljoen euro op voor borstkanker

Tijdens een exclusief diner, bereid door 7 sterren chefs, zorgden een spectaculaire veiling en diverse optredens van onder andere Paul de Leeuw, Nikkie de Jager en Do voor een opbrengst van ruim boven een miljoen voor de stichting Breast Care Foundation (BCF). Het bedrag komt ten goede aan diverse onderzoeken en projecten op het gebied van borstkanker, innovatie en zorg.

BILTHOVEN – De BCF benefietavond in studio 21, onder leiding van Ivo Niehe, Floortje Dessing en Yvon Jaspers, bracht in totaal € 1.100.855 op. Oprichter BCF en directeur van het in borstkanker gespecialiseerde Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) Marjolein de Jong: ‘Het is zo mooi dat we deze Benefietavond nu weer konden organiseren na een lange periode waarin dat niet mogelijk was. Het bedrag is een record waar we ontzettend trots op en blij mee zijn. Hiermee kunnen we zoveel mooie onderzoeken en projecten ondersteunen voor borstkankerpatiënten.’

De ruim 700 gasten werden tijdens de diverse culinaire hoogstandjes getrakteerd op optredens van onder meer Paul de Leeuw, Nikkie de Jager, Candy Dulfer, Karin Bloemen, Do, Ellen ten Damme, Patricia van Haastrecht, Jasper Taconis, David Dam, Dennis van Aarssen, Lavinia Meijer en DJ Michael Mendoza. De 14-jarige Justin de Wit, jongste ambassadeur van BCF en BCF Kids, deed de harten smelten met een goochelact, zijn mooie woorden en bijzondere inzet voor de foundation. Ook dit keer kwam Justin niet met lege handen en verraste hij De Jong met een donatie van € 855, dat hij zelf bij elkaar spaarde met diverse acties en eigengemaakte sleutelhangers en sieraden.

Speciale aandacht was er voor de campagne KEN JE BORSTEN van BCF in samenwerking met het Alexander Monro Ziekenhuis. In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker. Ook krijgen jaarlijks ruim 100 mannen de diagnose. Ieder jaar overlijden meer dan 3.000 mensen aan deze ziekte. Hoe eerder borstkanker wordt ontdekt, hoe groter de kans op overleven. Toch bleek vorig jaar uit onderzoek van het AMZ en BCF dat verreweg de meeste vrouwen (ruim 84%) de 12 meest voorkomende symptomen van borstkanker niet kent en dat ruim 1 op de 5 vrouwen haar borsten überhaupt niet checkt. ‘Hier is nog enorme winst te behalen. Hoe vroeger je erbij bent, hoe beter je kansen. Natuurlijk hoef je je niet direct zorgen te maken dat iedere verandering borstkanker is maar blijft alert, KEN JE BORSTEN en trek op tijd aan de bel bij je huisarts als je twijfelt of iets ziet of voelt’, aldus De Jong. Diverse ambassadeurs van de campagne waren aanwezig tijdens de Benefietavond waaronder Tom Coronel, Jorgen Raymann, Yvon Jaspers en Edwin Alofs.

Bijzonder was ook het moment dat een aantal patiënten, waaronder ook een man, hun ziektebeloop en second opinion ervaringen deelden met het publiek. ‘Dit maakt zo tastbaar waarvoor we hier met elkaar zo hard knokken’, aldus De Jong. Dat benadrukte veilingmeester Laurien Schroeder-Hessels ook tijdens de veiling waarbij een aantal unieke stukken werden geveild. Van een meet & greet met Nikkie de Jager tot luxe vakanties en van F1 tickets tot bijzondere kunstwerken en huisconcerten van Do en Paul de Leeuw. Dit alles onder het genot van het speciaal voor deze avond bereide exclusieve diner, onder leiding van Janny van der Heijden, door sterrenchefs: Erik van Loo (Parkheuvel), Edwin Vinke (De Kromme Watergang), Yuri Wiesen (Wiesen), Jarno Eggen (De Groene Lantaarn), Richard van Oostenbrugge & Thomas Groot (Restaurant 212), Menno Post (Olivijn).

Breast Care Foundation

BCF wil de borstkankerzorg in Nederland naar een hoger niveau brengen. De foundation stimuleert met haar doelstellingen de ontwikkeling om borstkankerzorg onder te brengen in gespecialiseerde centra om de ziekte beter te kunnen (vroeg)diagnosticeren, behandelen en van passende nazorg te voorzien. Het eerste voorbeeld hiervan is het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven, het eerste gespecialiseerde ziekenhuis in borst(kanker)zorg.

BCF zet zich in voor de volgende vier thema’s:

 • Voorlichting en bewustwording bij alle vrouwen en mannen in Nederland ten behoeve van vroegdetectie
 • Kwaliteit van zorg én leven door alle benodigde (na)zorg te integreren in een ‘healing environment’ in een gespecialiseerd expertisecentrum
 • Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek
 • Uitwisseling van kennis en (digitale) ontwikkeling van kennis en data.
Vandaag is het #Wereldkankerdag: Kanker raakt iedereen, u dus ook.

Vandaag is het #Wereldkankerdag: Kanker raakt iedereen, u dus ook.

Wereldwijd wordt stilgestaan bij de impact van kanker.

Borstkanker kan een enorme impact hebben op u, uw familie, uw werk en uw dagelijks leven. Bijna 1 miljoen mensen leven met de gevolgen van kanker in Nederland. Toch ontbreekt het patiënten in Nederland aan voldoende en concrete (voor-) /(na)zorg en aandacht voor leefstijl, welzijn, preventie en vroegdetectie. In het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) ervaren we dagelijks bij onze patiënten dat er veel behoefte is aan aanvullende zorg voor, tijdens én na de diagnose- en behandeltrajecten. Borstkankerzorg kan niet wachten. De impact van kanker ook niet.

Het AMZ beschikt over een Integraal Zorgplein met diverse aanvullende mogelijkheden voor de patiënten. Het Integraal Zorgteam draagt zorg voor een goede afstemming tussen de patiëntbehoefte, de wetenschappelijke inzichten en de invulling daarvan binnen het Integraal Zorgplein AMZ of daarbuiten.

Vandaag lanceren we met trots een speciale ‘menukaart’ van het Integraal Zorgplein AMZ: hier vindt u de mogelijkheden aan aanvullende zorg die het Alexander Monro Ziekenhuis biedt.

De menukaart kunt u hier inzien.

#Wereldkankerdag
#Borstkanker
#IntegraleZorg
#IntegraleZorgpleinAMZ
#Wachtnietmeteenklacht
#AlexanderMonroZiekenhuis

Alexander Monro Ziekenhuis sluit zich aan bij landelijk AYA

Alexander Monro Ziekenhuis sluit zich aan bij landelijk AYA

Foto: AYA zorgteam Alexander Monro Ziekenhuis

‘De levensfase van jongvolwassenen met kanker vraagt om specifieke ondersteuning’

BILTHOVEN – Het Alexander Monro Ziekenhuis is vanaf heden aangesloten bij het landelijk AYA Zorgnetwerk. AYA staat voor ‘Adolescents and Young Adults’. AYA-zorg gaat uit van de vraag: ‘Wie ben jij en wat heb je nodig?’ tijdens en ook na kanker. Het in borstkankerzorg gespecialiseerde ziekenhuis Alexander Monro Ziekenhuis voorziet hiermee in de behoefte aan integrale, leeftijdsspecifieke zorg van jongvolwassenen met kanker in de leeftijd van 18 tot en met 39 jaar.

Sissi Grosfeld, verpleegkundig specialist in het Alexander Monro Ziekenhuis: ‘De levensfase waarin jongvolwassenen met kanker zich bevinden vraagt om specifieke ondersteuning en begeleiding in combinatie met de beste medische zorg. In de praktijk verlenen we deze zorg al sinds de start voor veel jonge vrouwen, een grote groep van de patiënten in ons ziekenhuis. De stap naar het AYA Zorgnetwerk helpt bij het formaliseren en borgen van deze zorg. Een team collega’s is nu opgeleid om deze groep jongeren met kanker, optimaal te begeleiden. Hiermee hoopt het Alexander Monro Ziekenhuis deze groep jongvolwassenen te helpen om in hun kracht te staan en te ondersteunen in het behouden van de regie over het eigen leven.’

Mevrouw Oldeman (30): ‘Ik was nog maar net gestopt met het geven van borstvoeding, toen ik een knobbeltje in mijn borst voelde. Het bleek borstkanker te zijn. Ik heb behandelingen nodig maar met drie jonge kinderen bestaat mijn leven niet alleen uit ziek zijn. Met de persoonlijke benadering in het Alexander Monro Ziekenhuis is er aandacht voor alle bijkomende zaken die de ziekte met zich meebrengt in deze levensfase. Ik vind het fijn dat de zorgprofessionals hier rekening mee houden. Het Alexander Monro Ziekenhuis kijkt naar de mens achter de ziekte.’

Over borstkanker
De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. Bij 5 tot 10% is erfelijke aanleg de oorzaak. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd 3.000 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag.

Over het Alexander Monro Ziekenhuis
Het AMZ is hét gespecialiseerde ziekenhuis met landelijke toegang voor het diagnosticeren en behandelen van borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke aanleg, familiair verhoogd risico, second opinions en vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek.

Hoera! Wij bestaan 10 jaar!

Hoera! Wij bestaan 10 jaar!

Het Alexander Monro Ziekenhuis bestaat 10 jaar!

Als landelijk gespecialiseerd ziekenhuis in borstkanker | goedaardige borstaandoeningen | erfelijkheid combineren wij onze unieke visie op patiëntgerichte zorg met hoogwaardige gespecialiseerde medische zorg.

Na 10 jaar delen wij graag een selectie van de mijlpalen met u:

🎀  al 10 jaar uitmuntende medische resultaten geleverd door een top team van bevlogen zorgprofessionals en overige betrokken medewerkers

🎀  toonaangevende expertise in oncoplastische chirurgie/ borstreconstructies

🎀  bewezen expertisecentrum voor (mogelijke) gendragers

🎀 de totstandkoming en steeds verdergaande ontwikkeling en uitbreiding van het integraal zorgplein gericht op aanvullende zorg en het verbeteren en/of behoud van algehele fit- en gezondheid voor / tijdens/ na onze borst(lankerzorg)

🎀 al 10 jaar een plek in de top 10 van ZorgkaartNederland met de hoogste patientwaardering (al 10 jaar gemiddeld een 9.4 of hoger)

🎀 bewezen expertisecentrum voor zowel first- als second opinions

🎀  intensieve verdergaande samenwerking met UMC Utrecht

Hartelijk dank voor uw vertrouwen in ons. Alle vrouwen (en mannen) de beste borst(kanker)zorg bieden – dat blijft ons doel!

Wij houden u gedurende dit lustrumjaar op de hoogte van onze resultaten, komende ontwikkelingen en lustrumactiviteiten. De komende week besteden we in het Alexander Monro Ziekenhuis op verschillende manieren aandacht aan de aftrap van het lustrumjaar.

www.alexandermonro.nl

Een prachtig voorbeeld van focus in de zorg

Een prachtig voorbeeld van focus in de zorg

Minister Kuipers (VWS) bezoekt landelijk Alexander Monro Ziekenhuis voor borstkankerzorg

“Een prachtig voorbeeld van focus in de zorg”

BILTHOVEN – De minister van VWS, Ernst Kuipers, bracht op maandag 3 oktober, in de eerste week van de borstkankermaand, een bezoek aan het in borst(kanker)zorg gespecialiseerde Alexander Monro Ziekenhuis. Naast een verdiepende kennismaking met het Alexander Monro Ziekenhuis werden de resultaten van excellente gespecialiseerde zorg gedeeld en de kracht van focus en volume onderschreven in het belang van de patiënt.

Tijdens het bezoek werd helder uiteengezet en besproken waarom gespecialiseerde zorg en volume het belang van de patiënt zijn, hoe het Alexander Monro Ziekenhuis de visie heeft gerealiseerd, het belang van samenwerken (indien bijdragend voor de patiënt) en werd de toekomstvisie op het zorglandschap toegelicht. Zo werd ook duidelijk dat een hoger volume bijdraagt aan verbetering van kwaliteit en het beheersbaar houden van kosten. Hiertoe moeten nog wel flink wat stappen worden gezet in de volumenorm in Nederland om daar te kunnen komen. Minister Kuipers gaf een duidelijke blijk van herkenning van de inhoud en de onderwerpen. De getoonde resultaten en de visie sluiten aan bij de ambities uit het Integraal Zorgakkoord.

Tijdens een inspiratierondleiding langs het zorgpad in het Alexander Monro Ziekenhuis werd stil gestaan bij alle unieke momenten in de zorg voor patiënten. Van de persoonlijke ontvangst, de polikamers met namen van sterke vrouwen en ronde tafels, de samenhangende multidisciplinaire werkwijze tot de gestroomlijnde procesgang van diagnose tot behandeling. En vooral ook bij het belang van de expertise en persoonlijke aandacht van alle bevlogen medewerkers.

Dankzij de gespecialiseerde werkwijze heeft het Alexander Monro Ziekenhuis kunnen laten zien dat er door focus en specialisatie excellente resultaten worden geleverd door experts die zich volledig toewijden aan de borstkankerzorg. Excellente zorg begint bij de meest zorgvuldige en volledige diagnose. Pas dan is er vanaf de start een optimaal behandelplan en kunnen de juiste behandelingen op elkaar worden afgestemd. Ook laat de patiëntwaardering zien, met al 9 jaar een 9,5 gemiddeld op ZorgkaartNederland, dat expertise in combinatie met de klantreis zeer bepalend en bijdragend zijn voor de totale kwaliteit. Alles moet in harmonie zijn met elkaar: de kwaliteit, de mensen, het gedrag en de omgeving. Verder werd duidelijk dat een gespecialiseerde werkwijze, aandacht voor preventie en de juiste en tijdige inzet van aanvullende zorg kunnen bijdragen aan het betaalbaar houden van de zorg.

Minister Kuipers: ‘Het Alexander Monro Ziekenhuis is een prachtig voorbeeld van hoe we de best mogelijke zorg beschikbaar houden door het aanbrengen van focus in de zorg en door nauwe samenwerking met zorgpartners. Specialisatie leidt ertoe dat patiënten goede zorg krijgen van ervaren artsen en verpleegkundigen, in een omgeving die er helemaal op is gericht om de patiënten en hun naasten zo goed mogelijk te helpen.’

Marjolein de Jong, bestuurder Alexander Monro Ziekenhuis: ‘Naast de mooie resultaten, hebben we ook gesproken over barrières die wij ervaren. Zo hebben we de minister gevraagd om met ons na te denken hoe we patiënten met behulp van de huisarts bewuster kunnen laten kiezen voor de zorg die zij nodig hebben en hen te informeren over de optie van een second opinion. Om de zorg toekomstbestendig te maken en de juiste zorg op de juiste plek te krijgen, moeten nog veel stappen worden gezet. Dit vraagt van alle partijen de nodige inzet en keuzes in het belang van de patiënt. We gaan hierover verder in gesprek met elkaar.’

Over borstkanker
De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. Ook krijgen ieder jaar ruim 100 mannen de diagnose. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd ruim 3.000 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag.  

Over het Alexander Monro Ziekenhuis
Het AMZ is hét landelijke en voor iedereen toegankelijke gespecialiseerde ziekenhuis voor het diagnosticeren en behandelen van borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke aanleg, familiair verhoogd risico, second opinions en vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek.

Een goede klantreis

Een goede klantreis

Een goede klantreis

“Alles wat een klant meemaakt in harmonie met elkaar”

“Zo goed voor je klanten zorgen, dat ze zich gezien en gehoord voeren vanaf het moment dat ze contact opnemen, totdat ze weer weggaan.” Dat is hoe Marjolein de Jong een klantreis beschrijft. “Belangrijk is dat iemand zich nooit teveel voelt. Dat hij of zij er mag zijn en dat je als organisatie respect hebt voor alle soorten wensen en mensen.” De Jong, voormalig oncologisch chirurg, is bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven. Ze is belast met de portefeuilles zorg, kwaliteit, veiligheid, marketing & communicatie en externe relaties van het in borstkankerzorg gespecialiseerde ziekenhuis. 

Dit artikel is integraal geplaatst op Vakblad C (zie hier)

De Jong had als chirurg diverse ideeën over hoe je borstkankerzorg naar een hoger niveau zou kunnen tillen en gespecialiseerde zorg verder zou kunnen ontwikkelen. Na de oprichting van Breast Care Nederland vervolgt ze haar missie in het Alexander Monro Ziekenhuis, waar de klantreis tot in detail uitgedacht en uitgevoerd is.

Durven kiezen

De Jong gelooft erin dat een bevlogen en betrokken team, dat zich binnen één instelling specialiseert in één aandoening, ervoor zorgt dat je heel goed wordt. Het liefst rolt De Jong deze manier van (borstkanker)zorg uit op meer plekken in Nederland. “Gespecialiseerde zorg geeft veel vertrouwen en betere diagnoses. Iedereen in dit ziekenhuis is uiterst bekwaam op het gebied van borstkanker. Daarnaast dragen gastvrijheid en klantbeleving bij aan de kwaliteit van leven in een moeilijke periode.”

Kritieke momenten

Kleine gebaren hebben vaak een enorme betekenis, maken een groot verschil, vindt De Jong. “Zoek naar het kritieke moment waar je zeker indruk wilt maken op je klant, waar je wilt laten zien dat je meedenkt. Dat hoeft niet duur en ingewikkeld te zijn.” Een van de eerste dingen waar een patiënt met borstkanker mee te maken krijgt is het maken van een foto. Een spannend moment, waarbij je je moet uitkleden en dan naar de fotokamer loopt. “Alle vrouwen krijgen van ons een roze omslagdoek, die op dat zeer kwetsbare moment een beetje ondersteuning geeft en privacy biedt.”

Klantreis start bij eerste contact

De klantreis van het Alexander Monro Ziekenhuis begint al bij binnenkomst. Er is geen balie waar je eerst je geboortedatum noemt, maar een vriendelijke medewerker achter een ronde tafel die weet wie je bent. “Die ronde tafels vind je in het hele ziekenhuis. Ze helpen om naast de patiënt te zitten en ruimte te bieden aan dierbaren. Maar vooral om een gesprek met de patiënt te voeren, echt te luisteren en de juiste aandacht te geven. Je komt hier niet voor je plezier. Onze medewerkers voelen perfect aan hoe iemand zich voelt bij binnenkomst. De ontvangst is vriendelijk, behulpzaam en vol begrip. Patiënten kunnen bang, zenuwachtig of zelfs boos zijn. De dokter haalt zijn patiënt daarom zelf op uit de wachtruimte, noemt haar bij naam en maakt het persoonlijk, met respect voor de privacy.” De Jong benoemt dat iedere medewerker oog heeft voor de wensen van de klant: “Soms bestaan er keuzes voor een behandeltraject. We leggen geen behandeling op, maar beslissen samen met de patiënt wat het beste is en wat het beste bij de patiënt past. Ook als een patiënt echt wil afwijken van het medische advies laten we iemand niet zo maar vallen, maar doen de collega’s er alles aan om met de patiënt zo goed mogelijk tot de beste route te komen.” Die behandeling wordt uitgevoerd door multidisciplinaire teams: samenhangende teams die volcontinu samenwerken, de hele dag met elkaar in contact staan en op de hoogte zijn van elkaars wensen en die van de patiënt. “De teambekwaamheid is heel hoog, patiënten merken en waarderen dat. Dat zien we bijvoorbeeld terug in de hoge cijfers die we van patiënten ontvangen via verschillende toets- en meetmomenten.”

Oog voor omgeving

De Jong vervolgt: “Ook de omgeving doet ertoe. Het hele ziekenhuis heeft een warme uitstraling. Geen kale linoleumvloeren, maar een vloer met een warme uitstraling van hout. Geen steriele banken in de wachtkamer, maar een warme, kleurrijke ruimte waar je zelf kunt kiezen hoe je wacht: staand, zittend op een stoel of stoffen bank. De polikamers hebben geen nummers, maar namen van sterke vrouwen met daarbij behorende afbeeldingen. Dat geeft hen kracht.” Veel patiënten krijgen chemotherapie. Een lange behandeling, en een belangrijke plek in de klantreis van het Alexander Monro Ziekenhuis, vertelt De Jong: “We betrekken de patiënt en haar dierbaren in het traject. De ruimte is wederom warm en kleurrijk ingericht, met een goede stoel voor de patiënt en voor haar dierbare. Wanneer een patiënt na een operatie blijft overnachten is er ook een bed voor de dierbare. Voor directe steun, hulp bij bepaalde vragen en door de nabijheid kan de dierbare goed volgen hoe het is gegaan en welke verzorging er thuis eventueel nog nodig is.”

Input van de klanten zelf

De hele klantreis is van begin tot eind uitgedacht en doorgevoerd. “We kijken continu naar hoe we met elkaar zo klantgericht mogelijk kunnen zijn in alle stappen die een patiënt in dit ziekenhuis doorloopt. Tijdens het ontstaan van het ziekenhuis zijn er ruim honderd patiënten, klanten, betrokken om te komen tot de juiste keuzes. Zij vertelden wat voor hen belangrijk was, waar we het verschil konden maken. Maar ook de wensen en behoeften van de professionals die hier in het ziekenhuis werken zijn en worden meegenomen voor een zo goed mogelijke patiëntenzorg. De kracht van een goede klantreis is dat alles wat de klant meemaakt met elkaar in harmonie is. De eerste en laatste minuten zijn daarin het meest kritiek. Zorg dat er niet één ding excellent is en dat je een paar minuten later een onvoldoende scoort. Hoewel de facilitaire randvoorwaarden goed moeten zijn, gaat het om het gedrag van medewerkers dat in harmonie is met de omgeving.”

Medewerkers van het ziekenhuis krijgen continu feedback van patiënten, dierbaren en collega’s. De Jong: “We evalueren en sturen bij. Het mooiste is als we – door de ogen van de klant kijkend – proactief verbeteren. Tegelijkertijd reageren we ook achteraf op feedback, niet alles is te voorzien. En eerlijk is eerlijk: niet alles kan, maar dat leggen we dan op een eerlijke en empathische manier uit.” Veel negatieve feedback komt er overigens niet, het ziekenhuis heeft een hoge patiëntenwaardering op ZorgKaart Nederland. Klanten noemen het ziekenhuis een ‘warm bad’, zijn vol lof over de zorg, voelen zich echt gehoord door de vriendelijke en betrokken medewerkers en geven aan dat de omgeving de spanning verzacht. “Die recensies bevestigen dat onze klantreis goed is voor de patiënten. Waardering is voor onze medewerkers ook een motivatie om deze aanpak voort te zetten. Tegelijkertijd zijn de verwachtingen daarmee heel hoog.”

“Niet alles kan, maar dat leggen we dan op een eerlijke en empathische manier uit”

Toch staat De Jong daar niet lang bij stil. “De mensen zijn de succesfactor van de klantreis van het ziekenhuis”, zegt ze. “Gedrag bepaalt voor een groot deel het succes. Durf ook bij je eigen klantreis kritisch te zijn, lef te tonen en dingen anders te doen. Kijk daarbij niet alleen naar de mening van anderen, wees ook kritisch naar jezelf en je omgeving.” Wie zijn eigen klantreis succesvol wil doorvoeren neemt volgens De Jong afscheid van zoveel mogelijk concessies. “Begin met dromen, kijk hoe je die kunt waarmaken en ga dan aan de slag vanuit de gedachte hoe het wél kan. Genius is the idea, impact comes from action.”

Revolutionaire borstreconstructie

Revolutionaire borstreconstructie

Lichaamseigen weefsel voor natuurlijk gevoel

Een volledige borstreconstructie met lichaamseigen weefsel: deze revolutionaire operatietechniek wordt binnenkort hopelijk toegevoegd aan het palet aan mogelijkheden na een amputatie. Ilona (57) is dolgelukkig met haar ’bijna-echte borst’.

Dit artikel is integraal geplaatst op Telegraaf (zie hier)

’In 2016, het jaar dat ik 50 werd, kreeg ik mijn eerste uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker”, vertelt Ilona. „Het bleek meteen niet goed. Voordat ik het wist, zat ik in het traject van chemokuren en een borstamputatie.” „Voor mij was het meteen duidelijk dat ik na de operatie een reconstructie wilde. De plastisch chirurg nam de opties met me door. Ik kon kiezen voor een DIEP-lap waarbij huid en vetcellen uit de buik worden gebruikt, maar dat was een vrij zware operatie. Daarom koos ik uiteindelijk voor een siliconenimplantaat.”

Aanvankelijk was Ilona blij met het resultaat. „Het zag er fantastisch uit, maar het voelde hard en koud. Met de jaren werd ik er steeds minder blij mee. Toen ik naar mijn plastisch chirurg terugging, vertelde zij me over de Breast-studie: een wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van een reconstructie van een hele borst met behulp van lipofilling. Ik heb geen moment getwijfeld. Ik wilde af van die ’bal’ in mijn borst.”

Ilona kwam bij het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) terecht, een ziekenhuis gespecialiseerd in borst(kanker)zorg en borstreconstructies. Nadat ze geschikt werd bevonden om aan de trial mee te doen, kon ze in april vorig jaar met de behandeling starten. Eerst werden de protheses verwijderd. Vervolgens volgde de eerste vulling met vetcellen die uit haar buik, benen en heupen werden weggezogen. „De eerste weken voelde alles wat beurs”, vertelt Ilona. „Om de pijn en zwelling tegen
te gaan, moest ik een drukpak dragen. Maar eerlijk gezegd viel het ongemak me reuze mee.”

Een nadeel van de lipofillingmethode is dat er meerdere behandelingen nodig zijn. Tussen de behandelingen door zit steeds ongeveer twee maanden. Ilona heeft inmiddels vier vullingen gehad. „In september heb ik een afspraak met mijn chirurg en gaan we kijken welke finishing touch er nog nodig is, maar daarna is het helemaal af. Je moet een beetje geduld hebben, maar dat vond ik het helemaal waard. Het voelt warm en beweegt mee met mijn lichaam. Het voelt alsof ik eindelijk weer twee borsten heb die van mezelf zijn!”

Bijna zes jaar na de diagnose is Ilona blij dat zij deze moeilijke periode kan afsluiten. Implantaten worden doorgaans na een aantal jaar weer vervangen; haar nieuwe borst gaat een leven lang mee. „Natuurlijk blijft de jaarlijkse controle spannend, ik ben me ervan bewust dat de kanker altijd kan terugkomen.” „Maar ik leef niet met angst en geniet juist van het leven. Ik ben dankbaar dat de ontwikkelingen binnen de borstkankerzorg zo snel gaan. Vijf jaar geleden was het nog niet mogelijk
om een hele borst met lichaamseigen weefsel via lipofilling te maken en kijk nu!”

Ilona hoopt dat deze optie binnenkort beschikbaar komt voor alle vrouwen die borstkanker hebben gehad en die over een reconstructie nadenken. „Dat gun ik iedereen. Hoewel het nooit meer hetzelfde wordt als de borst die je van Moeder Natuur hebt gekregen, komt dit behoorlijk in de richting.” Een volledige borstreconstructie met lichaamseigen weefsel: deze revolutionaire operatietechniek wordt binnenkort hopelijk toegevoegd aan het palet aan mogelijkheden na een amputatie. Ilona (57) is dolgelukkig met haar ’bijna-echte borst’.

Extra keuzemogelijkheid

De eerste resultaten van de nationale Breast Trial, gecoördineerd vanuit het Maastricht UMC, zijn veelbelovend. In verschillende Nederlandse ziekenhuizen kregen patiënten een reconstructie met behulp van lipofilling. Het Alexander Monro Ziekenhuis kreeg hiertoe zelfs bezoek van Dr. Khouri,
wereldwijd dé expert op het gebied van deze techniek.

Marjolein de Jong, bestuurder van het AMZ: „De vraag naar reconstructies met lichaamseigen weefsel neemt toe. Daarom is het ongekend belangrijk dat deze optie voor volledige reconstructie met de lipofillingtechniek beschikbaar komt naast de bestaande opties met lichaamseigen weefsel.” Zij benadrukt dat ze niet verwacht dat lipofilling bestaande methodes zal vervangen. „Het is ook niet voor iedereen de beste oplossing. Implantaten zullen altijd een relevante plek blijven houden. Wereldwijd zijn er heel goede en veilige borstprothesen. Sommige vrouwen geven hier niet de voorkeur aan of ervaren naderhand toch klachten. Veel vrouwen stellen dat een borstreconstructie bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Die wens willen we respecteren door de keuzemogelijkheden zo breed mogelijk te maken.”

Graag nodigen we u uit voor deelname aan het nieuwe groepsprogramma Leer Leven & Zo Na Borstkanker

Graag nodigen we u uit voor deelname aan het nieuwe groepsprogramma Leer Leven & Zo Na Borstkanker

09Groepsprogramma Leer Leven & Zo Na Borstkanker

Een nieuw aanbod binnen het Integraal Zorgplein AMZ

Graag nodigen we u uit voor deelname aan het nieuwe groepsprogramma Leer Leven & Zo Na Borstkanker. Dit programma is een samenwerking tussen Leven & Zo en het Integraal Zorgplein van het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) te Bilthoven. Het programma is toegankelijk voor patiënten die in het AMZ voor borstkanker behandeld zijn en biedt op een laagdrempelige manier ondersteuning in begeleiding op de weg van overleven naar voluit leven na borstkanker. Doelen zijn het verbeteren van het welbevinden, het kunnen omgaan met uitdagingen en het weer kunnen genieten van het leven. Na de behandeling van borstkanker stopt de rollercoaster en wil iedereen vaak weer spoedig terug naar het ‘oude normaal’. Vaak gaat dit niet zonder slag of stoot. Angst of onzekerheid kunnen bijvoorbeeld opspelen, evenals vragen als ‘wat vind ik belangrijk in het leven?’ of ‘hoe wil ik eigenlijk leven?’. Voor ondersteuning in deze fase is het programma Leer leven & Zo Na Borstkanker ontwikkeld.

Het programma

Het programma bestaat uit 3 groepsbijeenkomsten en 6 individuele online lessen in een tijdsbestek van ongeveer 2 tot 3 maanden. U ontvangt een digitaal werkboek en er worden mogelijkheden geboden voor onderling lotgenotencontact. De groepsbijeenkomsten vinden plaats in het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven (of online bij eventuele maatregelen in het kader van COVID-19).Individuele medische vraagstukken vallen binnen de contacten met de eigen behandelaars en worden niet behandeld tijdens het programma.

De online modules kennen de volgende thema’s:

 • Les 1 Controle of regie?
 • Les 2 Angst
 • Les 3 Gedachten
 • Les 4 Vermoeidheid en andere fysieke ongemakken
 • Les 5 Zelfbeeld en intimiteit
 • Les 6 Verlangens en dromen

Het team

 • Martha Rijkmans – ervaringsdeskundige & coach – eigenaar Leven & Zo
 • Sissi Grosfeld – verpleegkundig specialist & leefstijlcoach
 • Sophia van den Boogerd – internist-oncoloog & pulsar/leefstijlcoach

Data

 • 1e Groepsbijeenkomst: Donderdag 22.09.2022 van 14.30 tot 16.30 uur.
 • 2e Groepsbijeenkomst: Donderdag 20.10.2022 van 14.30 tot 16.30 uur.
 • 3e Groepsbijeenkomst: Donderdag 24.11.2022 van 14.30 tot 16.30 uur.

Kosten & Inschrijving

De eigen bijdrage voor het programma is € 149. Voor deelname in 2022 kunnen we het programma voor een kennismakingstarief van € 125 aanbieden Het programma wordt niet vergoed via de zorgverzekeraar. Na inschrijving ontvangt u een factuur. Na betaling is uw inschrijving definitief. De maximale groepsgrootte is 14. Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Zeker zijn van een plek? Schrijf dan nu snel in door een e-mail te sturen naar integraal@alexandermonro.nl onder vermelding van ‘Inschrijving Groepsprogramma’. U hoort dan spoedig verder van ons.

U bent van harte welkom!

   

Dr. Khouri uit de VS opereert mee met nieuwe optie voor reconstructie in Alexander Monro Ziekenhuis

Dr. Khouri uit de VS opereert mee met nieuwe optie voor reconstructie in Alexander Monro Ziekenhuis

Vooruitstrevende nationale studie volledige borstreconstructie met lichaamseigen weefsel met lipofilling in Alexander Monro Ziekenhuis biedt een unieke extra optie voor reconstructie

BILTHOVEN – Plastisch chirurgen in het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ), het gespecialiseerde ziekenhuis in borst(kanker)zorg in Nederland, opereren in aanwezigheid van Dr. Khouri, de wereldwijde expert op het gebied van de borstreconstructie met lipofilling, patiënten die deelnemen aan de nationale ‘Breast-II’, het vervolg van de eerdere ‘Breast Trial’. Dit nationale, wetenschappelijke onderzoek biedt iedere deelnemende patiënt een compleet nieuwe ontwikkeling waarbij een volledige borstreconstructie plaatsvindt met lichaamseigen weefsel met de ‘lipofillingtechniek’. Dit is een techniek waarbij lichaamseigen vetcellen elders worden weggehaald en worden gebruikt voor de reconstructie. Patiënten uit heel Nederland die deelnemen aan de studie hebben eerder een borstverwijdering door borstkanker ondergaan.

De eerste resultaten van de nationale ‘Breast Trial’, gecoördineerd vanuit het Maastricht UMC en waaraan het AMZ ook deelnam, zijn positief. Daarbij is er een toenemende vraag naar reconstructie met eigen weefsel. Deze nieuwe ontwikkeling biedt voor veel vrouwen, na een eerdere borstverwijdering door borstkanker, een uitgelezen oplossing.

Patrick Ferdinandus, plastisch chirurg in het Alexander Monro Ziekenhuis: ‘Dit is een vooruitstrevend onderzoek waarbij we een nieuwe techniek inzetten waarnaar veel vraag is. Alle patiënten met een borstverwijdering door borstkanker konden met een verwijzing terecht voor deelname. Inmiddels heeft de studie voldoende deelnemers geïncludeerd en zijn we bezig met de operaties. Het is een eer dat we expert Dr. Khouri aan de operatietafel mogen ontvangen vandaag in het Alexander Monro Ziekenhuis.’

Marjolein de Jong, bestuurder AMZ: ‘Veel borstkankerpatiënten geven aan dat een borstreconstructie bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. Het Alexander Monro Ziekenhuis heeft uitgebreide expertise op het gebied van reconstructies.’

Foto’s: Alexander Monro Ziekenhuis

Over borstkanker
De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. Ook krijgen ieder jaar ruim 100 mannen de diagnose. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd ruim 3.000 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag.

Over het Alexander Monro Ziekenhuis
Het AMZ is hét gespecialiseerde ziekenhuis voor het diagnosticeren en behandelen van borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke aanleg, familiair verhoogd risico, second opinions en vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek.

 

 

Ambassadeurs Justin de Wit en Esther Vergeer openen eerste rijdende kinderkamer in Alexander Monro Ziekenhuis

Ambassadeurs Justin de Wit en Esther Vergeer openen eerste rijdende kinderkamer in Alexander Monro Ziekenhuis

Ambassadeurs Justin de Wit en Esther Vergeer openen eerste rijdende kinderkamer in Alexander Monro ZiekenhuisKind vlakbij de moeder tijdens borstkankerbehandeling en toch even uit de ziekenhuissfeer

​BILTHOVEN – De eerste rijdende kinderkamer in het Alexander Monro Ziekenhuis werd vandaag geopend door de nu 14-jarige Breast Care Foundation (BCF) kids ambassadeur Justin de Wit, samen met Esther Vergeer. Met deze mobiele kinderkamer kan een kind met de moeder meerijden tijdens de (soms lange) borstkankerbehandelingen zodat het in de nabijheid van de moeder kan spelen. Na de openingshandeling werd de rijdende kamer enthousiast in gebruik genomen door de aanwezige kinderen. Een extra verrassing werd verzorgd door Freek Vonk die een grote doos met knuffels, boeken, tijdschriften en leuke gadgets aan Justin overhandigde voor de inrichting van de rijdende kinderkamer.

Justin, mede oprichter van BCF kids: ‘Dit is zo gaaf! Kinderen kunnen nu tijdens iedere stap in het proces dichtbij hun moeder blijven in een eigen kamer met speelgoed. Ze zijn even uit de ziekenhuissfeer en voelen zich meer op hun gemak. Dat is voor de moeder ook fijn’, aldus Justin. Zijn moeder Jonita de Wit staat, na de afronding van haar behandelingen, nog onder controle in het Alexander Monro Ziekenhuis: ‘Ik nam Justin graag mee, wilde hem erbij betrekken, net als ieder lid van ons gezin. Justin wilde dat zelf ook graag. Vanaf begin af aan was hij enorm betrokken. Hij wilde alles weten, hield spreekbeurten over borstkanker, verkocht cakejes en verkoopt tegenwoordig ook sieraden en verzorgt optredens voor BCF en het Alexander Monro Ziekenhuis. Dat hij op deze manier meedenkt en dat daar dan zulke mooie dingen uit voortkomen vind ik prachtig. Ik ben heel trots op hem.’

Tijdens de behandelingen van zijn moeder in het in borstkanker gespecialiseerde ziekenhuis gaf Justin aan dat hij het soms ‘best saai en soms juist heftig’ vond voor kinderen in een ziekenhuis in een gesprek met bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis en oprichter BCF Marjolein de Jong. ‘We zien helaas steeds meer jonge patiënten in het Alexander Monro Ziekenhuis, vaak ook met kinderen. We denken graag mee met de patiënt en de familie zodat we het verblijf, voor zover mogelijk, zo prettig mogelijk kunnen laten verlopen. Zo hebben we met elkaar de rijdende kinderkamer ontworpen die gemaakt is door een hele goede timmerman, Jan Bouwman, met support van donateurs’, aldus De Jong.

Esther Vergeer, patiënt in het Alexander Monro Ziekenhuis en ambassadeur van BCF: ‘Het is zo mooi dat kinderen op deze manier dicht bij hun moeder kunnen blijven tijdens de verschillende behandelingen en toch heerlijk kunnen spelen in hun eigen ‘wereld’. Je wilt je kinderen betrekken en neemt ze zeker wel eens mee tijdens de behandelingen. Dan doet het je als moeder goed om te zien dat zij die, soms lange, uren goed doorkomen en zich een beetje vermaken. Mijn dochter Jinte (2) is al fan van het rijdende huisje.’

Over borstkanker

De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. Ook krijgen ieder jaar ruim 100 mannen de diagnose. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd ruim 3.000 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag.

 


Foto: Daphne Reimerink, Alexander Monro Ziekenhuis (afdeling Chemotherapie)


Foto: Daphne Reimerink, Alexander Monro Ziekenhuis (Esther Vergeer met dochter Jinte in de Ontvangsthal)


Foto: Daphne Reimerink, Alexander Monro Ziekenhuis (maker van de rijdende speelkamer Jan Bouwman, Internist oncoloog in het Alexander Monro Ziekenhuis Daan ten Bokkel Huinink en bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis Marjolein de Jong)


Foto: Daphne Reimerink, Alexander Monro Ziekenhuis (Ontvangsthal)


Foto’s: Daphne Reimerink, Alexander Monro Ziekenhuis (links Marjolein de Jong, bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis, met Justin de Wit en rechts Justin de Wit en zijn moeder Jonita de Wit)


Foto: Marjolein de Jong, Alexander Monro Ziekenhuis (Rosemijn Reimerink en Justin de Wit in de rijdende speelkamer op de afdeling Chemotherapie)

Breast Care Foundation haalt met benefietdiner recordbedrag van ruim 1,1 miljoen euro op voor borstkanker

Breast Care Foundation haalt met benefietdiner recordbedrag van ruim 1,1 miljoen euro op voor borstkanker

Tijdens een exclusief diner, bereid door 7 sterren chefs, zorgden een spectaculaire veiling en diverse optredens van onder andere Paul de Leeuw, Nikkie de Jager en Do voor een opbrengst van ruim boven een miljoen voor de stichting Breast Care Foundation (BCF). Het bedrag komt ten goede aan diverse onderzoeken en projecten op het gebied van borstkanker, innovatie en zorg.

BILTHOVEN – De BCF benefietavond in studio 21, onder leiding van Ivo Niehe, Floortje Dessing en Yvon Jaspers, bracht in totaal € 1.100.855 op. Oprichter BCF en directeur van het in borstkanker gespecialiseerde Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) Marjolein de Jong: ‘Het is zo mooi dat we deze Benefietavond nu weer konden organiseren na een lange periode waarin dat niet mogelijk was. Het bedrag is een record waar we ontzettend trots op en blij mee zijn. Hiermee kunnen we zoveel mooie onderzoeken en projecten ondersteunen voor borstkankerpatiënten.’

De ruim 700 gasten werden tijdens de diverse culinaire hoogstandjes getrakteerd op optredens van onder meer Paul de Leeuw, Nikkie de Jager, Candy Dulfer, Karin Bloemen, Do, Ellen ten Damme, Patricia van Haastrecht, Jasper Taconis, David Dam, Dennis van Aarssen, Lavinia Meijer en DJ Michael Mendoza. De 14-jarige Justin de Wit, jongste ambassadeur van BCF en BCF Kids, deed de harten smelten met een goochelact, zijn mooie woorden en bijzondere inzet voor de foundation. Ook dit keer kwam Justin niet met lege handen en verraste hij De Jong met een donatie van € 855, dat hij zelf bij elkaar spaarde met diverse acties en eigengemaakte sleutelhangers en sieraden.

Speciale aandacht was er voor de campagne KEN JE BORSTEN van BCF in samenwerking met het Alexander Monro Ziekenhuis. In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker. Ook krijgen jaarlijks ruim 100 mannen de diagnose. Ieder jaar overlijden meer dan 3.000 mensen aan deze ziekte. Hoe eerder borstkanker wordt ontdekt, hoe groter de kans op overleven. Toch bleek vorig jaar uit onderzoek van het AMZ en BCF dat verreweg de meeste vrouwen (ruim 84%) de 12 meest voorkomende symptomen van borstkanker niet kent en dat ruim 1 op de 5 vrouwen haar borsten überhaupt niet checkt. ‘Hier is nog enorme winst te behalen. Hoe vroeger je erbij bent, hoe beter je kansen. Natuurlijk hoef je je niet direct zorgen te maken dat iedere verandering borstkanker is maar blijft alert, KEN JE BORSTEN en trek op tijd aan de bel bij je huisarts als je twijfelt of iets ziet of voelt’, aldus De Jong. Diverse ambassadeurs van de campagne waren aanwezig tijdens de Benefietavond waaronder Tom Coronel, Jorgen Raymann, Yvon Jaspers en Edwin Alofs.

Bijzonder was ook het moment dat een aantal patiënten, waaronder ook een man, hun ziektebeloop en second opinion ervaringen deelden met het publiek. ‘Dit maakt zo tastbaar waarvoor we hier met elkaar zo hard knokken’, aldus De Jong. Dat benadrukte veilingmeester Laurien Schroeder-Hessels ook tijdens de veiling waarbij een aantal unieke stukken werden geveild. Van een meet & greet met Nikkie de Jager tot luxe vakanties en van F1 tickets tot bijzondere kunstwerken en huisconcerten van Do en Paul de Leeuw. Dit alles onder het genot van het speciaal voor deze avond bereide exclusieve diner, onder leiding van Janny van der Heijden, door sterrenchefs: Erik van Loo (Parkheuvel), Edwin Vinke (De Kromme Watergang), Yuri Wiesen (Wiesen), Jarno Eggen (De Groene Lantaarn), Richard van Oostenbrugge & Thomas Groot (Restaurant 212), Menno Post (Olivijn).

Breast Care Foundation

BCF wil de borstkankerzorg in Nederland naar een hoger niveau brengen. De foundation stimuleert met haar doelstellingen de ontwikkeling om borstkankerzorg onder te brengen in gespecialiseerde centra om de ziekte beter te kunnen (vroeg)diagnosticeren, behandelen en van passende nazorg te voorzien. Het eerste voorbeeld hiervan is het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven, het eerste gespecialiseerde ziekenhuis in borst(kanker)zorg.

BCF zet zich in voor de volgende vier thema’s:

 • Voorlichting en bewustwording bij alle vrouwen en mannen in Nederland ten behoeve van vroegdetectie
 • Kwaliteit van zorg én leven door alle benodigde (na)zorg te integreren in een ‘healing environment’ in een gespecialiseerd expertisecentrum
 • Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek
 • Uitwisseling van kennis en (digitale) ontwikkeling van kennis en data.
Vandaag is het #Wereldkankerdag: Kanker raakt iedereen, u dus ook.

Vandaag is het #Wereldkankerdag: Kanker raakt iedereen, u dus ook.

Wereldwijd wordt stilgestaan bij de impact van kanker.

Borstkanker kan een enorme impact hebben op u, uw familie, uw werk en uw dagelijks leven. Bijna 1 miljoen mensen leven met de gevolgen van kanker in Nederland. Toch ontbreekt het patiënten in Nederland aan voldoende en concrete (voor-) /(na)zorg en aandacht voor leefstijl, welzijn, preventie en vroegdetectie. In het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) ervaren we dagelijks bij onze patiënten dat er veel behoefte is aan aanvullende zorg voor, tijdens én na de diagnose- en behandeltrajecten. Borstkankerzorg kan niet wachten. De impact van kanker ook niet.

Het AMZ beschikt over een Integraal Zorgplein met diverse aanvullende mogelijkheden voor de patiënten. Het Integraal Zorgteam draagt zorg voor een goede afstemming tussen de patiëntbehoefte, de wetenschappelijke inzichten en de invulling daarvan binnen het Integraal Zorgplein AMZ of daarbuiten.

Vandaag lanceren we met trots een speciale ‘menukaart’ van het Integraal Zorgplein AMZ: hier vindt u de mogelijkheden aan aanvullende zorg die het Alexander Monro Ziekenhuis biedt.

De menukaart kunt u hier inzien.

#Wereldkankerdag
#Borstkanker
#IntegraleZorg
#IntegraleZorgpleinAMZ
#Wachtnietmeteenklacht
#AlexanderMonroZiekenhuis

Laatste nieuws

Hoera! Wij bestaan 10 jaar!

Hoera! Wij bestaan 10 jaar!

Het Alexander Monro Ziekenhuis bestaat 10 jaar! Als landelijk gespecialiseerd ziekenhuis in borstkanker | goedaardige borstaandoeningen | erfelijkheid combineren wij onze unieke visie op...

Een goede klantreis

Een goede klantreis

Een goede klantreis "Alles wat een klant meemaakt in harmonie met elkaar" "Zo goed voor je klanten zorgen, dat ze zich gezien en gehoord voeren vanaf het moment dat ze contact opnemen, totdat ze...

Een mooie columnreeks; ervaringen van een patiënt en van enkele van onze specialisten. Leest u hier de eerste columns.